Värdskapet Sverige

Ett gott värdskap bygger attraktionskraft och lönsamhet

1/3 Att möta och bemöta andra med värdighet, respekt och omtanke

Konsten att få människor att känna sig välkomna!


Inom Värdskapet Sverige arbetar vi med att hjälpa till att skapa en kultur där människor känner sig väntade och välkomna. Tänk dig en värld där kunder, medarbetare, främlingar och vänner vågar och vill möta varandra på riktigt. En värld där våra möten präglas av respekt, värdighet och omtanke. Där vi först ser våra likheter, för att sedan möta våra olikheter med ett öppet, inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Vi menar att detta är grundläggande för verklig och hållbar framgång för oss som individer, våra verksamheter, vårt samhälle och vår planet.

På Värdskapet Sverige har vi stor kompetens i att inspirera, träna och utveckla individer och verksamheter i Värdskap. Vi vet att värdskapsfilosofin, genom att få människor att känna sig välkomna, utvecklar inte bara individen utan en hel verksamhet, dess attraktionskraft, mervärde och ambassadörskap.

Vi arbetar med verksamheter som vill stärka externa och interna relationer och vässa sig i den hårda konkurrensen. De som vill förbättra samverkan medarbetare emellan och skapa riktig arbetsglädje, men också med de som, genom ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt, stärker ledarskapet – Värdskap, framtidens ledarskap!

Vi berättar gärna mer!

Varmt välkommen att kontakta oss på Värdskapet Sverige!

Börja med det viktigaste, människorna! Bra bemötande, god service och samverkan bygger på förhållningssättet människor emellan. Att grunda verksamheter med värdskapsfilosofin är klokt.

Bättre bemötande

I en värld där produkter, tjänster, priser och verksamheter blir allt mer lika, blir relationen mellan människor ofta en faktor som avgör val av leverantör, arbetsplats och samarbetspartner. Bra bemötande och god service är viktigt för bra möten och goda relationer. Med värdskap som utgångspunkt utvecklas bemötanden som är personligt välkomnande och professionella.

Inom värdskapet är alla gäster, vilket hjälper oss på vägen. Finns det en gäst – finns det en värd. Värdskap är attityder och värderingar som visar sig i ord och handling och som värd handlar det om att använda sina talanger och uttrycka sin personlighet.

Ökad samverkan

Värdskap är ett personligt förhållningssätt och en gemensam angelägenhet. Att utveckla värdskap öppnar nya möjligheter för samverkan och ett gott värdskap gör det lättare att jobba gränsöverskridande. Alla är med och bidrar och resultatet blir bättre bemötande, god service och tillgänglighet, inspiration och arbetsglädje, goda interna och externa relationer, ökad attraktionskraft och lönsamhet.

Personlig utveckling

Med värdskap växer du som människa! Att leva med ett välkomnande förhållningssätt är att leva med ett öppet sinne, se möjligheter och människor vi möter. En viktig del är därför att välkomna sig själv, att vara tillfreds med den jag är, det jag gör och det jag har. Att vara trygg i sig själv.

Hållbar utveckling

Social hållbarhet är en del av begreppet hållbar utveckling och handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Enligt FNs sociala målfokus för 2030 är hållbarhet en av grunderna och alla länder i världen ska ha en strategi för just hållbar utveckling. 

Värdskap som praktisk filosofi bidrar till just social hållbarhet genom sitt tjänande perspektiv, att bemöta och möta människor utifrån de behov de har.

Grunderna för värdskap

  • Tjänande före egennytta
  • Ansvar före undvikande
  • Helhet före delar
  • Omtanke före likgiltighet
  • Kunskap före arrogans
  • Dialog före konflikt
  • Glädje före besvär

Ledarskap handlar om att skapa energi, lust och kraft för att realisera den potential som är möjlig, externt och internt. Värdskap, framtidens ledarskap!

Att styra med värdskap som utgångspunkt skiljer sig från det konventionella sättet att vara chef, ledare eller coach. Chefer optimerar resurser, fattar beslut, följer upp, etc. Ledare ”går före” och har förmågan att se nya möjligheter. Coacher ser mer till potentialen i människor, för att de ska hitta sina egna vägar. Ledarskapets intelligens är att förstå med vilket ”ansikte” det ska utövas beroende på situation och person.

För att skapa en inkluderande och välkomnande verksamhetskultur behövs ett ledarskap som ser till de olika ”ansiktena”, med värdskapsfilosofin i grunden, att leda som värd. Värdskap bygger på tillit och tilltro till människors kraft och vilja att bidra. Med värdskap lägger du grunden för verklig och uthållig framgång i verksamheter där den mänskliga faktorn är avgörande.

Värdskap är ett effektivt, inspirerande och hållbart förhållningssätt som säkerställer ett professionellt och mänskligt bemötande mot kunder och mellan kollegor.

Våra böcker tar utgångspunkt i värdskapsfilosofin och ger läsaren en mängd berättelser ur verkliga livet som belyser värdskapets alla sidor och aspekter. Från busschauffören som fick alla att känna sig välkomna till den vänliga grannen som stängde förråd som råkade stå öppna för vintersnön. Praktiska exempel varvas med teoretiska resonemang och reflektioner. Läs böckerna från pärm till pärm, eller lite här och där, då och då. I många av våra utbildningar ingår de – men du kan också läsa dem på egen hand.

Det goda värdskapet. Konsten att få människor att känna sig välkomnaDet goda värdskapet. Konsten att få människor att känna sig välkomna

Fler än 100.000 människor har inspirerats till ett välkomnande förhållningssätt efter att ha läst denna bok. Fylld av roliga, tänkvärda och härliga berättelser. Du kommer att känna igen dig!Leda som värd. 10 nycklar till framgång med värdskapLeda som värd. 10 nycklar till framgång med värdskap

En hyllning till alla operativa chefer som får världen att fungera. Fylld av inspirerande berättelser och med konkreta nycklar. Vi ställer oss frågan; ”-Vad händer om vi tänker värdskap istället för traditionellt ledarskap?”Konsten att vara turkos. Att välkomna sig själv och andraKonsten att vara turkos. Att välkomna sig själv och andra

Att välkomna människor är att börja välkomna sig själv, att bli vän med hela den människan som vi lever med varje dag i hela vårt liv. Det är det vi gör när vi öppnar upp mot andra med glädje, respekt, värdighet och medkänsla.

På Värdskapet Sverige vill vi bidra till en värld där människor känner sig väntade och välkomna. En värld där vi ser människan i de vi möter, bakom det som skiljer oss åt på ytan.

Värdskap är en praktisk filosofi som bygger på egna och andras erfarenheter från verkligheten och vi arbetar med att inspirera, träna och utveckla genom föreläsningar, utbildningsinsatser, film och böcker. 

Inom Värdskapet Sverige har vi stor erfarenhet och god kompetens i att inspirera och träna individer och verksamheter i värdskap. Vår grundare Jan Gunnarsson är en av företagets mest efterfrågade föreläsare och en stor inspiratör.

Våra värderingar

“Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter eller kollegor. Ett gott värdskap rymmer begrepp som inkludering, service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter”

Vår blogg

Våra events


Workshop Art of Welcoming, WAOW!

Missa inte möjligheten att utvecklas genom Värdskap!

Läs mer Anmäl dig


Inspirationsföreläsning

Inspireras av konsten att inkludera och välkomna!

Läs mer Anmäl dig


Det välkomnande ledarskapet

Ett inspirationspass som ger kunskap och insikt till att skapa och leda en välkomnande arbetsplats – 10 nycklar till framgångsrikt värdskap. Värdskap, framtidens ledarskap!

Läs mer Anmäl dig

Våra utbildningar


Diplomerad värdskapstränare

Tänk om alla i din organisation hade samma kunskap och ett gemensamt språk för det som angår alla – en välkomnande kultur. Låter det intressant? 

Vi erbjuder två dagars träningsläger för ...

Läs mer Anmäl dig

Värdskapsbrevet

Inspirerande berättelser om värdskap och senaste nytt om våra arrangemang.

LinkedIn