Menu

Fyra principer för framgångsrikt ledarskap

Ewa Braf berättar historien om den frånvarande chefen som lyckades vända den nedåtgående spiralen...
Positive thinking

Det finns en mängd teorier och en uppsjö av böcker som beskriver vad som gör ett framgångsrikt ledarskap ”framgångsrikt”. Själv finner jag ett stort nöje i att förkovra mig i och inspireras av vad som ses som viktiga förutsättningar för det goda ledarskapet. Sen är det, trots allt, än mer intressant att i verkligheten få möta och uppleva det framgångsrika ledarskapet, vad det bygger på och den skillnad det kan åstadkomma. Och nu vill jag dela med mig av en sådan berättelse – en sann berättelse om ett framgångsrikt ledarskap. 

Året var 2009. Det gick dåligt. Medarbetarna var stressade och sjukskrivningar blev allt mer frekventa och utdragna. Verksamheten fungerade helt enkelt inte. En förklaring var att det låg för mycket ansvar på de unga medarbetarna och att de inte fick tillräckligt stöd från organisationen. Därtill hade ett par medarbetare klagat över att områdesledarna vare sig visade på erkännande eller inkännande – genom sin kommunikation bidrog de snarare till att pressen och arbetsbelastning ökade: Vi ser att du går på knäna, men om du bara kunde gå en halv mil till…

Chefen (Anders) lös med sin frånvaro – dock helt legalt då han var föräldraledig och i den bubblan ovetande om vad som pågick – och tillförordnad chef mäktade inte med att vända skutan.

Våren gick och hösten regnade bort. Det var ruggigt såväl ute som inne och verksamheten mådde riktigt illa.

Trenden fortsatte och 2009 gick över till 2010. Anders föräldraledighet gick mot sitt slut och han kom tillbaka. Det första mötet med medarbetarna var en chock. De såg ut som zombies… Och resultatmässigt var botten nådd och de hade tappat flera stora kunder och viktiga uppdrag.

Nu gällde det att ta tag i situationen och vända den nedåtgående spiralen. De behövde en strategi. Anders satte ihop en arbetsgrupp och tillsammans formulerade de tre principer:

1.    Alla ska må bra = Den viktigaste principen som var grunden för hela verksamheten.

2.    Vi delegerar äran och centraliserar skulden = När det går bra är det medarbetarna som ska ta emot äran, och om något går dåligt ska chefen och organisation ta smällen.

3.    Vi styr verksamheten i linje med medarbetarens önskan och motivation = Medarbetarens drivkraft och organisationens intention behöver harmoniera för att tillsammans göra skillnad.

… som en konsekvens av ovan tre principer växte en fjärde princip fram:

4.    Don’t be bored = Vi ska ha kul och vi ska ha kul uppdrag.

Väl formulerade så började principerna styra verksamheten och beslutsfattandet. Om en medarbetare kände sig stressad var chefen snabb med att ta bort uppgifter för att minska trycket och alla hjälptes åt. När beläggningen ökade mer generellt påbörjades skyndsamt en rekryteringsprocess, vilket i sin tur stimulerade en medveten tillväxtresa.

För första gången kunde de på riktigt säga att de tillsammans tog ansvar för att leverera och infria kundens förväntningar.

Hur gick det då till att i praktiken åstadkomma förändringen? Framgångsfaktorn var inte principerna per se, utan frågor som speglade principerna: Hur har du det? Tycker du detta är kul? Vad är ditt drömprojekt? Därtill var Anders uppmärksam på stressymptom och väl medveten om att en del medarbetare var extra utsatta varför han hade extra koll på dem.

Som stöd för uppföljningen började man aktivt arbeta med nyckeltal, t ex beläggning, tidredovisning, antal projekt/medarbetare. Att följa upp nyckeltalen blev ett uttalat ledaransvar.

Frågorna fostrade en kultur och ett tankesätt. De underlättade också arbetet med att identifiera ”rätt” personer att rekrytera, dvs sökanden med ett genuint intresse som låg i linje med verksamheten mission och vision.

Nu var det inte så att allt hade blivit glimrande och rosenrött. Självklart kunde man fortfarande skönja frustrationer, besvikelser och stress … men med principerna så visste Anders hur han skulle förhålla sig. Principerna blev hans ledstång, eller rullator om du så vill.

Och tänk dig själv, hur skulle kännas för dig i ditt ledarskap om du skulle bemöta dina medarbetare utifrån levnadsregeln att alla ska må bra? Hur tror du det skulle vara för dina medarbetare om deras individuella drivkrafter skulle ange riktning för hur verksamheten ska utvecklas? Hur tror du det skulle vara att arbeta i en miljö där vi frågar oss vad det är som är kul och ger lust och ändrar riktning när det blir tråkigt? En arbetsplats där medarbetarna får glänsa på scenen, medan chefen städar i logen.  

Låter kanske ouppnåeligt, men Anders visade på att det är möjligt.

Principerna var utgångspunkten för att vända en trend och skapa en framgångsrik och hållbar utveckling… och den håller fortfarande i sig.


Du kanske även gillar

Många svenska kvinnor missnöjda med karriären, visar undersökning från LinkedIn. Svenska kvinnor är mindre nöjda med karriären jämfört...

Dålig rollfördelning, för lite mångfald, onödiga begränsningar och bristande feedback stryper kreativiteten på arbetsplatsen. Alla människor är kreativa, men tyvärr finns det många...

Anneli Godman: ”I den bästa av världar skulle man lyssna bättre till varandras versioner och upplevelser och fundera över vad de egentligen säger och vilka frågor som behöver besvaras och åtgärdas.” ”Jag är så trött på att vi ska göra allt och...

Isis Amer-Wåhlin, innovationsledare, SLL: ”Utmaningarna handlar bland annat om kultur, hierarki, resursbrist, mandat och konkurrens.” Inom hälso- och sjukvården finns det en stor potential för...

Att leda globala team ställer särskilda krav på ledarskap och kommunikation. Att leda ett globalt team är en enorm utmaning. När medarbetarna...

Mattias Sunneborn: "Jag vill göra mitt bästa hela vägen och lämnar aldrig något åt slumpen." Mattias Sunneborn är alltid i farten. Till vardags varvar deltagaren i M...

"Tragedin för många ledare är att de låter stora livserfarenheter glida förbi utan att lära från dem”. Enstaka händelser ändrar inte en persons beteende per automatik. H...

Annika Strömsten och Maria Forsgren, Wenell: "Att medvetet avsätta en stund till sina medarbetare, har visat sig vara välinvesterad tid om du vill skapa värde genom andra." Tänk dig att du från och med imorgon skulle avsätta en kvart om...

Lena Mangell hjälper dig att börja slappna av och sänka stressnivåerna redan innan ledigheten drar igång. ”Var slö, byt miljö, umgås och rör sen på dig!” Semester! Nästan alla längtar efter ledighet just nu. Vi är lite...

Strategikonsulten och entreprenören Margareta Barchan ser möjligheterna i framtidens miljöutmaningar. Prata med näringslivet på rätt sätt och arbeta med l...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.