Menu

Coacha

Vi lever i en tid av extrem förändring och utveckling. Världen befinner sig just nu i ett paradigmskifte där teknologin och internet påverkar våra liv på alla plan. Via transparanta sociala medier blir vi medvetna om hur alla andra har det i sina liv (tror vi). Vi jämför oss och vill bli lika framgångsrika som ”alla andra”. Samtidigt leder den nya tekniken till att företagen ställer allt högre krav på att medarbetarna ska vara snabba, effektiva och ständigt tillgängliga. Men mitt i denna utvecklingsiver glömmer vi bort en viktig sak – att människor också måste vara hållbara.

Människan har ett djupt känt behov av samhörighet och gemenskap. Samtidigt finns det starka krafter i vårt inre – skammen och rädslan för att bli avvisad eller utstött – som hindrar oss från att nå ut till andra människor och leva våra liv fullt ut. I ett uppmärksammat TED-talk förklarar forskaren och författaren Brené Brown varför livet kräver att vi är autentiska – och vågar visa vår sårbarhet.

Prokrastinering är ett problem som vi väl alla ibland lider av i olika utsträckning. Men vissa av oss är extrema – vi kan helt enkelt inte låta bli att skjuta upp allting till sista minuten. Vad är det egentligen som försiggår i huvudet på en obotlig uppskjutare? Bloggaren Tim Urban har prokrastinerat i hela sitt liv – till och med när han skulle förbereda sitt TED-talk. Hör honom berätta om den ständiga kampen mot sin ”Instant Gratification Monkey” – en liten apa som bor i hans huvud och som kräver att allting ska vara enkelt och roligt.

Ofta hör man chefer klaga på att medarbetare har svårt att anpassa sig till förändring och att de inte är tillräckligt förändringsbenägna. Men hur många chefer och organisationer tar sig tid att förstå hur den mänskliga sidan av förändring faktiskt kostar enormt mycket pengar på sista raden?
Det är lätt att tro att om man bara pekar med hela handen och säger att ”såhär är det” och ”man får gilla läget” så är implementeringen gjord - och den som inte ”hänger med” blir stämplad som bakåtsträvare. Men som chef måste man förstå den mänskliga sidan av förändring – annars riskerar processen att bli både kostsam och misslyckad.

Att gå på anställningsintervju kan vara väldigt ångestfyllt för många av oss. Forskningen visar att kandidater som känner stor oro och nervositet under intervjun tyvärr döms hårdare, oavsett kompetensnivå, än kandidater som känner sig lugna och självsäkra. Men genom forskningen vet vi också exakt vilka nervösa signaler som får arbetsgivaren att tvivla på kandidaten. Om du känner ångest inför en intervju kan du därför förbereda dig så att du medvetet undviker att sända ut dessa signaler.

Förväntningar har en stor inverkan på människans förmåga att prestera. Det gäller inte bara omgivningens förväntningar, som vi tidigare har skrivit om, utan också dina egna. Den som har en försiktigt optimistisk syn på sin egen potential har större möjligheter att uppnå sina mål. Det du förväntar dig tenderar att bli en självuppfyllande profetia – oavsett om det handlar om dina chanser att vinna en fotbollsmatch eller din förmåga att genomlida ett militärläger i 18 minusgrader.

Många av oss har satt upp nya mål för 2016. Det handlar kanske om att börja träna, äta bättre, byta jobb, skriva en artikel, starta ett projekt, börja studera eller sluta röka. Det känns lätt i början men sedan tappar många sin motivation och sitt målfokus. Vad beror det på och vad kan man göra för att lyckas hålla fast vid sitt mål?

Stress är ett tidstypiskt problem – tempot är högre såväl på arbetet som privat. Många organisationer genomför förändringar i en takt vi inte skådat tidigare, och den nya tekniken gör oss tillgängliga för andra dygnet runt. Alla dessa faktorer sammantagna bidrar till en hög stressnivå hos många av oss, och stress är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I dagarna presenterades en ny undersökning av United Minds om stress, baserat på 4000 personer i Norden. Där framkommer att svenskarna upplever mest stress, följt av norrmännen. Varannan svensk känner arbetsrelaterad stress minst några gånger i veckan. Vi har sedan länge matats med tips och råd om hur vi bör hantera stressen, ändå tycks den öka. Vad beror det på?

Du har bestämt dig. Din medarbetare kan inte vara kvar. Hur lämnar du det beskedet på bästa sätt? Vad behöver du tänka på? Vilka fallgropar bör du som chef och ledare undvika? I samband med uppsägningen av medarbetare funderar man alltid på tillvägagångssättet – för det är en svår sak att kommunicera och omöjligt att förutse hur reaktionen kommer att bli. Hur kan du agera så bra som möjligt? Och vad betyder ”så bra som möjligt”? Det handlar om att göra det värdigt och respektfullt.

I den andra och sista delen om Livskompassen tittar vi närmare på hur värderingar och lust kan styra våra val i livet och, framför allt, i karriären. Får du utlopp för din lust och passion i ditt arbete? Låter du dina värderingar styra de val du gör i ditt arbete som ledare? Genom att bli medveten om din inre livskompass kan du lära dig att göra val som är bättre både för dig själv och för andra.

Att vara en närvarande chef och ledare är svårt, särskilt i samband med förändringar. ”Att-göra-listan” är oftast full med saker som ska skötas för att få det nya på plats. Dessutom dyker det alltid upp sådant som är oförutsett även om planeringen varit grundlig. Det kan handla om IT-system som börjar strula, byggen och flyttplaner som försenas eller nyckelpersoner som säger upp sig. Den tid som står till förfogande för medarbetare är från början begränsad och ju mer den tiden får stryka på foten, desto större är risken för missförstånd och att det bildas motstånd till det nya. Men det viktiga samspelet mellan chef och medarbetare kan underlättas genom att prioritera rätt och använda dialogen som redskap.

Vem styr i ditt liv egentligen? Vad driver dig? Känns livet och arbetet meningsfullt? Är du på rätt plats? Förhoppningsvis svarar du att det är du själv som styr dit du vill och att du finner mening i både arbetet och livet. Grattis i så fall. Men tyvärr finns det många som har lämnat över rodret på båten eller bilratten till någon annan person och satt sig själva i baksätet. För att ta dig ur den situationen måste du hitta din egen inre livskompass – dina värderingar.

I en undersökning som vi gjorde häromåret bland nordiska ledare och chefer, framgår att många ofta byter jobb men att bytet inte alltid sker frivilligt. Hela 79 % av de tillfrågade angav att de i sitt nätverk kände till någon chef som under de senaste 5 åren förlorat sitt jobb och en av tre hade själva blivit uppsagda någon gång under sin karriär. Man kan fråga sig om höga chefsroller har blivit litet av ”slit och släng”? Är det baksidan av en ständigt ökande förändringstakt med krav på snabba resultat och där byte av folk på ledande positioner ses som ett medel?  Eller är det en konsekvens av en allt större rörlighet på arbetsmarknaden rent generellt?

Hur har din sommar varit? Lugn och avkopplad, med tid och plats för nya tankar och reflektioner? Har du haft nya upplevelser och sluppit stress? Hoppas att du har tagit hand om din kropp genom en lagom mängd vila och aktivitet, och att du har gått ner i varv och upplevt mindfulness (medveten närvaro och fokus på nuet). Har du tagit hand om din hjärna? Våra hjärnor behöver lugn och återhämtning under en längre tid för att vi ska fungera optimalt. Men när vi väl är tillbaka på jobbet är det dags för en omstart – eller rent av en nystart.

Partners

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram