Annonssamarbete Motivation.se + Euro Accident

Agera tidigt - och förebygg psykisk ohälsa

Snabba åtgärder leder till lyckad rehabilitering.

Hälsa | Euro Accident | MAJ 2020

När man kartlägger en persons ohälsa är det viktigt att inte göra skillnad på jobb och privatliv, allt hänger samman och det finns många aspekter som kan bidra till stressen.

När man kartlägger en persons ohälsa är det viktigt att inte göra skillnad på jobb och privatliv, allt hänger samman och det finns många aspekter som kan bidra till stressen.

8 av 10 personer som får hjälp med rehabilitering av Euro Accident blir inte långtidssjukskrivna. Hemligheten bakom den fina statistiken är förebyggande arbete och tidiga insatser så att ohälsan inte hinner få ett för starkt grepp om medarbetarens tillvaro. En lyckad rehabiliteringsprocess bygger också på stark individanpassning och ett gott samarbete mellan rehabkoordinatorn, arbetsgivaren och medarbetaren själv. Många av dagens sjukskrivningar handlar om stress och psykisk ohälsa, och där finns det mycket goda förutsättningar att uppnå resultat om man agerar tidigt.

Att förebygga långtidssjukskrivningar är en av de viktigaste prioriteringarna för arbetsgivare i dagens arbetsliv. I takt med att arbetet har blivit mer komplicerat och krävande, även socialt och kommunikativt, har framför allt stressen och den psykiska ohälsan skjutit i höjden. Det är plågsamt för den som drabbas, men också väldigt tungt för arbetsgivaren, både ekonomiskt och organisatoriskt.

Det är emellertid viktigt att känna till att långtidssjukskrivningar går att förebygga – i väldigt hög utsträckning. Bland medarbetare som får hjälp av Euro Accident med rehabilitering är det hela 8 av 10 som är tillbaka på jobbet innan tre månader har gått.

Den viktigaste nyckeln till Euro Accidents framgångsrika rehabiliteringsprocess är att man agerar tidigt, redan vid första tecken på ohälsa, säger företagets produktchef Marie Fristedt.

– Om du som medarbetare är drabbad av ohälsa och vi får in en skadeanmälan så ser vi till att du får hjälp snabbt. Vi gör en ordentlig kartläggning och lyssnar på hur just din komplexa situation ser ut, förklarar hon.

Psykisk ohälsa kan förebyggas

Sjukförsäkringen PlanSjuk är i grunden en försäkring som innebär ekonomisk trygghet genom att man får ekonomisk ersättning efter tre månaders sjukskrivning. Men vid sidan av behovet av ekonomisk trygghet är det många medarbetare och arbetsgivare som behöver hjälp att lösa själva grundproblemet – ohälsan. Därför erbjuder Euro Accident också tidiga insatser med förebyggande tjänster och individanpassad rehabilitering, med målet att en långtidssjukskrivning ska gå att undvika.

– Många chefer behöver hjälp att se och hantera behovet av förebyggande hjälp. Därför erbjuder vi förebyggande samtalsstöd och rehabilitering, som sätts in omedelbart när en medarbetare mår dåligt, säger Marie Fristedt.

En stor andel av ohälsan i dagens arbetsliv återfinns inom det ”psykiska spannet”, förklarar hon. Bland Euro Accidents kunder är det uppskattningsvis 75-80 procent som har hamnat i ohälsa på grund av stress och psykisk påfrestning. Det kan i många fall vara jobbigare för den enskilde än fysiska besvär, men å andra sidan finns det mycket man kan göra för att förebygga eller bromsa upp psykisk ohälsa och stress – särskilt om man agerar tidigt.

– Ofta handlar det om att man behöver hjälp att komma in på rätt spår igen. Att äta rätt, sova rätt, motionera regelbundet och så vidare. Stress och psykisk ohälsa växer ofta på så vis att det ena problemet genererar det andra, och så vidare. Kanske börjar det med sömnproblem, som leder till att man får huvudvärk på dagarna, man spänner sig och får värk. Samtidigt börjar man känna nedstämdhet och ångest. Det är viktigt att bryta mönstret i tid, säger Euro Accidents produktchef.

Snabba åtgärder ger hållbara medarbetare

En viktig aspekt är förstås att chefen ska ta sitt ansvar genom att prata med medarbetaren och se till den enskildes behov och försöka upptäcka tidiga tecken på ohälsa. Ett bra grundtips är att arbeta systematiskt med arbetsmiljön enligt den nya föreskriften från 2015, ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4), som är en del av arbetsmiljölagen. Detta utgör en bra grundplattform för arbetsgivare och ledare, säger Marie Fristedt.

– Många av oss är mitt i livet, och har det väldigt stressigt med jobb och familj och allt vad det nu är. När man kartlägger en persons ohälsa är det viktigt att inte göra skillnad på jobb och privatliv, allt hänger samman och det finns många aspekter som kan bidra till stressen. Och ju längre tiden går, desto större växer sig ohälsan. Det innebär mer lidande och att det blir dyrare både för individen, företaget och för samhället, säger Marie Fristedt.

Hennes tips är därför att man som individ hela tiden ska vara observant och ta kroppens och hjärnans signaler på allvar, även om det rör sig om till synes marginella problem.

– Kanske går det en månad då man är trött och grinig eller sover dåligt. Kanske har man också börjat prioritera bort bra mat, motion och sociala kontakter. Då tycker jag att man ska fråga sig vad det beror på och vad det kan betyda. Det är ju väldigt onödigt att gå omkring i ett halvår och låta det accelerera, tills man inte orkar längre. Det är viktigt att vara observant på de här signalerna som kan vara första tecknen på utmattning.

Även chefen ska förstås vara observant på tidiga signaler, samt informera medarbetarna om att det finns hjälp att få om man mår dåligt. Låt inte ohälsan skena iväg i onödan – genom tidig, individanpassad hjälp går det att förebygga en längre sjukskrivning och hjälpa medarbetaren att hitta tillbaka till en sund och hälsosam livsstil.

Euro Accident

Följ företag:

  • Följ Euro Accident

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa

Dela:

Euro Accident erbjuder en komplett försäkring för att skapa hållbara medarbetare.

Allt det här ingår i Sjukförsäkring PlanSjuk:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach
- Chefs- och HR-stöd
- Rehabiliteringsstöd
- Ekonomisk ersättning upp till 90 % av lönen.

Läs mer här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill