Thomas International

"Företag startas av människor. 
Företag utvecklas av människor. 
Vi ökar människors förmåga och vilja att utvecklas. 
Vi utvecklar företagen tillsammans med människorna."

Per Falck, koncernchef

"Vi var fyra kollegor och managementkonsulter som hade en gemensam vision, många ideér och självförtroende."

SLG startade sin verksamhet i början av 1980-talet och har därefter varit ledande i utbildningar inom ledarskap och sälj. Den samlade kompetensen och erfarenheten i företaget har i snart trettio år utbildat blivande och befintliga chefer, coacher och ledare. Med stöd av ThomasSystemet ger vi våra kursdeltagare alla möjligheter att lyckas.

SLG Thomas International och ThomasSystemet tillhandahåller verktyg som möjliggör för företagsledare att modifiera sina gruppers och individers prestationer – vilket ger en omedelbar effekt på deras organisation. 

Vi hjälper våra kunder rekrytera, behålla, utveckla och leda sina medarbetare. Vi ger er insikt om era medarbetare - vad som motiverar dem, deras styrkor, begränsningar och deras potential. På detta sätt säkerställer vi en hög träffsäkerhet i alla medarbetarrelaterade beslut. 

ThomasSystemet särskiljer sig, eftersom bedömningsverktygen är enkla att förstå, snabba och enkla att använda, med snabba resultat. Vi utbildar, ger råd och praktisk hjälp i ditt dagliga arbete. Vårt mål är möjliggöra för er att använda personbedömningsinstrument för att skapa maximalt värde för er organisation.

Thomas har varit ledande inom bedömningsverktyg i mer än 30 år. Vi erbjuder verktyg på 56 språk och finns tillgängliga i mer än 100 länder. Idag arbetar vi med 32.000 företag och 250.000 utbildade Thomasanvändare världen över. Våra kunder finns i alla typer av verksamheter, av alla storlekar, vilka genomför nästan två miljoner bedömningar varje år.

Person Profil Analys, ThomasPPA, ger en korrekt överblick av en individs arbetsre­laterade beteende. Den ger svar på frågor såsom: vilka är personens styrkor och förbättringsområden? Hur kommunicerar personen? Vilka är motivationsfaktorerna?

ThomasPPA används med fördel till bland annat rekrytering, introduktion, coachning och utveckling.

Befattningens Profil Analys, ThomasBPA, ger dig möjligheten, att profilera den befattning du rekryterar för. Precis som ThomasPPA hjälper dig förstå en indi­vids arbetsrelaterade egenskaper, hjäl­per ThomasBPA dig också att identifiera en befattnings beteendemässiga krav.
Du jämför sedan PPAprofilen med
BPAprofilen för att bedöma hur väl den aktuella personen passar i rollen.

Anpassad Thomas360 är ett lättillgängligt, webbaserat verktyg som ger en objektiv och ärlig feedback från exempelvis kollegor, chefer och teammedlemmar.
Rapporten presenterar en informativ bild av en persons kompetens i sin befattning.

Teamanalysen, ThomasTeam, visar hur teamet fungerar i form av teamroller. Den ger förståelse för de problem som kan uppstå, personlighetsrelaterade konflikter och kommande utmaningar som måste hanteras.
Användandet av teamanalysen ger insikt i både teamets beteende och struktur, styrkor och begränsningar samt den roll varje individ spelar i teamet.

ThomasTST/GIA mäter en persons flytande intelligens – hans/hennes
utbildningsförmåga och inlärningshastighet.
ThomasTST/GIA är ett pålitligt, noggrant och normerat verktyg för att identifiera hur snabbt en person kan lära sig och be­hålla nya färdigheter och procedurer.

TEIQue, Trait Emotional Intelligence Questionnaire mäter emotionell intelligens. TEIQue talar om hur bra dina medarbetare förstår och hanterar sina egna, såväl som andras känslor och hur de använder denna kunskap för att hantera relationer.

eRecruit är ett onlinesystem med inbyggda rekryteringsverktyg, samlade på ett ställe. Det ger en förenklad rekryteringsprocess tillgänglig för alla.
Med eRecruit kan du skapa och lansera platsannonser, förse dina sökanden med en enkel online ansökningsprocess inom den egna jobbportalen, sålla ansökningar, granska och utvärdera kandidater och fatta rekryteringsbeslut.

Thomas International

Thomas International

Kontaktinformation:

Nacka HQ
Östra Finnbodavägen 29 
131 72 Nacka
t: 08-505 340 00 | m: hq@thomasint.se

Malmö
Lilla Nygatan 3
211 38 Malmö
t: 040-30 66 90

Borås
Norrlandsgatan 7
504 39 Borås
t: 033-17 04 40

Kumla
Köpmangatan 3
692 31 Kumla
t: 019-56 05 90

Göteborg
Stora Åvägen 21
436 34 ASKIM
t: 031-723 21 22

www.thomasinternational.net

Dela:

Våra kurser


Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA

ThomasSystemet gör det möjligt för arbetsgivare att förstå, förverkliga och utveckla sina medarbetares fulla potential

Läs mer Anmäl dig Plats: Malmö


Emotionell intelligens och TEIQue

Under två dagar tittar vi på bakgrunden och teorierna för emotionell intelligens och verktyget TEIQue.

Läs mer Anmäl dig Plats: Kumla


Thomas360

ThomasSystemet gör det möjligt för arbetsgivare att förstå, förverkliga och utveckla sina medarbetares fulla potential

Läs mer Anmäl dig Plats: Stockholm

Sök efter Utbildningar & Events

LinkedIn