Öppen utbildning

Kort om: Styra och Stödja projekt

Längd:
1 dag
Kostnad:
6950:- exkl. moms
Kategori:
Projektledning

Styra och Stödja projekt

Utbildningen syftar till att ge ledningspersonal djupare förståelse för styrgruppsarbete samt för beställarrollen och dess betydelse. Med kunskaper från denna kurs får deltagarna större möjligheter att utveckla sin organisations förmåga att driva projekt.
Målet är att ge deltagarna:
• förståelse för rollen som styrgruppsmedlem och projektbeställare
• verktyg att använda i beställararbetet
• kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning
• självförtroende i rollen som projektbeställare/styrgruppsmedlem

Wenell Management

Torsgatan 13
Box 873
101 37 Stockholm
Tel: 08-545 700 80

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg
Tel: 031-773 82 50

Östergatan 39
211 22 Malmö
Tel: 040-12 77 20

info@wenell.se
www.wenell.se

Sök efter Utbildningar & Events