Annonssamarbete Motivation.se + Euro Accident

Kunskap och samarbete - för att förebygga sjukskrivningar

Alla parter måste ta sitt ansvar i rehabiliteringen.

Hälsa | Ledning | Ledarskap | Hållbarhet | HR | Euro Accident | MAJ 2020

Euro Accidents produktchef Marie Fristedt: Om man vill förebygga långtidssjukskrivningar så ställer det självklart krav på ledarskapet också.

Euro Accidents produktchef Marie Fristedt: Om man vill förebygga långtidssjukskrivningar så ställer det självklart krav på ledarskapet också.

Långtidssjukskrivningar är ett stort problem i dagens arbetsliv, och är jobbiga och kostsamma för såväl medarbetaren själv som för arbetsgivaren. En stor del av sjukskrivningarna i det moderna arbetslivet beror på stress, och för att kunna förebygga den typen av problem krävs det ett stort mått av kunskap, samarbete och engagemang från olika aktörer. Försäkringsbolaget Euro Accident har försäkringar som ger förutsättningar för arbetsgivare att ta sitt ansvar och motverka ohälsan på ett tidigt stadium, innan det leder till en längre sjukskrivning.

Sjukskrivningar på grund av stress är en stor utmaning som kräver en kraftsamling där alla berörda parter engagerar sig och bidrar till att hantera problemet. Det finns många faktorer som ligger bakom den ökande stressen i dagens arbetsliv, och just därför krävs det ett rejält mått av kunskap och samarbete för att förebygga långtidssjukskrivningar och generera hållbara medarbetare.

Euro Accident kan genom sjukförsäkringen PlanSjuk erbjuda en trygghet som inte bara innefattar den ekonomiska ersättningen, utan också förebyggande tjänster som ger er de rätta förutsättningarna för att ta ansvar för medarbetarnas hälsa. Det som krävs av dig som arbetsgivare eller ledare är att du uppmärksammar dina medarbetare. Om du ser att en medarbetare är på väg in i väggen kan du kontakta Euro Accident, så sköter de det rehabiliterande arbetet.

– När du som chef ser att en individ är i ohälsa, kan du göra en skadeanmälan till oss så inleder vi en rehabiliteringsprocess med medarbetaren. Det momentet får inte dra ut på tiden, utan vi ser skyndsamt till att anmälan kommer till en rehabkoordinator. Därefter gör vi omedelbart en kartläggning av medarbetarens situation och gör en åtgärdsplan, säger Euro Accidents produktchef Marie Fristedt.

Snabba insatser, kunskap och samarbete avgörande vid långtidssjukskrivningar

Den snabba hanteringen är en av de viktigaste faktorerna bakom Euro Accidents framgångar inom rehabilitering och förebyggande av långtidssjukskrivningar. De agerar direkt och försöker att sätta in rätt åtgärder innan stressen har hunnit utvecklas till en allvarlig sjukdom som kräver en längre sjukskrivning. Tack vare detta tillvägagångssätt slipper 8 av 10 att bli långvarigt sjuka när de har fått hjälp.

En annan viktig faktor är att Euro Accident har bred kompetens inom sitt nätverk, och tror väldigt starkt på vikten av samarbete för att förebygga långtidssjukskrivningar och skapa hållbara medarbetare.

– Då anmälan har tagits emot får en rehabkoordinator ansvar för ärendet och börjar med att göra en kartläggning av medarbetarens situation. När vi sedan ska sätta in rätt åtgärder så har vi dels egna psykologer och arbetsterapeuter, dels ett nätverk av vårdgivare som kan kopplas in, beroende på vilken hjälp som behövs, säger Marie Fristedt.

Den hjälp som når medarbetaren efter en skadeanmälan är oerhört omhändertagande, på ett helt annat sätt än om man vänder sig till den offentliga sjukvården, säger hon. Hela processen är helt och hållet individanpassad, och om en åtgärd inte ger önskat resultat så är det ”fine tuning” som gäller – åtgärdsplanen kan ändras under processens gång.

Chefen spelar en viktig roll i rehabiliteringen

Euro Accident lägger alltså stor vikt vid tidiga åtgärder och samarbete, och därför är det A och O att du som arbetsgivare eller chef tar din del av ansvaret.

– Om man vill förebygga långtidssjukskrivningar så ställer det självklart krav på ledarskapet också. Det är viktigt att chefer vågar uppmana medarbetare att i ett tidigt skede berätta om de mår dåligt, och säga ”tack för att du kommer så tidigt”. I ledarskapet ingår ju också att skapa ett samtalsklimat där medarbetare vågar berätta saker, utan att riskera att gå miste om en befordran eller att folk tittar snett på en, säger Euro Accidents produktchef, och fortsätter:

– Man kan inte hindra 8 av 10 sjukskrivningar om inte chefen hjälper till. En ledare måste vara intresserad och ställa frågor till den enskilda medarbetaren: ”Hur mår du? Vad behöver du?” Man kan inte bara titta på gruppen, utan man måste också se till individen, för behoven kan skilja sig extremt mycket mellan olika individer, förklarar Marie Fristedt.
Samtidigt understryker hon att det inte är lätt att som chef veta hur man ska hantera medarbetares ohälsa. Därför får även chefen stöd under processen.

– Det är en väldigt viktig faktor. Chefer jobbar fruktansvärt hårt och har ansvar för väldigt många olika saker, plus att ohälsa kan vara en känslig fråga. Det är inte lätt att veta hur ofta man ska ringa till en medarbetare som mår dåligt, eller vad man ska säga till gruppen. Därför stödjer vi chefen i den typen av frågor, samtidigt som vi såklart ger återkoppling om hur rehabiliteringen går, säger Marie Fristedt.

Alla måste ta sitt ansvar för att hantera utmaningen, understryker hon ännu en gång. Det gäller även medarbetaren själv.

– Du som medarbetare måste vara med på det här, det är ditt liv och din hälsa det handlar om. Du måste ha ett gott samarbete med din chef, och ge omgivningen en chans att hjälpa dig innan ohälsan blir onödigt stor och svår att ta sig ur. Du har en skyldighet att berätta om du inte mår bra, för det syns inte alltid på utsidan. Och om du berättar i tid så finns det väldigt mycket vi kan göra för att hjälpa dig.

Kunskap, samarbete och engagemang, samt tidiga insatser – det är vad som krävs för att förebygga och rehabilitera ohälsa. Det allra viktigaste är kunskapen, att chefen faktiskt känner till att det här stödet finns inom ramen för försäkringen. När alla parter tar sitt ansvar kan de allra, allra flesta stressrelaterade långtidssjukskrivningar förhindras, vilket är till gagn både för samhället och för arbetsgivaren – men framför allt för medarbetaren själv.

Euro Accident

Följ företag:

 • Följ Euro Accident

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledning
 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • HR

Dela:

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk

Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach

Chefs- och HR-stöd

Rehabiliteringsstöd

Ekonomisk ersättning

Här kan du läsa mer.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill