Menu
 • Kommunicera

Förmågan att kommunicera och bygga goda mellanmänskliga relationer är den aspekt av EQ (Emotionell Intelligenskvot) som är lättast att utveckla och förbättra, visar forskningen. Alla kan lära sig att kommunicera bättre och att föra mer konstruktiva samtal. Vi ska därför ta en närmare titt på fallgroparna som du bör undvika om du vill lyckas med kommunikationen - både på jobbet och i privatlivet.

 • Kommunicera

Det är så lätt att nöja sig med att sända ut, informera och jaga likes här och nu, istället för att eftersträva en långsiktig strategi - en mer långsiktig plan. Mindfulness, prioritering, fokusering. Följa twitterflödet, blogga regelbundet och beta av mejlen så att de inte läggs på hög och skapar den onödiga stressen, som ändå finns där. Har du också tänkt att du ska bli bättre på att fånga dagen och leva mer i nuet? Det är som att det aldrig varit mer aktuellt: Carpe diem. Och ändå är denna strävan så bristfällig - om den får stå för sig självt.

 • Kommunicera

Det sägs att de flesta människor hellre skulle dö än att tala inför en grupp. Påståendet är taget från en undersökning som gjordes i USA 1977. Men jag tror inte att den stämmer. Inte då. Inte nu. För om man konkret skulle sätta en revolver mot tinningen i utbyte mot en mikrofon på en scen, borde valet vara givet. Men det jag vet stämmer, är att väldigt många känner sig oerhört nervösa när de ska göra ett framträdande inför andra. Något som kan vara enormt begränsande och förlamande. Men det finns sätt att hantera sin nervositet.

 • Ledarskap

En målbild – en bild som sammanfattar känslan som infinner sig när målet är uppnått. En oerhört viktig pusselbit för att faktiskt fortsätta sträva. Ewa Braf gör en träffande beskrivning med hjälp av berättelsen om hur hon kom ut från apoteket med en elektronisk fotfil i handen… ”Om vi ska kunna uppbringa tillräckligt med motivation och uthållighet för att kunna skapa det vi vill, då behöver vi en klar bild av vad det är som kommer bli annorlunda när målet är uppfyllt.”

 • Kommunicera

Det är som att vi aldrig riktigt lär oss. Att kommunikation i första hand inte alls handlar om att prata och skriva. Vi tror att vi kommunicerar då vi sänder ut olika typer av information och så märker vi inte ens att kommunikationen blir torftig, ensidig och i värsta fall obegriplig. För vi kommunicerar egentligen inte. Vi informerar.

 • Ledarskap

Tomten har varit här, klapparna är öppnade och i sillburken är bara spadet kvar. Vi känner oss stärkta efter ledighet, återhämtning och med förhoppningar om en god start på ett bra, hälsosamt och framgångsrikt år. Men så här efter jul- och nyårshelgerna börjar vardagen snabbt göra sig påmind. Nyårslöftena om bättre livskvalitet har kanske redan börjat svikta på grund av tidsbrist eller trytande motivation. Det är så lätt att hitta ursäkter för att bryta givna löften och grusa goda föresatser.

 • Ledarskap

Konflikter – detta tillstånd som kräver så mycket energi, men som också är bränslet för utveckling och framåtrörelse i en organisation. Det är dock stor skillnad på en konstruktiv konflikt och en som bryter ner människor och riskerar att långsamt växa till något ohållbart. Tamara Maskovic på Medlingscentrum vet det mesta om konflikthantering. För det gäller att ”hantera” dem – inte låtsas som att de inte existerar.

 • Kommunicera

En av de absolut viktigaste aspekterna i framgångsrik kommunikation handlar om närvaro. Verklig närvaro. Visserligen är vi i mycket högre utsträckning än tidigare närvarande på nätet och vi lägger tid på möten som aldrig förr, men närvaron blir mer och mer av en bristvara. Varför? Tänk efter - hur ofta är du på en plats fastän du egentligen inte är där?

 • Kommunicera

”Man ska vara på LinkedIn – men vad gör man egentligen där?” Det påståendet, följt av den frågan, har Charlotte Hågård fått många gånger. Så pass många att hon till slut valde att skriva en bok på temat. Och eftersom det handlar om att synas i mängden av kompetenta individer så fick den titeln – ”Stick ut!” och handlar om att bygga sitt personliga varumärke och göra en vinnande LinkedIn-profil.

 • Kommunicera

Det talas ofta om att ledarskap primärt handlar om kommunikation och kommunikativa förmågor. Som en konsekvens har det under de senaste tio åren publicerats en uppsjö böcker på temat kommunikativt ledarskap. Organisationer utvärderar sitt ledarskap genom att medarbetarna får skatta chefens och ledningens kommunikativa förmågor och vid tillsättandet av nya chefer efterfrågas allt oftare personer med goda kommunikativa färdigheter. Detta är intet nytt och det synes uppenbart vad vi menar. Men är det egentligen så självklart vad vi menar med ”kommunikativa förmågor”? Vad innebär ett kommunikativt ledarskap i praktiken och vilket mervärde skapas i verksamheten och för kunderna genom dess utövande?

 • Kommunicera

Hur gör du för att folk ska komma ihåg ditt namn? Eller lever du i tron att du alltid blir ihågkommen när du presenterar dig för någon? I så fall får du tänka om, för andra männsikor fungerar precis på samma sätt som du gör. De glömmer nämligen bort ditt namn så fort du sagt det, precis som du glömmer en ny bekantskaps namn i samma sekund som handskakningen är över. Så hur ska du då göra för att bli ihågkommen? Det finns ett knep.

 • Kommunicera

Kommunikation är grundläggande för all typ av ledarskap. En otydlig chef som inte lyckas förmedla sitt budskap står inför stora utmaningar. Hur lyckas man då få med sig medarbetarna? Elisabeth Ahremark-Fredrikson och Jenny Leister jobbar med talarskap och coachar ledare som vill slipa sin förmåga att tala inför människor. De har sett processen på nära håll och är övertygade: människor har alltid större potential än de själva tror. Och det händer något i gränslandet mellan ledarskapsutveckling och skådespeleri…

 • Kommunicera

Forskning visar att svenska företag ständigt går miste om värdefulla affärsmöjligheter för att de anställda inte kan andra språk än svenska och engelska. Att lära sig ett främmande språk kan därför vara ett bra val, både för karriären och för den personliga utvecklingen. Men vilket språk ska man välja, hur börjar man - och hur gör man språkinlärningen till ett nöje?

 • Kommunicera

Svenska valaffischer är i regel unika i sin förmåga att väcka väljarnas ointresse. Men det finns undantag; vissa affischer har skapat debatt, andra har lockat till skratt, åter andra har genom åren fått kultstatus. Så, vilka var det egentligen som ville få oss att "Rösta på Gösta"? Vem har velat framstå som landsfader, vilka har försökt skämta till det - och varför går det inte att locka väljare med "ett mänskligare Sverige"? Men framför allt: Vem var egentligen Lennart?

 • Kommunicera

Valupptakten har intensifierats och löftena om en bättre tillvaro efter den 14 september står som spön i backen, oavsett om det blir en blå, röd eller färgblandad valseger. Fakta och statistik används flitigt, men inte sällan är de helt ojämförbara. Det är inte helt ovanligt att politikers tyckanden saknar faktisk grund. Så vem kan man egentligen lita på i dessa tider, kan man lita på dig?

 • Kommunicera

99 procent av de som hoppas skapa uppmärksamhet och gå igenom bruset med sina events under Almedalsveckan blir besvikna, enligt en intervju jag läste med civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Inte så konstigt om man har förväntat sig ett mediagenomslag likt det när Gudrun Schyman eldade upp pengar för några år sedan, fortfarande sedd som Almedalens mest uppmärksammade kampanj. Men även om man har lite mer modesta förväntningar så är det svårt att göra sin röst hörd under denna politikervecka som slår alla rekord i både antalet besökare och events år från år.

 • Kommunicera

Makt är ett ord som ofta bär en negativ laddning. Ordet andas detaljstyrning, storhetsvansinne, auktoritet och kontroll. Makt är något som ska bevaras och försvaras och som tillhör ensamma individer på toppen av något stort och allomfattande. Men behöver det vara så? Kan makt vara något positivt? Jag träffade retorikerna Jonathan Hörnhagen och Fredrik Söderquist. Vi pratade härskartekniker och ansvar – och medvetenhet kring retorikens sprängkraft i mänskliga relationer. Och i ledarskapet.

 • Ledarskap

Inom den klassiska psykologin, som i mångt och mycket har sin grund i Sigmund Freuds tankar och teorier, talas det om att vi som individer har en kärna; att vi är någon. Jag har växt upp och utvecklat en identitet och med den, egenskaper som beskriver hur jag är som människa. Jag är som jag är… drivande, eftertänksam, djup, varm, analytisk, noggrann, eller vad det nu kan vara för karaktärsdrag som skildrar oss som individer.

 • Ledarskap

Det är inte så länge sedan det var jul och samtidigt känns tanken på tomten, klappar och julfester väldigt avlägsen. Tiden rusar iväg. Dagar blir till veckor, veckor blir till månader som rinner iväg. Det är som att det är måndag och fredag hela tiden, och tack gode gud för att både måndagen och fredagen är lika välkomna!

 • Kommunicera

Många företag och organisationer brottas med utmaningen att stärka ledningens förtroende. I den senaste medarbetarundersökningen fick de flesta områden bra värden, men ledningens siffror lämnade en del kvar att önska. Orsakerna kan vara flera. I många fall handlar det om att medarbetarna inte upplever att ledningen ger hela bilden, att öppenhet och transparens saknas. Känns scenariot igen?

 • Kommunicera

”Glöm bort allt du lärt dig” är trendspanaren Göran Adléns titel på Lunch & Learn-föreläsningen han håller i Göteborg i början av april. Den nya tekniken och vår sociala närvaro på nätet erbjuder fantastiska möjligheter – för den som vågar och har energin att ge sig ut i nätverken. Vilka är de viktigaste trenderna att hoppa på? Hur viktigt är det att vara med – och vad händer om man halkar efter? Göran ger spännande svar!

 • Kommunicera

Vad är det som gör att vi tror på vissa människor men inte på andra, att ”göra en pudel” sällan fungerar och att vi ser vissa förklaringar som just förklaringar men andra som bortförklaringar? Det är sanningshalten. Vi känner på oss om en person är sann och på riktigt eller inte. Hur sann är du?

 • Ledarskap

Berättelser för lätt tanken till det som har varit – de har uppstått i en tid som redan har förflutit. I dåtiden, i historien. Vi berättar om saker som har hänt, episoder vi har hört talas om och händelser vi har varit med om. Men kraften i berättelsen ligger inte i dess historieskildring – den sanna kraften ligger i dess förmåga att skapa framtiden.

 • Ledarskap

I min artikel Får vi inte snacka problem? fördes ett resonemang kring huruvida positiva, lösningsorienterade, styrkebaserade och uppskattande förhållningssätt ger utrymme för problemsnack. Vi gör ofta denna typ av frågor till ”svart eller vitt”, ”rätt eller fel”, ”får/får inte”. Men som jag skriver, det handlar inte om antingen eller. Det handlar om både och.

 • Kommunicera

Det är allmänt vedertaget att vi behöver öva åtskilliga gånger innan vi blir riktigt bra på att cykla, simma, skriva och köra bil. Men när vi ska hålla en presentation inför andra kör de flesta på feeling och blir besvikna om det inte går så bra som de hade tänkt. De litar på tur.

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram