Webbutbildning: Kränkande särbehandling - förebygg och hantera

E-learning

Kort om: Webbutbildning: Kränkande särbehandling - förebygg och hantera

Längd:
Kursen tar totalt ca 3 timmar att genomföra
Kostnad:
1.995 kr exkl. moms
Kategori:
Arbetsmiljö

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Webbutbildning: Kränkande särbehandling - förebygg och hantera


Chefer och medarbetare är överens om att kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är den största riskfaktorn för att utveckla psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Länsförsäkringar, som genomförts bland både chefer och medarbetare i Sverige. 

Att arbeta dels förebyggande och dels effektivt om en situation uppstår är en god investering. Dålig arbetsmiljö kostar nämligen – tid, pengar, rykte och personligt lidande. Därför har vi i samarbete med en av Sveriges främsta arbetsmiljöexperter tagit fram den här viktiga utbildningen!

Syftet med utbildningen är att du som arbetsgivare ska få:

  • Kunskap om lagar och regler som gäller ditt ansvar som arbetsgivare/chef
  • Insikt om hur du på bästa sätt arbetar förebyggande för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår
  • Kunskap om hur du professionellt och pedagogiskt hanterar situationer som trots allt kan inträffa
  • Konkreta och praktiska verktyg att använda i vardagen i form av t.ex. mallar och checklistor.

"Innehållet är bra och konkret med en blandning av video, ljud, text och bilder som underlättar inlärningen. Efter utbildningen känner jag mig väl uppdaterad på det ansvar jag har som VD i dessa frågor."

– Nöjd deltagare

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef, HR-ansvarig, arbetsmiljöombud eller fackligt ombud.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i olika kapitel som går från mer övergripande kunskap om hur ett systematiskt och genomtänkt arbetsmiljöarbete går till, till ett mer specifikt och fördjupat fokus på kränkande särbehandling.

Fallstudie

I början av utbildningen kommer du att få ta del av ett fall som berör psykosocial arbetsmiljö och som beskriver en kränkande särbehandling. I slutet av utbildningen kopplar vi tillbaka till fallet genom att du, med den kunskap du samlat på dig under utbildningen, ges utrymme att reflektera kring hur arbetsgivaren borde ha agerat. 

De rättsliga perspektiven

Vilka lagar och regler bör vi beakta? Vi går igenom de viktigaste föreskrifterna och tittar på arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar utifrån Arbetsmiljölagen. Hur ser sambandet ut mellan Arbetsmiljölagen och Lagen om anställningsskydd? 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Vi tittar på innehållet i AFS 2001:1 och hur man kan använda den som ett stöd i arbetsmiljöarbetet. Varför är det så viktigt att arbeta enligt AFS 2001:1?

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vilka delar ingår i AFS 2015:4 och hur kan den hjälpa oss att analysera arbetsmiljön? Vi pratar om konsten att hitta balansen i tillvaron och du ges tillfälle att reflektera kring din stressnivå. 

Fördjupning: Kränkande särbehandling

Vad är en kränkning i juridisk mening? I vilka situationer/miljöer kan kränkande särbehandling/trakasserier uppstå och hur arbetar man förebyggande på bästa sätt? Vi går igenom de sju diskrimineringsgrunderna och tittar på hur en arbetsgivare praktiskt och steg för steg bör hantera en situation när en medarbetare blivit trakasserad, diskriminerad eller mobbad. Policy och handlingsplan i praktiken - hur fungerar de och vilken arbetsrättslig konsekvens bör uppstå om de inte efterlevs? Vi går igenom varför det är så viktigt med opartiska utredare och extern expertis. 

Avslutningsvis pratar vi om hur en frisk arbetsplats ser ut och fungerar, tillsammans med några konkreta råd till dig som arbetsgivare/chef. Vi går igenom ett urval av domar från Arbetsdomstolen kopplade till olika former av kränkande särbehandling, och ger lästips för ytterligare fördjupning i ämnet.

Upplägg

Kursen är uppdelad i olika kapitel för att du enkelt ska kunna genomföra den i din egen takt. Varje kapitel består av information i form av texter, ljudfiler och illustrativa bilder som varvas med filmer, quiz och frågor att reflektera kring. Du får också tillgång till ett antal konkreta verktyg i form av mallar, checklistor och enkäter att ladda ner och använda i din verksamhet.
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att beställa ett personligt diplom. 

Investering

Pris: 1.995 kr exkl. moms. 

Tid: Kursen tar totalt ca 3 timmar att genomföra. Du kan när som helst pausa och sedan fortsätta där du slutade, eller gå tillbaka och repetera utvalda delar. 

Du har fri tillgång till kursen under 3 månader från köpdatum. Mallar och andra praktiska verktyg som finns för nedladdning i utbildningen får du självklart behålla och använda även efter att din licens gått ut.

Är ni flera deltagare från samma verksamhet?
Alla STQMs webbutbildningar går att köpa till en större grupp t.ex. till alla chefer i en organisation eller till samtliga medarbetare på en avdelning. Kontakta oss för en offert!


Milla Jonson - Kursledare

Milla Jonson - Kursledare

Kursledare

STQM har tagit fram kursen tillsammans med en av Sveriges ledande experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, Milla Jonsson. Milla arbetar som ledarskapsutvecklare, föreläsare och utredare, och utbildar chefer och medarbetare i hela Sverige kring olika arbetsmiljöfrågor.

Så säger några nöjda deltagare

”Kursen är pedagogisk, tydlig och mycket lärorik. Jag gillade särskilt momenten med de korta filmerna och utfrågningarna med Milla.”

”Innehållet är bra och konkret med en blandning av video, ljud, text och bilder som underlättar inlärningen. Efter utbildningen känner jag mig väl uppdaterad på det ansvar jag har som VD i dessa frågor.”

STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Följ företag:

  • Följ STQM Management

Dela:

Våra events


Kostnadsfritt frukostseminarium om analys- och ledarskapsverktyget MyNeeds®

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där du får veta mer om analys- och ledarskapsverktyget MyNeeds®, vad det kan göra för dig som chef, för dina medarbetare och för din organisation.


Läs mer Anmäl dig

24 September 2019 08:00 - 09:30
Plats: Stockholm

Kostnadsfritt frukostseminarium: Så lyckas du med dina digitala teammöten


Kom till oss på STQM på ett kostnadsfritt frukostseminarium den 4 oktober och möt vår samarbetspartner Louise Ollivier. Hon bjuder på konkreta tips på hur du kan utveckla relationerna i ...

Läs mer Anmäl dig

4 Oktober 2019 08:00 - 09:30
Plats: Stockholm

Våra utbildningar


Webbutbildning: Stresshantering – förstå och förändra

Biologi och evolution ställer ibland till det för oss i dagens samhälle. Denna utbildning i stresshantering ger dig förståelse för hur och varför vi människor reagerar som vi gör vid ...

Läs mer Anmäl dig


Teamutveckling med GDQ på en halvdag

Ta tempen på era team – kickstarta med GDQ på en halvdag!

Läs mer Anmäl dig

Plats: Era egna lokaler eller hos STQM

Systematiskt arbetsmiljöarbete - så får du SAM på plats

Få ert systematiska arbetsmiljöarbete på plats en gång för alla! Vi bjuder på en inledande nulägesanalys. 

Läs mer Anmäl dig


Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (1 dag)

Med STQMs företagsanpassade utbildning kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar får du teoretisk kunskap kring juridik och regelverk, i kombination med praktiska verktyg att använda för att få rätt dokumentation på plats och ...

Läs mer Anmäl dig


Att hantera misskötsel - från ord till handling (1 dag)

Vad är en misskötsel och hur ska du som arbetsgivare agera? Välkommen till en företagsanpassad utbildning som ger dig all information kring hur du som arbetsgivare behöver hantera olika former ...

Läs mer Anmäl dig


Arbetsmiljö för skyddsombud (1 dag)

En utbildning som ger dig kunskap och goda förutsättningar för att göra kunna ett bra jobb i din roll som skyddsombud eller arbetsmiljöombud. 

Läs mer Anmäl dig


Bli en bättre mötesledare med facilitering (1 dag)

Upplever du att ni ofta kör fast i möten och att beslutsprocessen inte går framåt? Att möten främst är en källa till stresspåslag och känns som slöseri med tid? Här ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler

Föreläsning om Stress Management

Vi erbjuder föreläsningar inom området Stress Management i era lokaler. Ni själva bestämmer tid och antal deltagare. Föreläsare är Sören Hjälm, som är en av Sveriges främsta forskare inom stress ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Era lokaler

Stresshantering och återhämtning för chefer och medarbetare (1 dag)

Tillsammans med en av Sveriges främsta föreläsare och forskare inom stress och utbrändhet erbjuder STQM en heldagsutbildning kring stresshantering och återhämtning.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler

Att leda utan att vara chef (4 dagar)

Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning. Den här utbildningen ger deltagarna grunderna i kommunikation, coaching och feedback, samt teorier och verktyg som ger ökad självinsikt och förståelse ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler

Effektivt arbetsmiljöarbete (1 eller 2 dagar)

En utbildning för chefer och ledare som vill få praktiska och konkreta verktyg för att möta den nya arbetsmiljölagen om psykisk ohälsa.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Era egna lokaler eller hos STQM (Stockholm)

Ledarskap genom värderingar

Utbildningen Ledarskap genom värderingar vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa sin självinsikt och ta nästa steg i sin utveckling genom att utforska hur värderingar påverkar ledarskapet.

Läs mer Anmäl dig

Artiklar skrivna av våra experter

Nyhetsbrev

Signa upp på vårt nyhetsbrev

Ja, tack!

Senaste nytt från oss!
Facebook