Annonssamarbete Motivation.se + Front AI

Virtuell agent räddar hårt pressad kundservice

Digitalisering medför förändrat kundbeteende - Conversational AI och virtuell assistent från Front AI förstärker kundupplevelsen.

Digitalisering | Front AI | JAN 2021

En dålig kundupplevelse, oavsett om den kommer från en människa eller en chatbot, medför en överhängande risk att dessa kunder väljer att vända sig till en konkurrent.

En dålig kundupplevelse, oavsett om den kommer från en människa eller en chatbot, medför en överhängande risk att dessa kunder väljer att vända sig till en konkurrent.

Minskade besök på fysiska kundmötesplatser som bankkontor eller butik och den ökade digitaliseringen påverkar utvecklingen mot en mer automatiserad kundtjänst. Front AI är startupen som på kort tid gjort succé med sin AI-lösning.

Digitaliseringen har i grunden förändrat hur, och på vilket, sätt vi kommunicerar med varandra. Tiden då vi satt på en stol i hallen med den fasta telefonens sladd tvinnad kring fingrarna försjunkna i timslånga telefonsamtal är idag långt borta. För unga idag är den tiden inte bara avlägsen, den är till och med helt obekant. Med mobiltelefonerna började vi så småningom att skicka SMS, och med sociala mediers breda genomslag har det korta och snabba språket med förkortningar och slangord blivit allt vanligare i vår vardagliga kommunikation.

Dåliga erfarenheter av första generationens chatbot

Missuppfattningar och myter rörande AI-driven kundservice är många. Dessa myter kan ofta härledas till den första generationens chatbot som har svårt med vårt nya chatt-inspirerade språk. Förkortningar, slanguttryck och felstavningar blir i dessa äldre system problematiska, då systemen som regel endast uppfattar de nyckelord som systemet har lärt sig. Andra generationens chatbot är istället driven av Conversational-AI som uppfattar och kan förstå hela meningar, dess semantik och i vilken kontext som frågorna ställs. Konversationsdriven AI kan därmed urskilja och svara på flera frågor ställda i en och samma mening, vilket tidigare resulterade i att den virtuella agenten gett felaktiga svar till kunden.

Nordiska språken inte längre ett hinder för en chatbot

Ett annat återkommande problem med implementeringen av automatiserade chatbotar i Skandinavien har varit att dessa system är utvecklade på, och för, en engelskspråkig marknad och har således haft stora problem med att hantera våra komplexa nordiska språk. För att komma tillrätta med denna, minst sagt, prekära brist hos tidigare generationers system, har Front AI använt sig av marknadens främsta system för Natural Language Processing (NLP) som de senaste åren har gjort betydande framsteg med hjälp av AI.

Inte nog med att systemet numera är flytande i alla de nordiska språken, systemen kan tack vare NLP dela med sig av information över språkgränserna, det du lär systemet på finska kan det använda sig av på svenska, vilket förstås är en enorm fördel.

Evighetslånga telefonköer eller dagar av väntan på vändande e-postmeddelanden ledde till dåliga omdömen och enstjärniga recensioner från missnöjda kunder. En dålig kundupplevelse, oavsett om den kommer från en människa eller en chatbot, medför en överhängande risk att dessa kunder väljer att vända sig till en konkurrent.

Med den nya generationens chatbot från Front AI kan upp till 50% av de vanligaste ärendena hos en traditionell kundtjänst hanteras av en Conversational-AI chatbot. Detta frigör värdefulla resurser till mer komplexa ärenden som kräver mänsklig interaktion. Med innovativ Conversational-AI och rätt AI-träning kan nio av tio interaktioner med en chatbot resultera i att kunden känner sig nöjd och att ärendet till kundservice fick ett snabbt och lyckligt slut för kunden, och dig.

Front AI

Följ företag:

  • Följ Front AI

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Digitalisering

Dela:

Vill du veta hur Front AI och hur Conversational-AI har hjälp SBAB! att stärka kundupplevelsen?

Ta del av det tidigare inspelade webinariet där du får veta hur de lyckats förstärka sin kundupplevelse med Conversational AI och hur du blir en framgångsrik AI-tränare.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill