Menu

Utbildningar

Utbildningar

självcoaching
Webbkurser-Karriär/Personlig utveckling
Ort Leverantör
"Utvecklingssamtal med dig själv"- webbkurs för personlig utveckling var som helst Life & Career
Analys för Teamutveckling med temat Measure what matters
Ort Leverantör
Ackreditering i Belbins relationssystem för att predicera teams prestationsförmåga
Örebro
Örebro
Belbin Sverige AB
Projektledning
Ort Leverantör
Agil projektledning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Wenell Management
Applied Project Management Stockholm Wenell Management
PMI-certifiering – preparandkurs
Stockholm
Göteborg
Malmö
Wenell Management
Praktisk projektledning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Linköping
Karlstad
Wenell Management
Praktisk projektledning steg 2
Stockholm
Göteborg
Malmö
Wenell Management
Projektledarprogrammet Stockholm Wenell Management
Styra och Stödja projekt Stockholm Wenell Management
Projectmanagement
Ort Leverantör
Applied project management Stockholm Wenell Management
Arbetsrätt
Ort Leverantör
Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kommunikation
Ort Leverantör
Att äga sin arena – ett kvinnligt perspektiv Stockholm Gaia Leadership
workshop
Ort Leverantör
Att Leda Med Emotionell Intelligens
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Utbildning
Ort Leverantör
Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp Stockholm Kandidata AB
Emotionell intelligens: EQ in Action Stockholm Kandidata AB
Språk
Kommunikation
HR
engelska
Ort Leverantör
Boost your HR English! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Certifiering
Ort Leverantör
Certifiera dig i DiSC
Stockholm
Göteborg
Malmö
Move Management
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång Stockholm. Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång GÖTEBORG Göteborg Kandidata AB
Certifieringsutbildning i ThomasSystemet och ThomasTST/GIA
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
InnerMetrix Certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Mebook certifiering Stockholm Move Management
Problemlösningsförmåga/IQ: Utbildning i WPT (Wonderlic Personnel Test) Stockholm Kandidata AB
Situationsanpassat Ledarskap - certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs Stockholm SitServ
Social Style - certifiering
Nynäshamn
Stockholm
SitServ
Teambook certifiering Stockholm Move Management
Virtual: EQ-i 2.0 Certification in English Stockholm Kandidata AB
WPT Certification in English Stockholm Kandidata AB
Coachutbildning
Ort Leverantör
Certifieringsutbildning till coach ackrediterad av EMCC på Senior Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Diplomutbildning i coaching och coachande förhållningssätt ackrediterad av EMCC på Practitioner nivå Stockholm Life & Career
Coaching
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Coachande Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Det Offensiva Ledarskapet Stockholm Gaia Leadership
Grundläggande VD-utbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
LIPUS-granskad Handledarutbildning Malmö Move Management
LIPUS-granskad ledarskapsutbildning för ST-läkare
Stockholm
Göteborg
Move Management
The Human Element - fokus på dig, 5 dagar som förändrar Stockholm Tuff ledarskapsträning
Tuff ledarskapsträning – Steg 1 - att leda individer
Stockholm
Göteborg
Malmö
Tuff ledarskapsträning
Tuff ledarskapsträning – Steg 2 - att leda grupper
Stockholm
Göteborg
Malmö
Tuff ledarskapsträning
VD-programmet
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
Seminarium
Ort Leverantör
Diversity Icebreaker™ Frukostseminarium Stockholm Kandidata AB
Management & Framtid Stockholm Noden AB
Ledarskap
Ort Leverantör
Emotionell intelligens och TEIQue
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Life&Career personbedömning och second opinion vid urval Stockholm Life & Career
Thomas360
Stockholm
Malmö
Borås
Kumla
SLG Thomas International
Ledarskapsutbildning
Coaching
Ort Leverantör
Executive outplacement/karriärcoaching Stockholm Life & Career
Kommunikation
Ledarskap / Personlig utveckling
Ort Leverantör
Feedback – Yes! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Feedback – Yes! Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ledarutveckling
Ort Leverantör
Föreläsningar inom psykisk ohälsa, mindfulness och neuroledarskap Stockholm Life & Career
Ledarskap / Personlig utveckling
Ort Leverantör
Gaia Change Maker – Beta version Stockholm city Gaia Leadership
Styrelse
Ort Leverantör
Grundläggande styrelseutbildning
Stockholm
Göteborg
Malmö
Executive People
ekonomi
nyckeltal
Ort Leverantör
HR ekonomi - värdet av motiverade medarbetare Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ledarskapsutveckling
Mentorskap
Ort Leverantör
Individuell chefscoaching/executive coaching Stockholm Life & Career
Rekrytering
Ort Leverantör
Kompetensbaserad rekrytering – för ökad hållbarhet och genomslagskraft! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
strategi
Kommunikation
Krishantering
Ort Leverantör
Kriskommunikation för en sund organisation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kriskommunikation för en sund organisation Malmö HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kriskommunikation för en sund organisation Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kommunikation
strategi
Krishantering
Ort Leverantör
Kriskommunikation för en sund organisation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
HR-strategi HR Business Partner ledning
Ort Leverantör
Lär dig koppla organisationskulturen till verksamhetsstrategin! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Affärsutveckling
strategi
Ledning
Strategiskt förändringsarbete
Ort Leverantör
Mångfald som konkurrenskraft Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Faciliteringsutbildning
Ort Leverantör
Medveten Facilitering
Stockholm
Göteborg
Move Management
Projektledning
Ledarskapsutbildning
Ort Leverantör
Praktiskt ledarskap Stockholm Wenell Management
Kommunikation
Presentationsteknik
Ort Leverantör
Presentationsteknik – vilket intryck vill du ge? Stockholm Gaia Leadership
Coaching
Ledarskap
Personlig utveckling
Ort Leverantör
Professionell coaching som verktyg för organisationsutveckling Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Ledarskapsutbildning
Mentorskap
Ort Leverantör
Professionell mentorutbildning- Utvecklande mentorskap Stockholm Life & Career
Mindfulness i arbetslivet
Ort Leverantör
Pröva på Mindfulness för företag och ledningsgrupper Sverige/utomlands Life & Career
Ackreditering/Certifiering i Säljrekrytering
Ort Leverantör
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom
Örebro
Örebro
Confident Approach AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Scientific Sales Selection Workshop
Rom i Italien 10 oktober
Örebro 17 oktober eller 7 december också Örebro
Belbin Sverige AB
Ledarskapsutveckling
Kommunikation
Ledarskap / Personlig utveckling
Ort Leverantör
Själv- och medledarskap Göteborg HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Själv- och medledarskap Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
strategi
Lönebildning
HR
Ledning
Ort Leverantör
Strategisk lönebildning Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Certifiering
HR
Strategiskt förändringsarbete
styrelseledamot
Ort Leverantör
Styrelsearbete för HR – Bli certifierad styrelseledamot! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Metodutbildning teamutveckling
Ort Leverantör
Team Trainer Stockholm Move Management
Ledarskap HR Kommunikation
Ort Leverantör
Unika möten med unika människor! - om att bemöta personer med funktionsnedsättning! Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Strategiskt förändringsarbete
Ort Leverantör
Utveckla strategier för att leda och hantera förändring Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening
Kommunikation
HR-strategi
Strategiskt förändringsarbete
Ort Leverantör
Verksam intern kommunikation Stockholm HR-utbildningar - Sveriges HR Förening