Företagsanpassad utbildning

Kort om: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (1 dag)

Längd:
En dag
Arrangör:
STQM Management
Föredragshållare:
Milla Jonsson
Tema:
En utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i din funktion som chef.
Kategori:
Arbetsmiljö

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (1 dag)

"Imponerande att kunna omvandla ett så lagstyrt ämne till att låta så enkelt, tydligt och lättförståeligt."

– Tidigare deltagare vid Millas utbildningar kring rehabilitering
Med STQMs företagsanpassade utbildning kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar får du teoretisk kunskap kring juridik och regelverk, i kombination med praktiska verktyg att använda för att få rätt dokumentation på plats och få tillbaka en medarbetare i arbete så snabbt som möjligt.

Utbildningens mål

Kursens övergripande mål är att du som chef eller arbetsgivarrepresentant ska förstå och praktiskt kunna verka på ett korrekt sätt i olika sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

För vem

Detta är en företagsanpassad utbildning för chefer, arbetsgivarrepresentanter, HR, skyddsombud och fackliga ombud som vill fördjupa sina kunskaper kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

Innehåll

Vetenskapliga studier visar att långtidssjukskrivningar ofta är relaterade till arbetssituationen och medför stora konsekvenser både för den drabbade individen och för organisationen. Det finns mycket att vinna på att jobba effektivt med frågor kring arbetsanpassning och rehabilitering! 

Utbildningen går igenom: 

  • Övergripande orientering i juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten – förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt 
  • Sjukskrivningsprocessen 
  • Senaste forskningen inom stress och utmattningssyndrom 
  • Behandlingsplaner 
  • Teamarbete i arbetsförmågebedömning 
  • Rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom HR, andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. 
  • Rehabiliteringsmodeller med starkt forskningsstöd 
  • Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Praktisk information

Utbildningen är företagsanpassad. Kontakta oss för en offert om ni är minst fem personer från er organisation som vill gå! 

Kursledare

Milla Jonsson
Milla Jonsson är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring dessa frågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare. 

https://youtu.be/O_CBtjR_MzQ


STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Sök efter Utbildningar & Events