Menu

Kommande event

1 juni, 2017 - 08:00 - 09:30

Att mäta & utveckla framgång!

Kandidata bjuder in till frukost för att prata om hur vi hjälper våra kunder att bli ännu mer framgångsrika genom att använda våra verktyg, EQ-i 2.0 och WPT.

13 juni, 2017 - 07:30 - 09:30

Vi hälsar dig som är vd, styrelseledamot eller arbetar i en annan ledande befattning välkommen till Årets VD-frukostseminarium den 13 juni.

14 juni, 2017 - 08:00 - 10:00

Motivation från två håll

Om er organisation har motiverade medarbetare har ni goda förutsättningar för att lyckas med era visioner och mål. Vad är det då som menas med motivation och hur visar sig motivationen i konkreta beteenden i arbetet? På detta seminarium ska vi titta på motivationens beståndsdelar och koppla det till prestation. Vi ska också se på vilka faktorer som bidrar till att öka motivationen och vilka effekter det ger.

21 juni, 2017 - 07:30 - 09:30

Nu erbjuder vi en möjlighet till en ”prova-på”-version av Fyrarummaren – denna fantastiska modell för verksamhetsutveckling.

3 juli, 2017 - 10:30 - 12:00

Under Almedalsveckan kommer vi att föra samtal på temat Tillit förändrar.