Annonssamarbete Motivation.se + Euro Accident

Individen i fokus - för att förebygga ohälsa

Viktigt att agera tidigt och individfokuserat för att förebygga långtidssjukskrivningar.

Hälsa | Ledning | Hållbarhet | HR | Euro Accident | APRIL 2020

Marie Fristedt - produktchef Euro Accident.

Marie Fristedt - produktchef Euro Accident.

En sjukskrivning riskerar att bli långvarig om man inte agerar tidigt och sätter individen i fokus i rehabiliteringsprocessen. Genom förebyggande och individanpassade åtgärder kan långtidssjukskrivningar undvikas i 8 fall av 10. Euro Accident ser alltid till att hjälpen kommer snabbt – helst redan innan medarbetaren har hunnit bli sjuk. ”Medarbetaren får vår odelade uppmärksamhet, vi lägger ner mycket tid och engagemang på individen i ett tidigt skede”, säger Euro Accidents produktchef Marie Fristedt.

Långtidssjukskrivningar är jobbiga och kostsamma, både för individen som drabbas och för arbetsgivaren. Därför är det viktigt att ha en sjukförsäkring som inte bara ger ekonomisk trygghet när en medarbetare blir sjuk – utan också lägger fokus på förebyggande åtgärder. Euro Accidents erfarenhet är att de allra flesta långtidssjukskrivningar kan undvikas.

– Åtta av tio som får hjälp av oss blir inte långvarigt sjuka. Det beror på att vi agerar väldigt tidigt och ser till att du får hjälp direkt, säger Marie Fristedt, som är produktchef för Euro Accidents rehabiliteringsförsäkring.

Sjukförsäkring PlanSjuk  är i grunden en ekonomisk försäkring, som innebär att medarbetaren får ekonomisk ersättning efter tre månader. Det är i sig en viktig trygghet för att slippa gå från hus och hem om man blir sjuk. Men i den sjukförsäkring som Euro Accident tillhandahåller ingår också förebyggande tjänster som kan användas även innan medarbetaren har varit sjuk i tre månader.  

Kartlägger individens behov

Det snabba agerandet, i kombination med starkt individfokus, är alltså hemligheten bakom Euro Accidents framgångar inom rehabilitering och förebyggande arbete.

 – Om du har Sjukförsäkring PlanSjuk hos oss och känner att du har ohälsa på gång så finns det flera saker som kan göras direkt. Din chef kan göra en skadeanmälan, och då får du rehabilitering innan du blir sjuk på allvar. Det kan till exempel handla om att du känner dig stressad och inte har någon ork – då kan din chef ringa oss, och så får du vår odelade uppmärksamhet, säger Marie Fristedt.

En rehabkoordinator kopplas då in och talar först med din chef, sedan med dig. Detta sker dagarna efter att chefen har gjort skadeanmälan, förklarar hon.

– Då pratar vi med dig och kartlägger din bakgrund och din livsstil – hur du lever, hur du har det socialt, och så vidare, vi rotar i det mesta. Sedan gör rehabkoordinatorn en bedömning av hur vi bör gå vidare. Det kan handla om att du behöver stöd från en psykolog eller en hälsocoach, till exempel. Problemen kan ha med din livsstil att göra, att du sover för dåligt, dricker för mycket eller tränar för lite. Det kan handla om faktorer i privatlivet eller på jobbet eller en kombination av båda. Varje individ har sin egen story.

När din situation har kartlagts upprättas en åtgärdsplan, där det läggs mycket vikt vid åtgärder som inte bara hjälper kortsiktigt, utan även långsiktigt.

– Vi lägger ner en väldig massa tid och engagemang redan från början, och försöker att alltid lyssna på hur just din komplexa situation ser ut. Dessutom är vi väldigt noga med att följa upp åtgärderna, och om de inte ger någonting så ändrar vi. Vi gör väldigt mycket "fine tuning" för att åtgärderna ska fungera för dig som individ, säger Marie Fristedt.

Psykisk ohälsa vanligt

Denna benägenhet att sätta individen i fokus är kanske den främsta anledningen till att Euro Accidents rehabilitering fungerar så bra.

– Vi pratar med 100-tals människor per år, och visst är det så att en stor del av ohälsan återfinns inom samma spann. 75-80 procent av fallen handlar i grunden om psykisk påfrestning. Men samtidigt märker vi att var och en av dessa 100-tals individer har sin egen berättelse. Därför måste åtgärdsplanen vara unik för dig, annars fungerar den helt enkelt inte, säger Marie Fristedt.

Det är dessutom väldigt vanligt att problemen utvidgar sig och skapar en mer komplex ohälsa, förklarar hon.

– När man drabbas av psykisk ohälsa så är det vanligt att man även får fysiska symptom. Det kan börja med sömnproblem, vilket leder till att man får huvudvärk på dagarna. Sedan leder tröttheten och stressen till att man börjar slarva med sådant som kost och träning, och så fortsätter det på det viset om man inte får hjälp. Därför är det så viktigt att vi lyssnar på dig och kartlägger hur dina problem uppstår och hur de hänger samman.

Förutom rehabilitering erbjuder Euro Accident också samtalsstöd via telefon eller fysiskt besök. I det fallet krävs ingen skadeanmälan från chefen, och medarbetaren behöver inte be chefen om lov utan kan själv ringa upp samtalsstödet på eget initiativ. Det är ytterligare ett sätt att möjliggöra tidiga och individanpassade åtgärder.

– Till samtalsstödet kan man ringa in om man är orolig för någonting, vad det än må vara. Man kan välja att prata med en psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult. Det är tidig hjälp, det!

Ett, två eller tre samtal kan vara avgörande för medarbetarens hälsa och för att förebygga en framtida sjukskrivning, menar hon.

– Vi letar hela tiden efter tidiga tecken på ohälsa, för det finns ingenting billigare och effektivare än att agera i ett tidigt skede, innan ohälsan hunnit bryta ut med full kraft, säger Marie Fristedt.

Euro Accident

Följ företag:

  • Följ Euro Accident

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa
  • Ledning
  • Hållbarhet
  • HR

Dela:

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk

Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach

Chefs- och HR-stöd

Rehabiliteringsstöd

Ekonomisk ersättning

Här kan du läsa mer.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill