Wenell Management

Wenell

Wenell

Hos oss möts många som arbetar i eller med projekt!

Varje år har vi glädjen att se närmare 1.000 personer som deltagare i våra öppna kurser. Det gemensamma för alla är en stark ambition att utveckla sitt eget projektledarskap, antingen genom att öka sina kunskaper i projektmetodiken eller genom att finslipa sitt beteende i projektledarrollen.

Genom att alla har detta gemensamt får du stora möjligheter till utbyte med kollegor som kanske varit i samma situation som du själv. Det kan också vara så, tack vare att de till vardags arbetar i en annorlunda projektmiljö, att de kan ge dig nya infallsvinklar på ditt eget arbetssätt. I våra kurser möter du också våra anställda konsulter i Wenell och som varvar sin läraruppgift med att arbeta ”mitt i verkligheten” som konsulter. Med sina erfarenheter kan de ge dig praktiska och användbara tips som fungerar på hemmaplan.

Vi har även omfattande erfarenhet av att arbeta med projektledning och projektmodeller. Idag har vi glädjen att se mer än 500 företag och organisationer som våra kunder, varav åtskilliga med internationell projektverksamhet. För många av dem handlar det om att ge oss förtroendet att vidareutveckla projektdrivning, ledarskap och projektkompetens. Men fler och fler talar om oss som sin projektpartner, där våra anställda konsulter anlitas fortlöpande för att stödja och förädla projektverksamheten.

Välkommen till Wenell

Wenell Management

Torsgatan 13
Box 873
101 37 Stockholm
Tel: 08-545 700 80

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg
Tel: 031-773 82 50

Östergatan 39
211 22 Malmö
Tel: 040-12 77 20

info@wenell.se
www.wenell.se

Dela:

Blogg

Våra kurser


Praktisk projektledning

Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten är lagd på enkla, praktiska verktyg som kan användas ...

Läs mer Anmäl dig 28 November 2017 08:30 - 17:00
Plats: Uppsala


Projektledarprogrammet

Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning. Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för alla skeden i projektet. Det ger dig också tyngd, styrka och självförtroende att hantera ...

Läs mer Anmäl dig 30 Januari 2018 08:30 - 18 April 2018 17:00, Stockholm
Plats: Stockholm


Praktiskt ledarskap

Syftet med utbildningen är att du ska utveckla ditt personliga ledarskap genom att öka medvetenheten om dina egna starka och svaga sidor i olika sammanhang. Syftet är även att förstå ...

Läs mer Anmäl dig


PMI-certifiering – preparandkurs

Under kursens fyra dagar går vi igenom kunskapsområdena enligt PMBOK®. Du kommer att stärka dina kunskaper inom Professionell Projektledning samtidigt som du får en bra grund för att klara en ...

Läs mer Anmäl digAgil projektledning

Agil projektledning är en koncentrerad basutbildningsom ger dig förståelse för vad Agile är och hur metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. 

Läs mer Anmäl dig 12 December 2017 08:30 - 17:00
Plats: Stockholm


Styra och Stödja projekt

Rätt stöd till projektet är avgörande Framgångsrika projekt kan efteråt ofta uppvisa ett väl fungerande samspel mellan projektbeställare och projektledare

Läs mer Anmäl dig


Applied Project Management

Läs mer Anmäl dig 23 Januari 2018 00:00 - 00:00
Plats: Stockholm
Plats: Stockholm

Artiklar skrivna av oss

Sök efter Utbildningar & Events

Wenells nyhetsbrev

LinkedIn