VisionBoard

Vision Board

Vision Board

Vi ger människor i arbetslivet rätt förutsättningar för att kunna gå från nuläge till ett önskat läge.

Man kan ha världens bästa strategi men utan människor som utför den är den inte värd någonting! Framgång i företag och organisationer skapas inte enbart av ett fåtal chefer i toppen, det är snarare en utmaning för alla. Människors insikter, förmågor och motivation är avgörande för att de önskade resultaten ska nås.
Därför jobbar vi inte bara med de formella ledarna, vi jobbar med alla medarbetare i ett företag eller i en organisation. I en tid av mycket snabba förändringar ställs det högre krav på många medarbetare att kunna leda sig själva. För att lyckas med det på ett bra sätt krävs både utbildning och tydliggörande av förväntningar, mandat och ansvar.

Vi ger människor i arbetslivet rätt förutsättningar för att kunna gå från nuläge till ett önskat läge.

Allt vi gör ska präglas av våra grundläggande värderingar Engagemang, Mod och Kompetens. Våra kunder är viktigast av allt och vi strävar efter att alltid agera på ett sätt som gör att vi upplevs som en partner som bidrar till positiv utveckling och önskad förändring.

Vi bidrar till följande resultat:

 • Ökat engagemang
 • Strukturerad och forskningsbaserad kompetensutveckling över tid som bidrar till beteendeförändringar på alla nivåer.
 • Ett ökat ansvarstagande och en mer feedbackorienterad kultur.
 • Gemensamt språk i hela organisationen

Vårt utvecklingskoncept


Företagsanpassade utbildningar

Vi erbjuder forskningsbaserad ledar- och medarbetarutveckling för att uppnå beteendeförändringar i arbetslivet. Vårt koncept bygger på ett digitalt modulsystem som ger skalbarhet i alla led och som därmed är anpassat för ständiga förändringar och maximal flexibilitet. Det kan enkelt kundanpassas på ett både kostnads- och tidseffektivt sätt utan att det går ut över kvaliteten.

Exempel på företagsanpassade utbildningar:

Förändring och förändringsledning:

 1. Förändringsmotstånd
 2. Reaktionsmotstånd och trygghetsmotstånd
 3. Tveksamhetsmotstånd och hur vi fattar beslut
 4. Introduktion förändringsledning
 5. Praktisk förändringsledning
 6. Förändringsledningsmodell

Kultur och värderingar:

 1. Vad kultur, värderingar och livsåskådning egentligen är
 2. Värderingsstyrt ledarskap
 3. Mångfald på arbetet
 4. Etik moral och ledarskap
 5. Modell för hur man kan arbeta med kulturen för att nå visionen

Ny som chef:

 1. Chef som yrke
 2. Den första tiden
 3. Du själv och gruppen
 4. Fördjupning i svårare situationer

Samarbete och Team

 1. Grupputveckling
 2. Tillit och tillfälliga grupper
 3. Känslor som smittar av sig
 4. Gruppen och jag

Förutom ovanstående områden arbetar vi även inom följande områden:

 • Självkännedom
 • Motivation och engagemang
 • Stress
 • Kommunikation
 • Feedback
 • Att vara chef och ledare
 • Förväntningar på medarbetare och medarbetarskap

Vi har självklart många olika program kopplat till varje område.

VisionBoard

VisionBoard

Maria Trenter

maria@visionboardc.com
Tel: 070-662 64 49

Susanna Stellnert

susanna@visionboardc.com
Tel: 0733- 67 13 03

www.visionboardc.com

Dela:

Sök efter Utbildningar & Events

LinkedIn
Facebook