Menu

Gör företagets strategier levande

Johan Grip, vd Gaia Leadership: ”Ledare som har förmågan att skapa gemensamma visioner och mål och som ser sitt företagande som en del i ett större livsperspektiv skapar också uthålliga resultat.”

Strategiska frågor är inte längre enbart en ledningsfråga som man lyfter under en viss period. Det är en löpande aktivitet som hela tiden måste justeras och utvecklas och samtidigt engagera alla medarbetare. 

Om skribenten

Johan Grip är vd, delägare och ledarskapskonsult på konsultföretaget Gaia Leadership. Johan, MSc, har bland annat varit vVD på DHL Global Forwarding, Managementkonsult på Cap Gemini Ernst & Young och har under lång tid arbetat med ledarskap inom elitidrott.

Hösten är den tid på året då de flesta företag befinner sig mitt uppe i affärsplaneringen. Visionen ska ses över eller utvecklas.  Strategier ska sättas och planer utarbetas. Det uppstår en febril aktivitet och många företag går in i processen med en ambition att den här gången ska vi göra det ordentligt: Vi ska se till att alla är med och bidrar. 

För att säkerställa att detta inte bara blir en pappersprodukt utan ett levande dokument som blir styrande och högsta prioritet för verksamheten - upprättar vi strukturer, styrsystem och omvärldsbevakning. Det går väldigt bra och allt känns rätt.  Men sen brukar något hända.

Kanske är det arbetet i vardagen eller att verkligheten kommer ikapp oss?  För något gör att vi tappar kraften och energin för allt som planerades och det mesta blir som vanligt igen.

Känner du igen dig? 

Dags för nytänk

Många företag hamnar i den här situationen och börjar inse att processen måste göras på ett annat sätt. Det traditionella sättet att arbeta fram strategierna tjänar oss inte längre.

De strategiska frågorna, som tidigare enbart var en uppgift för ledningen i företaget, och de operativa frågorna, som skulle skötas av medarbetare och linjechefer, smälter allt mer samman. Det går fort nuförtiden och vår värld är komplex vilket gör att ett till synes operativt beslut kan få en strategisk inverkan. Det får till följd att alla nivåer i företaget måste kunna vara operativa och strategiska samtidigt. Strategin är inte längre bara en ledningsfråga vid en viss period under året, utan en löpande aktivitet som hela tiden måste kunna justeras och utvecklas.

Därför är det mycket viktigt att medarbetarna ser helheten och har förmågan att sätta sig in i de övergripande frågorna. Och ledningen måste förstå vilka operativa frågor som får implikationer på strategin.

Men, tänker någon, hur kan vi göra det på ett uthålligt sätt?

Varför - den viktiga frågan 

Ett viktigt svar på hur vi ska åstadkomma det här, är att börja processen med att svara på frågan Varför?

Vi människor vill veta varför vi gör det vi gör. Vi köper inte ”hur vi gör något”  (strategin) eller ”vad vi gör för något” (aktiviteter) utan att ha svaret på  ”varför vi gör det vi gör”. Forskningen visar att ledare som har förmågan att skapa gemensamma visioner och målsättningar och som ser sitt företagande som en del i ett större livsperspektiv har större förmåga att skapa uthålliga resultat. 

Det gäller att: 1) engagera sina medarbetare och få dem att identifiera sig med den övergripande bilden för organisationen 

och samtidigt 

2) utmana sina medarbetare att hitta sin inre drivkraft och matcha den mot organisationens vision.

Alla är ledare och alla har kunder

Ett företags förmåga att konkurrera på marknaden står i direkt proportion till dess förmåga att skapa ledare i organisationen.

Det innebär att inte bara cheferna ska vara ledare utan alla måste kliva fram och ta ansvar för helheten, även medarbetarna.

Ett sätt att åstadkomma detta är att börja se sin chef som kund och sig själv som en proaktiv och konkurrensmässig leverantör, eller partner. Då behöver jag verkligen sätta mig in i min kunds situation och förstå hans eller hennes behov. Vilka frågor sitter min kund med? Vad är viktigast? Genom att utmana sina underställda chefer eller medarbetare att börja fundera på det här sättet kan vi skapa en gemensam bild av helheten och undanröja silobeteenden i organisationen.  

När alla förstår vad de kan bidra med för att uppnå den gemensamma visionen och strategierna skapas ansvarstagande och engagemang i organisationen som blir hållbart över tid.

Användbara tips!

 • Skapa en gemensam vision
 • Fokusera på skapande istället för styrning och kontroll
 • Svara på frågan Varför
 • Kommunicera den övergripande visionen löpande
 • Utmana medarbetare att se sig själv som partner/leverantör
 • Var nyfiken på medarbetarens drivkrafter och hur kan de användas i hela organisationen
 • Som chef är det kvaliteten i dina frågor som avgör framgången, inte briljansen i dina svar
 • Stå ut med ovisshet och komplexitet, där svaret inte finns
 • Värdera själva sådden (skapandeprocessent), snarare än att alltid fokusera på skörden (utfallet/resultatet)
 

Du kanske även gillar

Elisabeth Kamél delar med sig av tips för att maximera din hjärnkapacitet och effektivisera kommunikationen i projekt. "Det här känns inte bra...". Har du någon gång...

Goda ledare söker vishet Vi lever idag i en helt annan värld än för bara några f...

Lena Mangell: Ha ett utvecklingssamtal med dig själv. Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak fr...

Åtta hemligheter för framgång, del 2: Hårt arbete. Talang är överskattat. Visst kan medfödd begåvning vara en...

Medarbetarrapporten 2011 uttrycker mindre tillfredsställelse med ledarskapet på arbetsplatsen, enligt undersökning från Netigate.

 Allt fler svenskar är missnöjda med sin arbetsplats, enligt en ny...

"Maktmedvetenhet hänger ihop med ansvar. Har vi kunskap om vad makt faktiskt har för potential – då blir det svårare att använda den på ett negativt sätt." Makt är ett ord som ofta bär en negativ laddning. Ordet andas...

Tema:mod - Stavros Louca tänker utanför ramarna och reflekterar ständigt över sitt ledarskap i klassrummet. Stavros Louca planerade inte att bli mattelärare. Han skulle bli sjö...

Kontorslandskapet kan vara både bra och dåligt - beroende på dess utformning, menar forskare. Kan kontorslandskapets utformning påverka medarbetarnas hälsa,...

Christer Isaksson: "Det politiska ledarskapet i fokus: Hur ska vi kunna bevara och helst bygga ut vår välfärd? Hur ska vi säkra våra barns framtid? Hur ska vi få vår röst att höras i världen?". Ingen blir statsminister i Sverige på gamla meriter. Söndagen den 14...

Kontinuitet är viktigare än hårt arbete. Bryt aldrig kedjan! Har du ett mål som du vill uppnå? Funderar du på hur man...

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

 • HR

Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet har en stor negativ inverkan på människors produktivitet. Nästan alla har någon gång upplevt den typen av problem på sin arbetsplats. Forskning har visat att 80 procent har förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dåliga jobbrelationer. Men hur hanterar man relationen till kollegor vars beteende får en att tappa lusten och motivationen?

 • Ledarskap

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanade uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

 • Kommunicera

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

 • HR

Kontakthinder riskerar att skapa stora besvär för både chefen själv och för medarbetare och kunder. I den här artikeln ska vi titta närmare på tre av de 11 typer av hinder som har identifierats i forskning. Vi konstaterar också att kontakthinder lätt smittar av sig och blir en del av kulturen. Att lära sig förstå och åtgärda dessa hinder är därför essentiellt i modern ledarskapsutveckling.

 • Motivera

Detta är min hyllning till huvudlösheten. Jag syftar nu inte på den huvudlöshet som får människor att vara tanklöst destruktiva eller alldeles i onödan åsamka skada. Jag syftar på den ljuvliga, livgivande, närande huvudlösheten.

 • Ledarskap

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

 • Ledarskap

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

 • Ledarskap

Samarbete och teamkänsla lyfts ofta fram som viktiga faktorer i skapandet av en bra arbetsplats. Detta naturligtvis med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda?
En ny undersökning visar att högpresterande medarbetare riskerar att bli illa behandlade på arbetsplatser som lägger stor vikt vid kollektivets sammanhållning.

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.