Annonssamarbete Motivation.se + SPP

Expertens tips: Så kan du stärka företagets hållbarhetsarbete – utan att betala mer

Ledning | Hållbarhet | HR | SPP | NOV 2021

Vi vet att hållbarhetsarbetet hamnar högt upp på listan när dagens talanger utvärderar potentiella arbetsgivare, säger SPP:s hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf

Vi vet att hållbarhetsarbetet hamnar högt upp på listan när dagens talanger utvärderar potentiella arbetsgivare, säger SPP:s hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf

Vill du attrahera de vassaste talangerna och visa kunderna, investerarna och konkurrenterna att ditt företag menar allvar med er övergripande hållbarhetsstrategi?

Då räcker det inte längre med att enbart fokusera på hållbarhet i kärnverksamheten, säger SPP:s hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf.

Vi lever i en tid då arbetsmarknaden är mer värderingsstyrd än någonsin tidigare. Kraven som ställs från politiker och konsumenter kring företagens hållbarhetsarbete är historiskt höga. Hållbarhet i den dagliga verksamheten börjar allt mer betraktas som en hygienfaktor och för bolag som vill visa att de sticker ut behöver hållbarhetsarbetet integreras i hela värdekedjan – då ingår även pensionsavsättningar. 

Många företag har en uttalad strategi för hur verksamheten ska bidra till de FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet, men det är inte många som arbetar lika strukturerat när det kommer till företagen de investerar i via tjänstepensionen, säger SPP:s hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf.

Tydlig målbild

Men hur lyfter man fram och synliggör hållbarheten i sin tjänstepensionslösning för att öka lönsamheten och stärka varumärket? Börja med att utgå från bolagets övergripande hållbarhetsstrategi, de anställdas förväntningar och företagets vision för att ta fram en tydlig målbild.

När ni har gjort det så tar ni fram en lista på konkreta krav som ni vill att pensionsleverantören uppfyller. Det kan till exempel handla om att ni vill kunna mäta klimatavtrycket i det samlade pensionssparandet, säger Johanna Lundgren Gestlöf.

När ni har hittat en pensionslösning som lever upp till era förväntningar behöver ni säkerställa att ni kan följa arbetet mot målen. Här har ni möjlighet att få tillgång till värdefull information om utvecklingen som ni kan använda er av för att stärka varumärket både internt och externt.

Vi vet att hållbarhetsarbetet hamnar högt upp på listan när dagens talanger utvärderar potentiella arbetsgivare. I Universums årliga undersökning uppger exempelvis hela 38 procent av studenterna att de helt skulle välja bort en arbetsgivare som inte aktivt arbetar med hållbarhet, säger Johanna Lundgren Gestlöf.

Ta hjälp av hållbarhetsdata

Ett sätt att cementera värderingarna inom företaget är att sätta upp gemensamma mål. Här kan ni ta hjälp av hållbarhetsdata från er tjänstepensionslösning för att följa upp olika nyckeltal.

Med hållbarhetskrav på tjänstepensionen kan du visa dina medarbetare att du inte bara erbjuder dem en viktig förmån i form av pensionsavsättningen utan även har gjort ett aktivt val kring hos vilken pensionsleverantör som deras pensionssparande ska placeras, avslutar Johanna Lundgren Gestlöf.

SPP

Följ företag:

  • Följ SPP

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning
  • Hållbarhet
  • HR

Dela:

Det här kan SPP hjälpa till med

* Inspirationsföreläsning som förklarar vad hållbara investeringar är, varför det spelar roll, och hur man som anställd kan göra medvetna val

* Genomgång av vad de som är "best-in-class" på att integrera tjänstepensionen i hållbarhetsarbetet gör och hur ert företag hade kunnat hamna i topp

* Hållbarhetskartan – konkreta nyckeltal på just ert företags eller den anställdas pensionskapital hos SPP

* Texter att använda i kommunikation som till exempel hållbarhetsredovisningar

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill