Systematiskt arbetsmiljöarbete - så får du SAM på plats

Företagsanpassad utbildning

Kort om: Systematiskt arbetsmiljöarbete - så får du SAM på plats

Arrangör:
STQM Management
Kategori:
Arbetsmiljö , Ledarskap

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - så får du SAM på plats

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Höstkampanj: 

STQM erbjuder just nu nya och befintliga kunder ett förmånligt erbjudande kring systematiskt arbetsmiljöarbete, där vi bjuder på en inledande nulägesanalys.

Kontakta oss för mer information!

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Höstkampanj: 

STQM erbjuder just nu nya och befintliga kunder ett förmånligt erbjudande kring systematiskt arbetsmiljöarbete, där vi bjuder på en inledande nulägesanalys.

Kontakta oss för mer information!

God arbetsmiljö är en grundförutsättning för att vi ska må bra och prestera på arbetet. För att säkerställa god arbetsmiljö för anställda finns det tydlig lagstiftning som reglerar vad du – i det lilla, medel och stora bolaget – behöver ha på plats och kunna för att ge trygghet (och erbjuda en god arbetsplats). 

De allra flesta av oss vill göra rätt men får sällan till det i vardagsarbetet där kunder, leverantörer, närmaste medarbetare och ekonomin oftast behöver stå i fokus.

Ta in någon som hjälper till att få struktur i ert arbetsmiljöarbete. Det är inte så komplicerat när ni väl har en bra grund att stå på. Hör av dig till oss på STQM så hjälper vi er att få allting på plats.

För vem

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal. Ansvaret kan ni inte delegera till oss eller någon annan. Men vi garanterar att det blir betydligt lättare att bära med vår insats.

För företag med 10 anställda eller fler krävs även skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Självklart har även företag och verksamheter med färre än tio anställda har stor nytta av att kortfattat och enkelt dokumentera sina rutiner för SAM.

Vi erbjuder

Nulägesanalys 

  • Vad fungerar i arbetsmiljöarbetet idag? 
  • Vad saknas för att uppfylla lagkraven? 
  • Vad behöver kompletteras? 
  • Vad behöver åtgärdas akut? 
  • Vad behöver åtgärdas långsiktigt? 
  • Behöver företaget en bättre struktur och hur bör den i så fall se ut? 

Ordning och reda – strukturering av arbetsmiljöarbetet 

Vi hjälper och stöttar er med att strukturera upp arbetsmiljöarbetet utifrån de lagar och författningar som gäller. Vi ser till att samtlig dokumentation – mallar, rutiner, styrdokument – kommer på plats och är anpassad för er verksamhet. Under hela processen handleds ni av en erfaren rådgivare inom SAM som hjälper er att göra rätt saker på rätt sätt. 

Digitalisering av arbetsmiljöprocessen 

Vi erbjuder ett mycket kostnadseffektivt klickbart system som gör rutiner och processer tillgängliga för alla i företaget. Ingen kan skylla på att de inte vet var pärmen står. Med hjälp av en digitaliserad arbetsmiljöprocess är tydligheten ofrånkomlig gällande vem, vad och hur.

Höstkampanj

Vi bjuder på ett första möte där vi gör en enklare nulägesanalys av ert arbetsmiljöarbete (värde: upp till 2 timmar).

I analysen tittar igenom det ni har och vad som saknas, och sedan ger vi ett förslag på hur vi kan gå vidare. 

Vi erbjuder tre olika ”grundpaket”, som kan ändras efter behov: 

  • Liten: 10 konsulttimmar för 15.000 SEK 
  • Mellan: 25 konsulttimmar för 35.000 SEK 
  • Stor: 40 konsulttimmar för 52.000 SEK

STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
The Park
Magnus Ladulåsgatan 3
181 65 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Följ företag:

  • Följ STQM Management

Dela:

Våra utbildningar


Webbutbildning: Stresshantering – förstå och förändra

Biologi och evolution ställer ibland till det för oss i dagens samhälle. Denna utbildning i stresshantering ger dig förståelse för hur och varför vi människor reagerar som vi gör vid ...

Läs mer Anmäl dig


Webbutbildning: Kränkande särbehandling – full koll på 3 timmar

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är en mycket stor riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Vår webbutbildning ger dig verktyg att arbeta dels förebyggande och dels effektivt om en ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online e-utbildning

Teamutveckling med GDQ på en halvdag

Ta tempen på era team – kickstarta med GDQ på en halvdag!

Läs mer Anmäl dig

Plats: Era egna lokaler eller hos STQM

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (1 dag)

Med STQMs företagsanpassade utbildning kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar får du teoretisk kunskap kring juridik och regelverk, i kombination med praktiska verktyg att använda för att få rätt dokumentation på plats och ...

Läs mer Anmäl dig


Att hantera misskötsel - från ord till handling (1 dag)

Vad är en misskötsel och hur ska du som arbetsgivare agera? Välkommen till en företagsanpassad utbildning som ger dig all information kring hur du som arbetsgivare behöver hantera olika former ...

Läs mer Anmäl dig


Arbetsmiljö för skyddsombud (1 dag)

En utbildning som ger dig kunskap och goda förutsättningar för att göra kunna ett bra jobb i din roll som skyddsombud eller arbetsmiljöombud. 

Läs mer Anmäl dig


Bli en bättre mötesledare med facilitering (1 dag)

Upplever du att ni ofta kör fast i möten och att beslutsprocessen inte går framåt? Att möten främst är en källa till stresspåslag och känns som slöseri med tid? Här ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler

Föreläsning om Stress Management

Vi erbjuder föreläsningar inom området Stress Management i era lokaler. Ni själva bestämmer tid och antal deltagare. Föreläsare är Sören Hjälm, som är en av Sveriges främsta forskare inom stress ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Era lokaler

Stresshantering och återhämtning för chefer och medarbetare (1 dag)

Tillsammans med en av Sveriges främsta föreläsare och forskare inom stress och utbrändhet erbjuder STQM en heldagsutbildning kring stresshantering och återhämtning.

Läs mer Anmäl dig


Att leda utan att vara chef (4 dagar)

Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning. Den här utbildningen ger deltagarna grunderna i kommunikation, coaching och feedback, samt teorier och verktyg som ger ökad självinsikt och förståelse ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler

Effektivt arbetsmiljöarbete (1 eller 2 dagar)

En utbildning för chefer och ledare som vill få praktiska och konkreta verktyg för att möta den nya arbetsmiljölagen om psykisk ohälsa.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Era egna lokaler eller hos STQM (Stockholm)

Ledarskap genom värderingar

Utbildningen Ledarskap genom värderingar vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa sin självinsikt och ta nästa steg i sin utveckling genom att utforska hur värderingar påverkar ledarskapet.

Läs mer Anmäl dig

Artiklar skrivna av våra experter

Nyhetsbrev

Signa upp på vårt nyhetsbrev

Ja, tack!

Senaste nytt från oss!
Facebook