Menu

Utbildningar

Utbildningar

självcoaching
Webbkurser-Karriär/Personlig utveckling
Ort Leverantör
"Utvecklingssamtal med dig själv"- webbkurs för personlig utveckling var som helst Life & Career
Projektledning
Ort Leverantör
Agil projektledning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Wenell Management
Applied Project Management Stockholm Wenell Management
PMI-certifiering – preparandkurs
Stockholm
Göteborg
Malmö
Wenell Management
Praktisk projektledning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Linköping
Karlstad
Wenell Management
Praktisk projektledning steg 2
Stockholm
Göteborg
Malmö
Wenell Management
Projektledarprogrammet Stockholm Wenell Management
Styra och Stödja projekt Stockholm Wenell Management
Arbetsrätt
Ort Leverantör
Allt du behöver veta om arbetsrätt Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Projectmanagement
Ort Leverantör
Applied project management Stockholm Wenell Management
Jämställdhet/Mångfald
Ort Leverantör
Arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfald Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kommunikation
Ort Leverantör
Att äga sin arena – ett kvinnligt perspektiv Stockholm Gaia Leadership
Nå bättre resultat med effektiv internkommunikation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Workshop: Feedback – Yes! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Workshop: Feedback – Yes! Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
workshop
Ort Leverantör
Att Leda Med Emotionell Intelligens
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Emotionell intelligens: EQ in Action Stockholm Kandidata AB
Ackreditering/Certifiering Belbin
Ort Leverantör
Belbin Ackreditering Teamroller Uppsala Belbin Sverige AB
Certifiering
Ort Leverantör
Certifiera dig i DiSC
Stockholm
Göteborg
Malmö
Move Management
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång Stockholm. Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång GÖTEBORG Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
InnerMetrix Certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Mebook certifiering Stockholm Move Management
Problemlösningsförmåga/IQ: Utbildning i WPT (Wonderlic Personnel Test) Stockholm Kandidata AB
Situationsanpassat Ledarskap - certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs Stockholm SitServ
Social Style - certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Teambook certifiering Stockholm Move Management
Virtual: EQ-i 2.0 Certification in English Stockholm Kandidata AB
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Coachutbildning
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning till coach ackrediterad av EMCC på Senior Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Diplomutbildning i coaching och coachande förhållningssätt ackrediterad av EMCC på Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Coaching
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Coachande Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Offensiva Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Grundläggande VD-utbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
LIPUS-granskad ledarskapsutbildning för ST-läkare
Stockholm
Sundsvall
Skåne
Move Management
Mastering Leadership Excellence Stockholm Gaia Leadership
The Human Element - fokus på dig, 5 dagar som förändrar Stockholm Tuff ledarskapsträning
Tuff ledarskapsträning – Steg 1 - att leda individer
Stockholm
Göteborg
Malmö
Tuff ledarskapsträning
Tuff ledarskapsträning – Steg 2 - att leda grupper
Stockholm
Göteborg
Malmö
Tuff ledarskapsträning
VD-programmet
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
Seminarium
Ort Leverantör
Diversity Icebreaker™ Frukostseminarium Stockholm Kandidata AB
Management & Framtid Stockholm Noden AB
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Life&Career personbedömning och second opinion vid urval Stockholm Life & Career
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Ledarskapsutbildning
Coaching
Ort Leverantör
Executive outplacement/karriärcoaching Stockholm Life & Career
Ledarutveckling
Ort Leverantör
Föreläsningar inom psykisk ohälsa, mindfulness och neuroledarskap Stockholm Life & Career
Styrelse
Ort Leverantör
Grundläggande styrelseutbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
Ledarskapsutveckling
Ort Leverantör
Hållbart Ledarskap
Ystad Saltsjöbad
Ystad
Move Management
Workshop: Själv- och medledarskap Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Workshop: Själv- och medledarskap Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
HR English
Ort Leverantör
HR in English - develop your ability to interact professionally Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ledarskapsutveckling
Mentorskap
Ort Leverantör
Individuell chefscoaching/executive coaching Stockholm Life & Career
Faciliteringsutbildning
Ort Leverantör
Medveten Facilitering
Stockholm
Göteborg
Move Management
Kommunikation
Presentationsteknik
Ort Leverantör
Presentationsteknik – vilket intryck vill du ge? Stockholm Gaia Leadership
Ledarskapsutbildning
Mentorskap
Ort Leverantör
Professionell mentorutbildning- Utvecklande mentorskap Stockholm Life & Career
Projektledning
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Projektledaren, gruppen & ledarskapet Stockholm Wenell Management
Mindfulness i arbetslivet
Ort Leverantör
Pröva på Mindfulness för företag och ledningsgrupper Sverige/utomlands Life & Career
Arbetsmiljö
Ort Leverantör
Så skapar vi en god organisatorisk och social arbetsmiljö Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ackreditering/Certifiering i Säljrekrytering
Ort Leverantör
Scientific Sales Selection Workshop Uppsala Confident Approach AB
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartaMöten® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Teambuilding
Ort Leverantör
SmartaTeam® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Ort Leverantör
SmartMail® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
SmartTime® Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Personlig effektivitet
Möteseffektivitet
Ort Leverantör
SmartTime® med möteseffektivitet Alla orter Kompetensakademin Norden AB
Coachning
Ort Leverantör
Stärk dina kunskaper inom professionell coachning och utveckla ett coachande förhållningssätt Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Lönebildning
Ort Leverantör
Strategisk lönebildning – bygg upp en effektiv och lönsam process Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Talent Management
Ort Leverantör
Talent Management 2.0 - Attrahera, utveckla och engagera rätt medarbetare Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Metodutbildning teamutveckling
Ort Leverantör
Team Trainer Stockholm Move Management
Strategiskt förändringsarbete
Ort Leverantör
Workshop: Utveckla strategier för att leda och hantera förändring Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Workshop: Utveckla strategier för att leda och hantera förändring Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening