Motivationsakademin

Motivationsakademin

Motivationsakademin

Vill du ha full tillgång till alla utbildningar i Motivationsakademin?

Bli medlem nu

Våra utbildningar

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? I denna digitala kurs lär du dig vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du lär dig vilka verktyg du kan använda dig av och hur du inspirerar till motivation. Du får insikt om när du ska använda coachning vs. feedback, coachningsfrågor och vilken metodik som fungerar.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Konsten att ge feedback och återkoppling är central för att vi ska kunna utveckla våra medarbetare och få dem att förbättras i sitt arbete men också förstärka det de redan gör bra. Men vad är bra feedback? Hur ger jag återkoppling på rätt sätt så att mottagaren verkligen tar det till sig och inte åt sig? Hur vet jag att mottagaren verkligen lyssnar och gör något av den? Här går vi igenom best practice för att ge – och ta emot – feedback!

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden och ditt agerande.

Du behöver kunna leda dig själv.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå de mål som företaget satt. Här får du med dig tips för vad du behöver tänka på FÖRE, UNDER och EFTER utvecklingssamtalet.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier som ska vara uppfyllda.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

Hur vi prioriterar vår tid spelar roll för vad vi hinner med. Vilka är de stora stenarna i ditt liv? Vad behöver du prioritera och vad kan vänta men ändå rymmas? I den här utbildningen fokuserar vi på hur du kan identifiera och prioritera de stora stenarna i ditt arbetsliv.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden och ditt agerande.

Du behöver kunna leda dig själv.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Plus och Medlem Premium.