Motivationsakademin

Motivationsakademin

Välkommen till vår digitala träningsarena!

Världen förändras ständigt och utvecklingen går allt snabbare. Vi behöver hela tiden fylla på med ny kunskap för att navigera framgångsrikt.

Via Motivationsakademin vill vi ge dig förutsättningarna att förädla och förbättra ditt ledarskap. Lär dig vad du behöver, när du behöver, var du än är.

Vi har tagit fram ett komplett digitalt program med allt du behöver ha koll på för att kunna leda dig själv, verksamheten, dina medarbetare och ditt team. Utbildningarna i Motivationsakademin är framtagna i samarbete med Intermezzon och innehåller teori och praktisk träning i verkliga situationer.

Det är genom träning vi kan få nya arbetssätt att sätta sig. Därför kombinerar vi våra teori- och introduktionsutbildningar med e-simuleringar. I realistiska scenarion ställs du inför samma sorts situationer som i ditt arbetsliv. I simuleringen kan du riskfritt träna upp dina färdigheter och se vilka olika utfall du får av ditt agerande. Träningen hjälper dig att ta steget till att våga, kunna och GÖRA!

Utbildningarna kan köpas separat och ingår för dig som Medlem Premium på Motivation.se. Utvalda utbildningar ingår även för dig som är Medlem Plus.

Motivationsakademin

Vill du ha full tillgång till alla utbildningar i Motivationsakademin?

Bli medlem nu

Vem vill flyga med en pilot som enbart har läst manualen - men aldrig tränat? Eller en pilot som har gamla kunskaper? Chef i praktiken ger dig möjlighet att skatta dina olika förmågor i ledarskapet och att träna på att utveckla ditt ledarskap i en riskfri miljö.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Premium.

Hur skapar man förutsättningar för en medarbetare att finna motivation och känna engagemang? Hur hjälper man medarbetare att nå sina mål? Vad skiljer ett coachningssamtal från ett utvecklingssamtal? När ska man ställa frågor och när ska man ge feedback? Och hur håller man ett lönesamtal?

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Premium.

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? I denna digitala kurs lär du dig vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du lär dig vilka verktyg du kan använda dig av och hur du inspirerar till motivation. Du får insikt om när du ska använda coachning vs. feedback, coachningsfrågor och vilken metodik som fungerar.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Konsten att ge feedback och återkoppling är central för att vi ska kunna utveckla våra medarbetare och få dem att förbättras i sitt arbete men också förstärka det de redan gör bra. Men vad är bra feedback? Hur ger jag återkoppling på rätt sätt så att mottagaren verkligen tar det till sig och inte åt sig? Hur vet jag att mottagaren verkligen lyssnar och gör något av den? Här går vi igenom best practice för att ge – och ta emot – feedback!

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier som ska vara uppfyllda.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå de mål som företaget satt. Här får du med dig tips för vad du behöver tänka på FÖRE, UNDER och EFTER utvecklingssamtalet.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden och ditt agerande.

Du behöver kunna leda dig själv.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Som chef och ledare är att leda ditt team en av dina viktigaste arenor. Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och tydligt för alla och hur du säkerställer att teamet jobbar mot samma mål. Du behöver även ha koll på hur du gör dina möten inspirerande för alla deltagare.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Premium.

I den här kursen har vi valt ut ett antal nyckelmoment som du i chefs- eller ledarposition med största sannolikhet stöter på.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Premium.

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med uppsökande försäljning mot företag. Du får lära dig om hela säljprocessen, från att hitta och segmentera dina kunder till hur du agerar med kunden och får till en affär på bästa sätt.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Premium.