Menu

Disciplin viktigt för kreativitet och flow

Kan vi hjälpa vårt flow på traven?

Det är lätt att tro att kreativa människor är de som är lite ”låt gå” och inte så ordningsamma eller disciplinerade. I själva verket kan det vara precis tvärt om – disciplin och målmedvetenhet är en förutsättning för att lyckas med det kreativa arbetet och i bästa fall uppnå flow.

Kreativa personer är plikttrogna, noggranna, pålitliga och levererar i tid.” Ord uttalade av Fredrik Ullén, internationellt erkänd konsertpianist och professor i kognitiv neurovetenskap. Fredrik Ullén har bland annat forskat om hur musik påverkar hjärnan, men när jag läser om honom i DN är det hans forskning kring flow och kreativitet som framför allt fångar min uppmärksamhet.

Det saknas fortfarande en tydlig bild av vad som händer i hjärnan vid flow, man har bättre koll på vad som händer kroppsligt och hur flow påverkar oss psykologiskt. Pulsen går upp lite samtidigt som andningen är lugn och djup. Dessutom slappnar muskler i pannan, som normalt visar på mental anspänning, av! Musklerna som kan framkalla ett leende är däremot aktiverade.

Rätt anspänning och fokus

Flow hänger alltså ihop med avspänning och glädje – väldigt intressant! Jag fick nyligen frågan om skillnaden mellan fokus och flow av en deltagare i den onlineträning jag erbjuder i mental ergonomi. Mitt svar handlade om att fokus är en förutsättning för flow - och fokus kan vi medvetet framkalla, det kan vi däremot inte med flow. Så är det till stor del fortfarande, men kanske kan vi ändå hjälpa vårt flow på traven med hjälp av de nya rönen?

Flow handlar om att ha precis rätt anspänning och fokus för att utföra det vi gör. Det gäller också att känna lust till och ha vana av att utföra uppgiften. Jag minns när jag gick min utbildning till stresscoach hos Lars-Eric Uneståhl. Han pratade ofta om idrottsmän och flow, att det var när de hamnade i det tillståndet som de kunde prestera som bäst. Då hade de precis rätt anspänning i rätt muskler, och muskler som inte skulle göra jobbet var avspända. På så sätt slösas ingen energi bort på onödig muskelanspänning.

Flow har också en positiv effekt på stress. Människor som ofta upplever flow berättar om ett större engagemang i kreativa verksamheter, de är öppna, har mindre problem med utbrändhet och mår överlag bättre än andra som man jämför med. Det är naturligt; när man är trygg i sin roll eller syssla är det lättare att våga ta nya grepp, och rädslan – stressen – för att göra fel minskar. Tänk så mycket av denna trygghet som försvinner med badvattnet i många omorganisationer, särskilt när de görs utifrån den felaktiga tanken att vi människor behöver ständig förnyelse och levererar bäst när otrygghet råder.

Målmedvetenhet och disciplin

Sen kommer det där med målmedvetenhet och disciplin, det är viktiga personlighetsdrag i sammanhanget. Här kan jag tänka mig att många blir överraskade. Men vi tänker ett varv till. I de flesta lägen gäller att det vi gör ofta blir vi bra på, och efterhand kan vi koppla på vår energibesparande automatik. Det verkar också gälla kreativa processer, även om de kan se olika ut varje gång, som vid musikimprovisation. Själva improviserandet blir tryggt och både den mentala och motoriska anspänningen kan minska i delar som inte är involverade. Det är helt logiskt. Men det gäller att först träna disciplinerat och vara målmedveten, annars kan det lätt bli tvärt om, med stora anspänningar och mycket stress som följd.

Det mesta har en fram- och en baksida. I mindfulness pratas det mycket om att vi inte ska gå på autopilot utan öka vår medvetenhet om vad vi gör och hur vi agerar. Det är klokt, då blir vi bättre på att hantera impulser som inte gagnar oss, som till exempel att agera i affekt över något som väckte stressresponsen, eller låta oss avbrytas av allehanda distraktioner när vi försöker skapa fokus. I andra sammanhang hjälper automatiken oss att hitta fokus, flow och kreativitet, spara energi och känna oss lugna och kompetenta. Det gäller att bli medveten om när automatiken gagnar oss och när den inte gör det. För det är mindfulness ett utmärkt verktyg.


Du kanske även gillar

Johnny Sundin: ”Kreativiteten är det nya nyckelordet till att snabbast möjligt dyrka upp dörren till den osäkra framtiden.” Företag som inte fanns förra veckan, som skymtades igår,...

Evelina Wahlqvist: "Här och nu och samtidigt på väg. Kan man vara det?" Min kropp är rak i en planka. På en inandning går jag ö...

Evelina Wahlqvist: "Har du någonsin reflekterat över ordet ensams ursprung? Ordet ensam har två komponenter; en och sam. Liksom det ålderdomliga ordet allena; all och ena." Detta är min hyllning till ensamheten. Räds den inte, min vän....

Den mest underskattade kreativitetsfaktorn: Uthållighet. Hur väcker man liv i sin kreativitet? Många av oss som jobbar med...

Anneli Godman: "Man kan ta makten över tekniken istället för att låta tekniken ta makten över sitt liv. Man kan ägna semestern åt det den är tänkt till; semester, det vill säga vila och återhämtning." Rapporterna står som spö i backen. Den psykiska ohälsan ö...

Viktigt att låta tankarna ”provtänkas” och marineras. Kreativt tänkande ger oss möjligheten att spinna fler tanketrå...

Evelina Wahlqvist: "Smärtan formar oss, gör oss unika. Den gör oss också medkännande med andra." Var inte rädd för smärtan. Den är en naturlig del av livet...

Öka kreativiteten i dig genom att sno, imitera och kopiera. "Bra stöld är att utveckla, dålig stöld är att härma." Kreativitet är ett mytomspunnet begrepp. Många människor...

Att vara idérik handlar snarare om situation, sammanhang och graden av motivation än genetiska egenskaper. Vissa sprutar ur sig idéer, medan andra begränsar sig själva....

Jan Boström på Gaia Leadership: ”Utveckling är inte mer och mer av samma sak, det är att våga ta steget över i något nytt, utforska det okända och finna de möjligheter som döljer sig i utmaningen.” Vi människor bär en enorm skaparkraft inom oss, men för att den...

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.

 • Ledarskap

Ofta har jag undrat över varför vi talar så mycket om ledarskap utan att tala om människan bakom chefen. Människan är i ständig tillblivelse - om hon vill. Det betyder att ditt ledarskap också kan vara i ständig tillblivelse - om du vill. I det ögonblick du sagt ja till en chefsbefattning med personalledaransvar ligger din största framgång i hur du leder dig själv och dina medarbetare, vilket ligger i ledarrollen. Så vem är människan bakom dig som chef och ledare?

 • HR

Det sägs ofta att det är svårt att hitta rätt människor att rekrytera. Det talas också om att det råder kandidatbrist. Men är det verkligen så eller är det bara vi som tänker fel?  Vår gästskribent Tove Nylin reflekterar över frågan, och tror att kompetensen nog finns där om vi bara vågar se bortom ytan.

 • Ledarskap

Simon Elvnäs forskning om ledares beteende har fått stor uppmärksamhet. I hans studier framkommer att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. På Projektnärings vårträff den 5 maj kommer han att berätta om dessa resultat, vad de får för konsekvenser för arbetslivet – och hur man kan minska glappet mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag. Men redan nu har Motivation.se tagit tillfället i akt att ställa några frågor till KTH:s industridoktorand.

 • Ledning

Oavsett hur effektiv ledningsgruppen har varit historiskt, så finns det en central fråga som alla företag bör ställa sig: Vad behöver ledningsgruppen framöver för att skapa största möjliga värde i en allt mer komplex värld med en accelererande förändringstakt och tilltagande oförutsägbarhet?

 • Hälsa

Det är lätt att tro att kreativa människor är de som är lite ”låt gå” och inte så ordningsamma eller disciplinerade. I själva verket kan det vara precis tvärt om – disciplin och målmedvetenhet är en förutsättning för att lyckas med det kreativa arbetet och i bästa fall uppnå flow.

 • Motivera

Var inte rädd för smärtan. Den är en naturlig del av livet. Lika naturlig som glädjen, kärleken och sorgen. Faktum är att dessa är nära sammanflätande i livets väv. De är alla väsentliga delar av livets helhet. Och för att känna mig hel som människa behöver jag välkomna känslorna. Det tog mig tid att komma hit, men i dag är jag tacksam för att jag ocensurerat vågar känna alla mina känslor. De är en rikedom. De är nyanserna i livets dans. De gör mig mänsklig. Jag känner, därför är jag. Det är fundamentet i det mänskliga varandet. Utan känslan vore jag levande död. Oupplevd. Med känslan upplever jag. Livet. Mig själv. Mötet med dig.

 • Motivera

Vi människor vet ofta vad vi behöver göra för att bli lyckliga och leva ett gott liv. Problemet är bara att vi inte gör det. Du vet att du mår bäst av att vara aktiv och kreativ, ändå väljer du att titta på TV eller slösurfa på datorn. Det kallas för ”lyckans paradox”, och är ett gissel för många människor. Varför gör vi inte sådant som får oss att må bra?

 • Motivera

De flesta av oss människor strävar efter ett hälsosamt och lyckligt liv. Men vad krävs egentligen för att bli lycklig? Många söker det goda livet genom att jaga pengar, framgång och kändisskap, men ingen av dessa faktorer är avgörande för en människas lyckonivå. Psykiatrikern Robert Waldinger från Harvard University berättar här om en unik studie där hundratals amerikanska män har följts under hela sin livstid. Studien, som inleddes för 75 år sedan och fortfarande pågår, visar att det faktiskt finns ett ganska entydigt svar på vad människor behöver för att kunna leva ett gott liv.

 • Motivationsbloggen

Just nu befinner vi oss i ett samhällsskifte. Från Industrialism till en ny samhällsform. I media har det nya samhället kallats vid många namn, exempelvis Postmateriella samhället eller Postindustrialism. För enkelhets skull kallar jag det för det digitala samhället. Så, vad händer när man befinner sig i ett samhällsskifte? Jo, det är kaos…

 • Motivationsbloggen

När jag gick i grundskolan på 1100-talet nötte vi glosor, insjöar, huvudstäder, periodiska system och allt annat mellan himmel och jord. Nötandet var en del av vardagen. Jag minns fortfarande att slaget vid Hastings ägde rum 1066 och att den kemiska beteckningen för Klor är Cl. En del sitter kvar, men rätt mycket har lossnat, om jag ska vara ärlig. Nu är det modern times. Mina ungar lär sig fortfarande sjöar och huvudstäder och franskaglosor - men på nya sätt. När jag ser dem hänga över sina skol-appar, fantasifulla lärspel och klickar och swajpar tänker jag på forntidens nötande. Och så tänker jag att de är lyckans ostar som fått kliva in i en helt annan kunskapsvärld redan från start

 • Motivationsbloggen

Med dagens digitala samhälle och ungdomarna som växt upp i det, är förväntningarna höga på att IT-system fungerar som de ska. De måste vara effektiva och hjälpa användaren att förstå hur de fungerar. App- och speltillverkare blir sågade väldigt snabbt om något är fel, särskilt av andra utvecklare som anser sig veta hur enkelt olika buggar går att lösa. Företagssidor uppdateras också kontinuerligt på marknaden för att ha en bra användarvänlighet så att du som besökare enkelt hittar fram dit du vill och konverteras till att bli kund.