Menu

En dellösning på stressproblematiken

Anneli Godman: "Viktigt att själv ta makten över stressen – med enkla medel."
En dellösning på stressproblematiken

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

Jag önskar jag hade en enkel lösning på stressproblemet. I ärlighetens namn finns nog ingen sådan. Det är många aktörer som behöver ta ansvar och dra kraftfullt åt samma håll. Det lär tyvärr ta en hel del tid. Under tiden kommer fler och fler att må dåligt och bli sjukskrivna. Om vi inte tar saken i egna händer.

Det finns de som tycker att vi ska sluta säga att det är kvinnorna (som är överrepresenterade i den stressrelaterade sjukskrivningen) som ska göra något åt sin situation. Jag tycker tvärt om! Det är klokt att på bred front lära ut vad var och en kan göra för att ta eget ansvar. Det ger direkta resultat, till skillnad från att vänta på att någon annan ska göra något.

Tänk till exempel om det ligger något viktigt i det där med andningen? Vid första anblicken kan det verka skuldbeläggande och rent av hånfullt. Men tänk om alla som är drabbade och riskerar att drabbas bestämde sig för EN enkel åtgärd som de kunde vidta själva, som att uppmärksamma sin andning. Hur skulle det gå till och vad skulle det få för följder?

Andningen som hjälpmedel

Man skulle kunna börja med att andas UT ordentligt ett antal gånger per dag. Det skulle sänka hjärnans och kroppens stresspåslag.

Sedan skulle man kunna sätta sig och medvetandegöra sin andning 10 minuter varje dag. Följa varje andetag in och ut. Det är som att styrketräna sin hjärna i flerdubbel bemärkelse. Det skulle bidra till ökad stabilitet, kontroll och effektivitet. Dessutom skulle arbetsminnets stärkas och problemlösningsförmågan öka. Som grädde på moset skulle man uppleva färre negativa känslor även när man är i en stressig situation och få en stärkt impulskontroll som bland annat hjälper till när det gäller att sätta gränser.

Man skulle också kunna tänka sig ett andningshål, kanske som en stund på soffan efter jobbet, innan kvällspasset hemma tar vid. 10 minuter då familjen får vänta eftersom ingen kommer att svälta och det finns bussar till de flesta aktiviteter. (Om inte rekommenderas samåkning vilket ger flerdubbla vinster). Att hålla hårt på denna lilla andningspaus skulle också kunna ge utrymme för fler familjemedlemmar att ta del av ansvaret hemma.

En liten andningspaus som nedvarvning innan sängdags i stället för att kolla statusuppdateringar eller mejl på mobilen, skulle också göra gott. Vi skulle minska risken att störa produktionen av insomningshormonet melatonin och samtidigt slippa ett antal stresspåslag som följd av uteblivna gillamarkeringar eller innehållet i inkorgen - och sömnen skulle med stor sannolikhet bli bättre. Sömnen är vår allra viktigaste återhämtningskälla och många, många kvinnor sover för lite och med för dålig kvalitet.

När vi ändå håller på, en liten promenad där andningen får vara fri som fågeln, liksom tankarna som får vandra. Två mentala hälsoingredienser på en gång; rörelse och avkoppling, vår hjärna behöver båda för att må gott.

Ta makten själv!

Jag menar inte att allt ansvar ligger på individen, eller att individen ska skuldbeläggas när stressen i många fall beror på omgivningens krav.

Min poäng är att vi kan ta makten själva. Eller ska vi fortsätta att bli sjuka, må fruktansvärt dåligt, knappt vilja leva och tära både på vår egen och samhällets ekonomi i väntan på att någon annan (de som ”bestämmer”) gör något? Är vi inte värda mer än så? I väntan på de stora och viktiga besluten finns det faktiskt mycket vi kan göra i det lilla för att hjälpa oss själva så att vi slipper må så dåligt. För det är ett oerhört trauma. Tusentals vittnesuppgifter ger stöd för mitt påstående. Jag sitter inne med egen erfarenhet också. Jag vill aldrig, aldrig dit igen. Jag var nära att ge upp andan…

Fråga vem som helst som varit sjukskriven för stressrelaterad ohälsa. De som har haft förmågan att komma tillbaka till ett värdigt och kvalitativt liv har i de allra flesta fall gjort både små och stora förändringar själva och de har ofta börjat i det lilla för att det över huvud taget ska vara möjligt att förändra. (Det ligger i linje med hur vår hjärna helst vill ha det i förändringsarbete.) De har lärt sig, den hårda vägen, att ingen annan kan fixa ”det” åt dem. De har till exempel blivit bättre på att stanna upp, återhämta sig, sätta gränser, ta pauser, våga säga nej, tillåta sig fokustid, planera smartare. De har inte låtit eventuella skuldkänslor stoppa dem från att ta makten över sina egna liv och finna en balans mellan prestationsförmåga och välmående. De har inte behövt ändra allt men vissa förändringar har varit helt nödvändiga för att bryta onda cirklar.

En sådan förändring kan börja i ett andetag.


Du kanske även gillar

Anders Gustafsson, vd Resursfabriken: "Som ledare har du ansvar för att dra i bromsen när det behövs." ”Jag är handelsresande i ångest, elände och depressioner...

Kontorslandskapet kan vara både bra och dåligt - beroende på dess utformning, menar forskare. Kan kontorslandskapets utformning påverka medarbetarnas hälsa,...

Kulturaktiviteter hjälper mot stress och utmattningssyndrom, menar professor Töres Theorell. Kulturella aktiviteter och upplevelser kan motverka stress och...

Kvinnliga mellanchefer i offentlig sektor upplever ofta en spänd arbetssituation, enligt en studie från Karolinska Institutet. Många chefer inom kommuner och landsting upplever stress och en spä...

Utmattningssyndrom och ledarskap, del 2. Utmattningssyndrom är inte bara individens eget problem. Chefer och...

"Det är naturligtvis upp till var och en att hantera sina beroenden, men frågan är hur medvetna vi är om att det blivit just ett beroende och hur detta påverkar oss." Vi har skapat ett förhållande till våra mobiler som i dubbel...

Arbetsklimatet är avgörande i kampen mot psykisk ohälsa. Anställda som lider av psykisk ohälsa upplever att arbetsklimatet har...

Anneli Godman: "Försäkringskassan har beslutat att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats där medarbetarna väljer plats utifrån det arbete som ska göras för stunden". Jag ska villigt erkänna att Försäkringskassan inte precis varit...

"Nästa gång klargör jag fakta, tar en liten paus, spelar en patiens på datorn, tar ett djupt andetag – och fattar mitt beslut. Jag ska meddela senare hur det går…" Har du någon gång haft flera saker att välja på, gjort l...

Personer som upplever stress i arbetslivet blir stillasittande och passiva på sin fritid, enligt en ny studie. Personer som är stressade på jobbet och har dålig kontroll...

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

 • HR

Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet har en stor negativ inverkan på människors produktivitet. Nästan alla har någon gång upplevt den typen av problem på sin arbetsplats. Forskning har visat att 80 procent har förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dåliga jobbrelationer. Men hur hanterar man relationen till kollegor vars beteende får en att tappa lusten och motivationen?

 • Ledarskap

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanade uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

 • Kommunicera

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

 • HR

Kontakthinder riskerar att skapa stora besvär för både chefen själv och för medarbetare och kunder. I den här artikeln ska vi titta närmare på tre av de 11 typer av hinder som har identifierats i forskning. Vi konstaterar också att kontakthinder lätt smittar av sig och blir en del av kulturen. Att lära sig förstå och åtgärda dessa hinder är därför essentiellt i modern ledarskapsutveckling.

 • Motivera

Detta är min hyllning till huvudlösheten. Jag syftar nu inte på den huvudlöshet som får människor att vara tanklöst destruktiva eller alldeles i onödan åsamka skada. Jag syftar på den ljuvliga, livgivande, närande huvudlösheten.

 • Ledarskap

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

 • Ledarskap

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

 • Ledarskap

Samarbete och teamkänsla lyfts ofta fram som viktiga faktorer i skapandet av en bra arbetsplats. Detta naturligtvis med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda?
En ny undersökning visar att högpresterande medarbetare riskerar att bli illa behandlade på arbetsplatser som lägger stor vikt vid kollektivets sammanhållning.

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.