Thomas International Sweden

Thomas Logo We deliver confidence

We deliver confidence

"Företag startas av människor. 
Företag utvecklas av människor. 
Vi ökar människors förmåga och vilja att utvecklas. 
Vi utvecklar företagen tillsammans med människorna."

Per Falck, grundare & VD

Vi hjälper våra kunder att rekrytera, behålla, utveckla och leda sina medarbetare. Med hjälp av Thomas analysverktyg gör vi det enklare för dig att förstå dina medarbetare - vad som motiverar dem, deras styrkor och begränsningar och deras potential. Med Thomas säkerställer vi en hög träffsäkerhet för alla era medarbetarrelaterade beslut. 

Thomas har varit marknadsledande inom bedömningsverktyg i mer än 35 år och våra analysverktyg finns idag på 56 språk. Vi finns tillgängliga i mer än 100 länder där vi arbetar med drygt 32.000 företag och vi har mer än 300.000 utbildade Thomasanvändare världen över. Våra kunder finns i alla typer av verksamheter i alla storlekar vilka genomför mer än 2 miljonerbedömningar varje år.


Befattnings Profil Analys, Thomas BPA, ger dig möjligheten, att profilera den befattning du rekryterar för. Precis som ThomasPPA hjälper dig förstå en indi­vids arbetsrelaterade egenskaper, hjäl­per ThomasBPA dig också att identifiera en befattnings beteendemässiga krav.

Du jämför sedan PPAprofilen med BPAprofilen för att bedöma hur väl den aktuella personen passar i rollen.


Person Profil Analys, ThomasPPA, ger en korrekt överblick av en individs arbetsre­laterade beteende. Den ger svar på frågor såsom: vilka är personens styrkor och förbättringsområden? Hur kommunicerar personen? Vilka är motivationsfaktorerna?

ThomasPPA används med fördel till bland annat rekrytering, introduktion, coachning och utveckling.


ThomasTST/GIA mäter en persons flytande intelligens – d.v.s utbildningsförmåga och inlärningshastighet. 

ThomasTST/GIA är ett pålitligt, noggrant och normerat verktyg för att identifiera hur snabbt en person kan lära sig och be­hålla nya färdigheter och procedurer.


Trait Emotional Intelligence Questionnaire, TEIQue, mäter emotionell intelligens och talar om hur bra dina medarbetare förstår och hanterar sina egna, såväl som andras känslor och hur de använder denna kunskap för att hantera relationer.


High Potential Trait Indicator, HPTI, intensifierar ledarpotential genom att utforska en individs personlighetsdrag och ger en inblick i hur lämpade de kan vara för en viss arbetsroll eller position.

HPTI tar 10 minuter att slutföra och rapporten visar de optimala nivåerna hos sex egenskaper för ett effektivt ledarskap och beskriver hur individen mäter sig mot dessa nivåer: Dessutom visas vilka färdigheter som kan behöva utvecklas för att individen ska nå sin fulla potential. 


Anpassad Thomas360 kan helt anpassas efter organisationens frågeställningar och ger en objektiv ram för att identifiera utvecklingsområdan, öka självkännedom och skapa målinriktade utvecklings- och utbildningsplaner i linje med verksamhetens mål.


Teamanalysen, ThomasTeam, visar hur teamet fungerar i form av teamroller. Den ger förståelse för de problem som kan uppstå, personlighetsrelaterade konflikter och kommande utmaningar som måste hanteras.

Användandet av teamanalysen ger insikt i både teamets beteende och struktur, styrkor och begränsningar samt den roll varje individ spelar i teamet.


ThomasEngage ger ett objektiv mått på engagemangsnivån i organisationen. Forskning visar att företag med engagerade medarbetare växer snabbare eftersom människorna i företaget utgör den största tillgången.

För att nå ett gott resultat behöver vi veta hur människor tänker och känner inför sitt arbete och inför samspelet med sina medarbetare. Första steget för att kunna påverka medarbetarnas engagemangsnivå och på så sätt kunna öka prestationen, är att ha ett objektivt mått av den befintliga engagemangsnivån i organisationen.

Thomas International Sweden

Kontaktinformation:

Nacka HQ
Östra Finnbodavägen 29 
131 72 Nacka
t: 08-505 340 00 | e: hq@thomasint.se


Malmö
Lilla Nygatan 3
211 38 Malmö
t: 040-30 66 90

Borås
Norrlandsgatan 7
504 39 Borås
t: 033-17 04 40

Kumla
Köpmangatan 3
692 31 Kumla
t: 019-56 05 90

Göteborg
Stora Åvägen 21
436 34 ASKIM
t: 031-723 21 22

www.thomasinternational.net

Följ företag:

  • Följ Thomas International Sweden

Dela:

Våra utbildningar


ThomasSystemet Certifieringsutbildning


Läs mer Anmäl dig


ThomasTST/GIA Certifieringsutbildning

Läs mer Anmäl dig


TEIQue-Emotionell intelligens

Läs mer Anmäl dig


High Potential Trait Indicator

Läs mer Anmäl dig

Facebook