The Human Element - fokus på dig, 5 dagar som förändrar

Öppen utbildning

Kort om: The Human Element - fokus på dig, 5 dagar som förändrar

Stockholm:
18 November 2019 09:00 - 22 November 2019 16:00
30900 SEK
Längd:
5 dagar
Kostnad:
30.900 kr exkl. moms
Kategori:
Personlig

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

The Human Element - fokus på dig, 5 dagar som förändrar

Unknown photo imported from Drupal


Hur påverkar mina känslor, försvar och beteendemönster mina arbetsrelationer?

Hur kan jag genom att lära känna mig själv på djupet bli mer effektiv i mitt ledarskap?

Hur kan jag bidra till att människor omkring mig utvecklas och växer?


The Human Element är en utbildning som den amerikanske psykologen Will Schutz skapade efter att ha påvisat att öppenhet och självkänsla är avgörande för att grupper ska fungera.

Vad kan en arbetsplats vinna på om medarbetare deltar i The Human Element?
Om man är intresserad av en kultur av öppenhet där feedback är ett naturligt inslag är det en stor hjälp ju fler på arbetsplatsen som har gått The Human Element.

Varför ska jag som chef gå kursen?
Du får på djupet insikter om hur du fungerar i relation till en grupp och varför, något som du har mycket stor nytta av när du ska leda grupper. Man kan säga att du blir bättre på att ta ansvar för hur du agerar och kan agera mer medvetet och välja beteende snarare än att agera "per automatik".

"Kursen gav stor insikt i hur jag ser på mig själv och vad jag gör för att "överleva" i en grupp. Jag har efter kursen kastat mig ut i saker jag hade ryggat tillbaka för tidigare."

Unknown photo imported from Drupal

Och om jag inte är chef?
The Human Element är inte inriktad på chefsskap utan tar upp ämnen som är allmängiltiga för alla människor. Oavsett vad du arbetar med får du insikter om hur du är i dina relationer till andra, dina mönster – kanske speciellt de mönster du inte är helt nöjd med. Här får du tillfälle att belysa dem och kraft och inspiration att välja andra sätt att agera.

Hur går det till?
Det är mellan 8 och 12 deltagare i ett program. Programmet är i internatform under fem sammanhängande dagar. Det leds utifrån Will Schutz utformning av 2 erfarna, licentierade kursledare. Det är en intensiv kurs som pågår från morgon till sen kväll.

Vad kan jag få ut av att gå The Human Element?
Du kommer märka resultat i ditt eget sätt att kommunicera, genom att du lyssnar bättre och med mer empati. Är du chef kommer du ha en annan relation till din grupp och se och förstå mer av vad som gynnar din grupp och hur du hjälpa den till effektivare samarbete. Det som du inte är nöjd med i livet och arbetslivet kommer garanterat att dyka upp och aktualiseras under programmet och du får tillfälle att reflektera, ompröva och göra nya kraftfulla val som kan påverka ditt liv på många sätt.

"Den har givit mig större självinsikt och samtidigt ett mer ödmjukt förhållningssätt gentemot mig själv. Den bästa present jag kunnat ge mig själv!" Maria, Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen.

Vad krävs av mig som deltagare?
Att du deltar engagerat och fullt ut. Att du avsätter all tid och organiserar bort allt annat under kursveckan. Att du är beredd på att vara lite modigare än vanligt. Kursen är utmanande.

Pris

Kursavgiften är 30.900 SEK exkl. moms. Kostnad för mat och logi ingår i priset. Betalning ger garanterad plats.

Tuff ledarskapsträning

Östgötagatan 16
116 25 Stockholm

Tel: 08-446 16 20

info@tuffledarskapstraning.se
www.tuffledarskapstraning.se

Följ företag:

  • Följ Tuff ledarskapsträning

Dela:

Self management för HR

Våra utbildningar


Tuff ledarskapsträning – Steg 1 - att leda individer

”På riktigt snarare än i teorin. Göra, och inte bara prata om vad man ska göra.”  Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas som chef och ledare, oavsett om ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm, Göteborg, Malmö, London, Amsterdam

Tuff nyhetsbrev

Podcast: Leadersmorphosis
Facebook