Företagsanpassad utbildning

Kort om: Stresshantering och återhämtning för chefer och medarbetare (1 dag)

Plats/Ort:
Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler
Längd:
En dag
Kostnad:
4800 SEK
Arrangör:
STQM Management AB
Föredragshållare:
Sören Hjälm
Tema:
Heldagsutbildning kring stresshantering och återhämtning
Kategori:
Arbetsmiljö

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Stresshantering och återhämtning för chefer och medarbetare (1 dag)

"Mycket bra kombination av vetenskap, konkreta tips och tid för reflektion. Sören förmedlar kunskapen på ett jordnära och lättförståeligt sätt."

– Olov Sundström, Bricon

Välkommen till oss på STQM! 

Mitt namn är Sören Hjälm och jag är KBT-terapeut och forskare inom stress och utbrändhet vid Örebro universitet. Det är jag som håller i utbildningen kring stresshantering och återhämtning. 

Det här är en utbildning som vänder sig till både chefer och medarbetare. 

En del av utbildningen är teoretisk. Vi tittar på biologiska orsaker till stress, hur olika beteendeprofiler kan uppleva situationer olika, du får lära dig upptäcka tidiga varningssignaler och symptom på ohälsosam stress. 

En stor del av utbildningen är också praktisk. Vi tränar på att hantera de vanligaste tankefällorna. Vi går igenom strategier för att minska upplevelsen av stress och du får med dig konkreta evidensbaserade verktyg för stresshantering att använda i vardagen. Vi pratar också om vikten av återhämtning – vilka beteenden och aktiviteter får oss att må bra? 

Det blir en fullmatad dag som kommer att ge dig stor nytta både privat och i arbetslivet. Varmt välkommen!

Målgrupp

Denna utbildning passar alla – både chefer och medarbetare – i en verksamhet. Insatsen kan ingå som en del i ett större utbildningsprogram eller genomföras som en fristående heldagsutbildning.

Syfte och mål 

Utbildningen ger deltagarna ökad självkännedom och förståelse för hur vi människor påverkas av stress, förbättrad förmåga att hantera upplevd stress både på arbetsplatsen och privat samt konkreta evidensbaserade verktyg som praktiskt hjälper dig att förebygga stress och som ger förbättrad hälsa

Ur innehållet

Utbildningen innehåller följande moment

  • Vad är stress – biologiska orsaker som förklarar hur vi hanterar dagliga utmaningar och situationer
  • Lär dig tolka varningssignaler och symptom på stress både hos dig själv och andra
  • Olika personlighetsdrag och beteenden reagerar olika på stress
  • Hitta balansen mellan över- och understimulering
  • De vanligaste tankefällorna och hur du kan undvika dessa
  • Vikten av återhämtning – beteenden och aktiviteter som får oss att må bra
  • Strategier för att minska upplevelsen av stress
  • Så skapar du lugn och fokus även i tuffa situationer. Evidensbaserade verktyg för stresshantering – kunskap och praktisk träning
  • Deltagarnas egna hälsomål diskuteras och följs upp

Kursledare Sören Hjälm 

Utbildning stresshantering

Sören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag. Han är en inspirerande och uppskattad föreläsare som bjuder på både skratt och allvar.

Sören är forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet och fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap.

STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Sök efter Utbildningar & Events