Annonssamarbete Motivation.se + SPP

Expertens tre tips – Så tar du ledarrodret i en kris

Ledarskapsexpertens bästa tips för ett lyckat krisledarskap.

Ledarskap | SPP | MAJ 2020

Jenny Rundbladh, ledarskapsexpert på SPP: Det som behövs mer än någonsin i kristider är verkligt ledarskap, där organisationen och de anställda får de verktyg som behövs för att bidra till verksamhetens framtid.

Jenny Rundbladh, ledarskapsexpert på SPP: Det som behövs mer än någonsin i kristider är verkligt ledarskap, där organisationen och de anställda får de verktyg som behövs för att bidra till verksamhetens framtid.

I den pågående Corona-krisen ställs stora krav på chefer. För att kunna navigera i en tid präglad av hög komplexitet och snabb förändring krävs nya, gemensamma verktyg, menar Jenny Rundbladh, ledarskapsexpert på SPP.

I sviterna av Coronaviruset kommer vi tydligt märka hur vissa organisationer har bättre förutsättningar till återhämtning, medan andra riskerar att utraderas. Hur chefer leder sina organisationer genom denna kris kommer till stor del avgöra vilket alternativ som blir deras framtid, reflekterar Jenny Rundbladh, ledarskapsexpert på SPP.

- I tider av förändring och osäkerhet blir reaktionen ofta att lägga fokus på det operationella chefskapet – för att släcka bränder och få vardagen att rulla på. Men det som behövs mer än någonsin i kristider är verkligt ledarskap, där organisationen och de anställda får de verktyg som behövs för att bidra till verksamhetens framtid.

Enligt en undersökning från tidningen Chef känner 8 av 10 chefer sig ensamma i sin yrkesroll. Ett viktigt tips som Rundbladh belyser är därför att samla ihop nyckelpersoner på företaget för att tillsammans ta kontroll över situationen och skapa förtroende i organisationen.  

- Tillsammans i krisledningsgruppen behöver ni skapa en gemensam lägesbild – utifrån både fakta och obekräftad information gällande Corona och er egen organisation. Använd och uppdatera ständigt lägesbilden för att sedan skapa gemensamma antaganden om vägen framåt.

Jenny Rundbladhs tre tips för lyckat ledarskap i en kris

1. Måla upp scenarier och ta fram en tydlig målbild

Ta fram olika scenarion baserat på er lägesbild, där ni börjar med det värst tänkbara och sedan följer upp med det mest sannolika och det absolut bästa scenariot. Lägg fokus på det mest sannolika, men se även till att ha en plan för det värsta scenariot. Ta också fram en framåtblickande målbild utifrån era värderingar och vision, som kan förena och inspirera medarbetarna till att arbeta proaktivt för framtiden.

2. Hjälp dina medarbetare att leda sig själva

I en krissituation är det avgörande att som ledare eftersträva tydlighet snarare än kontroll. Se till att tydligt formulera och förankra förväntningarna på medarbetarna, och vad de i sin tur kan förvänta sig av dig och övriga i organisationen. En riktigt framgångsrik ledare vet vad som kan och bör delegeras till andra för att hantera den nuvarande situationen, och på det sättet skapas utrymme att fokusera framåt.

3. Våga ta hjälp av andra

Kom ihåg att du själv inte behöver sitta på alla svaren. Använd den kompetens och expertis som finns omkring dig hos exempelvis externa nätverk eller leverantörer.

Läs mer om hur SPP kan hjälpa dig >>>

SPP

Följ företag:

  • Följ SPP

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Den här artikeln publiceras i samarbete med SPP.

Läs mer om hur SPP kan hjälpa dig >>>

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill