Företagsanpassad utbildning

Kort om: Föreläsning om Stress Management

Plats/Ort:
Era lokaler
Längd:
2 timmar
Kostnad:
6000
Arrangör:
STQM Management AB
Föredragshållare:
Sören Hjälm
Tema:
Föreläsning om Stress Management
Kategori:
Arbetsmiljö

Föreläsning om Stress Management

"Ett mycket intressant ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Bra, tydlig och intressant föreläsning som kan användas både i arbetsliv och privatliv. En viktig livskunskap!"

– Deltagare vid Sörens föreläsning om Stress Management

Alarmerande rapporter om stress

Psykiskt relaterade sjukdomsfall uppgår till hela 40 procent av alla sjukskrivningar och den allra vanligaste diagnosen är akut stressreaktion.

Arbetsgivarens ansvar för förebyggande åtgärder och rehabilitering är en ytterst aktuell fråga. Men mycket kan också göras på individnivå. För även om ansvaret för att tillhandahålla möjlighet och verktyg ligger på arbetsgivaren så måste individen själv ta ansvar för sitt agerande och beteende. Förmågan att hantera och förebygga stress är en viktig färdighet för att kunna undvika att drabbas av olika stressreaktioner och för att kunna arbeta effektivt.

Läs Sörens första artikel i en serie om tre kring stress och utbrändhet: Utmattning – effekten av ett överbelastat hotsystem.

Syfte och mål med föreläsningen

Syftet är att öka förståelse för hur människan påverkas av stress och ge förslag på strategier för att förbättra förmågan att hantera den upplevda stressen.

Målet är att ni efter föreläsningen har fått en genomgång av 

  • "tresystem-teorin" med hotsystemet, utforskarsystemet och trygghetssystemet 
  • stressreaktioner
  • konsekvenser av kortvarig respektive långvarig stress
  • strategier för att hantera stress
  • vikten av återhämtning
Tresystem-teorin

Upplägg

För en investering på 6.000 SEK (exkl. moms) genomför vi en 2-timmars föreläsning i era egna lokaler. Vi kan också erbjuda en mätning av stressnivån i er organisation helt kostnadsfritt.

Om föreläsaren

Seminariet leds av Sören Hjälm som är ledarskapskonsult och stressforskare. Han har ägnat 10 år till sin studie om utbrändhet  och återhämtning bland elittränare i fotboll vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet. Han är en inspirerande och uppskattad föreläsare som bjuder på både skratt och allvar.

Sören Hjälm.

STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Sök efter Utbildningar & Events