Menu

Disciplin viktigt för kreativitet och flow

Kan vi hjälpa vårt flow på traven?

Det är lätt att tro att kreativa människor är de som är lite ”låt gå” och inte så ordningsamma eller disciplinerade. I själva verket kan det vara precis tvärt om – disciplin och målmedvetenhet är en förutsättning för att lyckas med det kreativa arbetet och i bästa fall uppnå flow.

Kreativa personer är plikttrogna, noggranna, pålitliga och levererar i tid.” Ord uttalade av Fredrik Ullén, internationellt erkänd konsertpianist och professor i kognitiv neurovetenskap. Fredrik Ullén har bland annat forskat om hur musik påverkar hjärnan, men när jag läser om honom i DN är det hans forskning kring flow och kreativitet som framför allt fångar min uppmärksamhet.

Det saknas fortfarande en tydlig bild av vad som händer i hjärnan vid flow, man har bättre koll på vad som händer kroppsligt och hur flow påverkar oss psykologiskt. Pulsen går upp lite samtidigt som andningen är lugn och djup. Dessutom slappnar muskler i pannan, som normalt visar på mental anspänning, av! Musklerna som kan framkalla ett leende är däremot aktiverade.

Rätt anspänning och fokus

Flow hänger alltså ihop med avspänning och glädje – väldigt intressant! Jag fick nyligen frågan om skillnaden mellan fokus och flow av en deltagare i den onlineträning jag erbjuder i mental ergonomi. Mitt svar handlade om att fokus är en förutsättning för flow - och fokus kan vi medvetet framkalla, det kan vi däremot inte med flow. Så är det till stor del fortfarande, men kanske kan vi ändå hjälpa vårt flow på traven med hjälp av de nya rönen?

Flow handlar om att ha precis rätt anspänning och fokus för att utföra det vi gör. Det gäller också att känna lust till och ha vana av att utföra uppgiften. Jag minns när jag gick min utbildning till stresscoach hos Lars-Eric Uneståhl. Han pratade ofta om idrottsmän och flow, att det var när de hamnade i det tillståndet som de kunde prestera som bäst. Då hade de precis rätt anspänning i rätt muskler, och muskler som inte skulle göra jobbet var avspända. På så sätt slösas ingen energi bort på onödig muskelanspänning.

Flow har också en positiv effekt på stress. Människor som ofta upplever flow berättar om ett större engagemang i kreativa verksamheter, de är öppna, har mindre problem med utbrändhet och mår överlag bättre än andra som man jämför med. Det är naturligt; när man är trygg i sin roll eller syssla är det lättare att våga ta nya grepp, och rädslan – stressen – för att göra fel minskar. Tänk så mycket av denna trygghet som försvinner med badvattnet i många omorganisationer, särskilt när de görs utifrån den felaktiga tanken att vi människor behöver ständig förnyelse och levererar bäst när otrygghet råder.

Målmedvetenhet och disciplin

Sen kommer det där med målmedvetenhet och disciplin, det är viktiga personlighetsdrag i sammanhanget. Här kan jag tänka mig att många blir överraskade. Men vi tänker ett varv till. I de flesta lägen gäller att det vi gör ofta blir vi bra på, och efterhand kan vi koppla på vår energibesparande automatik. Det verkar också gälla kreativa processer, även om de kan se olika ut varje gång, som vid musikimprovisation. Själva improviserandet blir tryggt och både den mentala och motoriska anspänningen kan minska i delar som inte är involverade. Det är helt logiskt. Men det gäller att först träna disciplinerat och vara målmedveten, annars kan det lätt bli tvärt om, med stora anspänningar och mycket stress som följd.

Det mesta har en fram- och en baksida. I mindfulness pratas det mycket om att vi inte ska gå på autopilot utan öka vår medvetenhet om vad vi gör och hur vi agerar. Det är klokt, då blir vi bättre på att hantera impulser som inte gagnar oss, som till exempel att agera i affekt över något som väckte stressresponsen, eller låta oss avbrytas av allehanda distraktioner när vi försöker skapa fokus. I andra sammanhang hjälper automatiken oss att hitta fokus, flow och kreativitet, spara energi och känna oss lugna och kompetenta. Det gäller att bli medveten om när automatiken gagnar oss och när den inte gör det. För det är mindfulness ett utmärkt verktyg.


Du kanske även gillar

Gästskribenterna Alexandra Thomas och Jonas Roth: ”Att vara mellanchef kan innebära att man hamnar i kläm mellan företagets strategi och medarbetarnas behov.” Anders är ekonom och har nyligen blivit teamledare för en grupp...

Johnny Sundin: "Som modern ledare jobbar du säkert redan idag med att låta kreativiteten sippra in i organisationen från alla upptänkliga håll. Men då vet du också att om man prövar att låta nyfikenheten, öppenheten och den skapande attityden ta mer plats så skaver det garanterat." Den japanske kemiprofessorn Kikunae Ikeda slog 1908 fast att det finns en femte...

Öka kreativiteten i dig genom att sno, imitera och kopiera. "Bra stöld är att utveckla, dålig stöld är att härma." Kreativitet är ett mytomspunnet begrepp. Många människor...

Att behöva ”släcka bränder” tar mycket energi och fokus under arbetsdagen – men ofta är det falskt alarm. Det är väldigt vanligt att händelser som uppstår under en...

Åtta hemligheter för framgång, del 5: Idéer. För att nå framgång i livet måste du bli en mästare...

Johnny Sundin: ” fomo är akronymen för uttrycket ’fear of missing out’ – och syftar på den kedjereaktion av rädsla, splittrat fokus och distraktion som uppstår i våra sinnen och tankar allt eftersom valmöjligheterna i dag har exploderat.” Finns det tankar man missar – innan de ens finns? Svårsvarat - och...

Lunchbeat är Sveriges senaste exportvara. Lunchdiscot Lunchbeat började som en aktivitet bland ett fåtal...

"En av nycklarna att se andra är att se sig själv. Och det gör man inte genom att ha så många fönster öppna som möjligt på skärmen. Kreativitet föds ur fokus och det som många istället pratar om idag – unitasking." Oj, vad du har bombarderats! Att du orkat kära hjärna!? Efter en...

Åtta hemligheter för framgång, del 2: Hårt arbete. Talang är överskattat. Visst kan medfödd begåvning vara en...

Brainstorming fungerar inte - ta en tupplur eller lös ett korsord istället. Brainstorming är en överskattad metod för att komma upp med nya...

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.