Effektivt arbetsmiljöarbete (1 eller 2 dagar)

Företagsanpassad utbildning

Kort om: Effektivt arbetsmiljöarbete (1 eller 2 dagar)

Plats/Ort:
Era egna lokaler eller hos STQM (Stockholm)
Längd:
En eller två dagar
Arrangör:
STQM Management
Talare:
Sören Hjälm och Milla Jonsson
Tema:
En utbildning för chefer och ledare som vill få praktiska och konkreta verktyg för att möta den nya arbetsmiljölagen om psykisk ohälsa.
Kategori:
Arbetsmiljö , Ledarskap , Hälsa

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Effektivt arbetsmiljöarbete (1 eller 2 dagar)

Effektivt arbetsmiljöarbete

Bakgrund

Den 31 mars 2016 förändrades Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya reglerna har fått stor uppmärksamhet då de skärper kraven för det förebyggande arbetsmiljöarbete som arbetsgivare är skyldiga att bedriva. De nya föreskrifterna pekar ut några prioriterade områden. Ett av dessa uppmanar arbetsgivaren att säkerställa att kunskapsnivån bland ledare/chefer är tillräckligt god när det gäller att känna till hur stress skapas samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen.

Att erbjuda personalen en grundläggande utbildning inom arbetsmiljörätt och stresshantering för att förbättra arbetsmiljön är en av de bästa investeringarna ett företag kan göra.

Syfte och mål

Utbildningen Effektivt arbetsmiljöarbete ger en grundläggande kunskapsnivå för hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas utifrån våra lagar, regler och praxis på arbetsmarknaden. Deltagarna får även förståelse för hur stress skapas och tar sig uttryck, samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen, då den nya lagen ställer nya kunskapskrav på ledare. Efter utbildningen ska deltagarna kunna

  • Förstå och identifiera risker och arbeta förebyggande
  • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • Samverka i arbetsmiljöfrågor
  • Förstå sitt ansvar och sin roll

Målgrupp

Chefer och ledare på alla nivåer 

Kursinnehåll

Ur programmet dag 1

Att känna till hur lagarna är uppbyggda och hur de fungerar utifrån olika fall, ger en trygghet i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna får arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Vi går igenom AFS:arna Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) och Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (2015:4).  

De psykosociala frågorna upptar idag en allt större del av arbetsmiljöarbetet ute i företag och organisationer. Samarbetssvårigheter, mobbning och stress förekommer allt oftare. Trycket ökar på chefer att ta tag i de psykosociala frågorna. Under dag 1 får deltagarna lära sig hur de ska hantera dessa frågor och hur olika lagar samverkar. 

Ur programmet dag 2

En ledare som själv förstår hur stress uppstår och kan hantera sin egen stress kommer att uppfatta både situationer och medarbetare på ett mer hållbart sätt. Denne lägger inte bara en rimlig belastning på sina medarbetare för att det är den bästa strategin för en långvarig relation och utveckling, utan hjälper även sina kollegor och medarbetare att nå och vara i mer friska och framgångsrika sinnestillstånd.

Under dag 2 får deltagarna ökad medvetenhet om stress och stresshantering med praktiska råd, tips och verktyg för att förebygga och hantera stress hos sig själva och hos sina medarbetare. 

Upplägg

Utbildningens grundupplägg består av två heldagar, som kan anpassas utifrån deltagarnas behov och förkunskaper. Man kan också välja att genomföra endast en av utbildningsdagarna. 

Undervisningen är uppbyggt som en blandning av korta teoripass, praktiska övningar, egen reflektion, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Alla teorier och modeller som presenteras under kursen är alla evidensbaserade och bygger på många års beprövad erfarenhet.

Kursledare

Milla Jonsson

Milla Jonsson är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring dessa frågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

Sören Hjälm

Sören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag.

Kombinationen av en gedigen akademisk plattform och en särpräglat pedagogisk förmåga samt en närvarande och sympatisk personlighet, garanterar stor kundnytta.

Sören är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap. Han är fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är också forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet.
STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
The Park
Magnus Ladulåsgatan 3
181 65 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Följ företag:

  • Följ STQM Management

Dela:

Våra utbildningar


Webbutbildning: Stresshantering – förstå och förändra

Biologi och evolution ställer ibland till det för oss i dagens samhälle. Denna utbildning i stresshantering ger dig förståelse för hur och varför vi människor reagerar som vi gör vid ...

Läs mer Anmäl dig


Webbutbildning: Kränkande särbehandling – full koll på 3 timmar

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är en mycket stor riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Vår webbutbildning ger dig verktyg att arbeta dels förebyggande och dels effektivt om en ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online e-utbildning

Teamutveckling med GDQ på en halvdag

Ta tempen på era team – kickstarta med GDQ på en halvdag!

Läs mer Anmäl dig

Plats: Era egna lokaler eller hos STQM

Systematiskt arbetsmiljöarbete - så får du SAM på plats

Få ert systematiska arbetsmiljöarbete på plats en gång för alla! Vi bjuder på en inledande nulägesanalys. 

Läs mer Anmäl dig


Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (1 dag)

Med STQMs företagsanpassade utbildning kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar får du teoretisk kunskap kring juridik och regelverk, i kombination med praktiska verktyg att använda för att få rätt dokumentation på plats och ...

Läs mer Anmäl dig


Att hantera misskötsel - från ord till handling (1 dag)

Vad är en misskötsel och hur ska du som arbetsgivare agera? Välkommen till en företagsanpassad utbildning som ger dig all information kring hur du som arbetsgivare behöver hantera olika former ...

Läs mer Anmäl dig


Arbetsmiljö för skyddsombud (1 dag)

En utbildning som ger dig kunskap och goda förutsättningar för att göra kunna ett bra jobb i din roll som skyddsombud eller arbetsmiljöombud. 

Läs mer Anmäl dig


Bli en bättre mötesledare med facilitering (1 dag)

Upplever du att ni ofta kör fast i möten och att beslutsprocessen inte går framåt? Att möten främst är en källa till stresspåslag och känns som slöseri med tid? Här ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler

Föreläsning om Stress Management

Vi erbjuder föreläsningar inom området Stress Management i era lokaler. Ni själva bestämmer tid och antal deltagare. Föreläsare är Sören Hjälm, som är en av Sveriges främsta forskare inom stress ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Era lokaler

Stresshantering och återhämtning för chefer och medarbetare (1 dag)

Tillsammans med en av Sveriges främsta föreläsare och forskare inom stress och utbrändhet erbjuder STQM en heldagsutbildning kring stresshantering och återhämtning.

Läs mer Anmäl dig


Att leda utan att vara chef (4 dagar)

Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning. Den här utbildningen ger deltagarna grunderna i kommunikation, coaching och feedback, samt teorier och verktyg som ger ökad självinsikt och förståelse ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler

Ledarskap genom värderingar

Utbildningen Ledarskap genom värderingar vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa sin självinsikt och ta nästa steg i sin utveckling genom att utforska hur värderingar påverkar ledarskapet.

Läs mer Anmäl dig

Artiklar skrivna av våra experter

Nyhetsbrev

Signa upp på vårt nyhetsbrev

Ja, tack!

Senaste nytt från oss!
Facebook