Företagsanpassad utbildning

Kort om: Effektivt arbetsmiljöarbete (1 eller 2 dagar)

Plats/Ort:
Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler
Längd:
En eller två dagar
Arrangör:
STQM Management
Föredragshållare:
Sören Hjälm och Milla Jonsson
Tema:
En utbildning för chefer och ledare som vill få praktiska och konkreta verktyg för att möta den nya arbetsmiljölagen om psykisk ohälsa.
Kategori:
Arbetsmiljö

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Effektivt arbetsmiljöarbete (1 eller 2 dagar)

Effektivt arbetsmiljöarbete

Bakgrund

Den 31 mars 2016 förändrades Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya reglerna har fått stor uppmärksamhet då de skärper kraven för det förebyggande arbetsmiljöarbete som arbetsgivare är skyldiga att bedriva. De nya föreskrifterna pekar ut några prioriterade områden. Ett av dessa uppmanar arbetsgivaren att säkerställa att kunskapsnivån bland ledare/chefer är tillräckligt god när det gäller att känna till hur stress skapas samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen.

Att erbjuda personalen en grundläggande utbildning inom arbetsmiljörätt och stresshantering för att förbättra arbetsmiljön är en av de bästa investeringarna ett företag kan göra.

Syfte och mål

Utbildningen Effektivt arbetsmiljöarbete ger en grundläggande kunskapsnivå för hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas utifrån våra lagar, regler och praxis på arbetsmarknaden. Deltagarna får även förståelse för hur stress skapas och tar sig uttryck, samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen, då den nya lagen ställer nya kunskapskrav på ledare. Efter utbildningen ska deltagarna kunna

  • Förstå och identifiera risker och arbeta förebyggande
  • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • Samverka i arbetsmiljöfrågor
  • Förstå sitt ansvar och sin roll

Målgrupp

Chefer och ledare på alla nivåer 

Kursinnehåll

Ur programmet dag 1

Att känna till hur lagarna är uppbyggda och hur de fungerar utifrån olika fall, ger en trygghet i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna får arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Vi går igenom AFS:arna Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) och Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (2015:4).  

De psykosociala frågorna upptar idag en allt större del av arbetsmiljöarbetet ute i företag och organisationer. Samarbetssvårigheter, mobbning och stress förekommer allt oftare. Trycket ökar på chefer att ta tag i de psykosociala frågorna. Under dag 1 får deltagarna lära sig hur de ska hantera dessa frågor och hur olika lagar samverkar. 

Ur programmet dag 2

En ledare som själv förstår hur stress uppstår och kan hantera sin egen stress kommer att uppfatta både situationer och medarbetare på ett mer hållbart sätt. Denne lägger inte bara en rimlig belastning på sina medarbetare för att det är den bästa strategin för en långvarig relation och utveckling, utan hjälper även sina kollegor och medarbetare att nå och vara i mer friska och framgångsrika sinnestillstånd.

Under dag 2 får deltagarna ökad medvetenhet om stress och stresshantering med praktiska råd, tips och verktyg för att förebygga och hantera stress hos sig själva och hos sina medarbetare. 

Upplägg

Utbildningen består av 1 eller 2 dagar och kan anpassas utifrån deltagarnas behov och förkunskaper. Undervisningen är uppbyggt som en blandning av korta teoripass, praktiska övningar, egen reflektion, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

Alla teorier och modeller som presenteras under kursen är alla evidensbaserade och bygger på många års beprövad erfarenhet.

Kursledare

Milla Jonsson

Milla Jonsson är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring dessa frågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

Sören Hjälm

Sören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag.

Kombinationen av en gedigen akademisk plattform och en särpräglat pedagogisk förmåga samt en närvarande och sympatisk personlighet, garanterar stor kundnytta.

Sören är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap. Han är fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är också forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet.
STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Sök efter Utbildningar & Events