Menu

Gör företagets strategier levande

Johan Grip, vd Gaia Leadership: ”Ledare som har förmågan att skapa gemensamma visioner och mål och som ser sitt företagande som en del i ett större livsperspektiv skapar också uthålliga resultat.”

Strategiska frågor är inte längre enbart en ledningsfråga som man lyfter under en viss period. Det är en löpande aktivitet som hela tiden måste justeras och utvecklas och samtidigt engagera alla medarbetare. 

Om skribenten

Johan Grip är vd, delägare och ledarskapskonsult på konsultföretaget Gaia Leadership. Johan, MSc, har bland annat varit vVD på DHL Global Forwarding, Managementkonsult på Cap Gemini Ernst & Young och har under lång tid arbetat med ledarskap inom elitidrott.

Hösten är den tid på året då de flesta företag befinner sig mitt uppe i affärsplaneringen. Visionen ska ses över eller utvecklas.  Strategier ska sättas och planer utarbetas. Det uppstår en febril aktivitet och många företag går in i processen med en ambition att den här gången ska vi göra det ordentligt: Vi ska se till att alla är med och bidrar. 

För att säkerställa att detta inte bara blir en pappersprodukt utan ett levande dokument som blir styrande och högsta prioritet för verksamheten - upprättar vi strukturer, styrsystem och omvärldsbevakning. Det går väldigt bra och allt känns rätt.  Men sen brukar något hända.

Kanske är det arbetet i vardagen eller att verkligheten kommer ikapp oss?  För något gör att vi tappar kraften och energin för allt som planerades och det mesta blir som vanligt igen.

Känner du igen dig? 

Dags för nytänk

Många företag hamnar i den här situationen och börjar inse att processen måste göras på ett annat sätt. Det traditionella sättet att arbeta fram strategierna tjänar oss inte längre.

De strategiska frågorna, som tidigare enbart var en uppgift för ledningen i företaget, och de operativa frågorna, som skulle skötas av medarbetare och linjechefer, smälter allt mer samman. Det går fort nuförtiden och vår värld är komplex vilket gör att ett till synes operativt beslut kan få en strategisk inverkan. Det får till följd att alla nivåer i företaget måste kunna vara operativa och strategiska samtidigt. Strategin är inte längre bara en ledningsfråga vid en viss period under året, utan en löpande aktivitet som hela tiden måste kunna justeras och utvecklas.

Därför är det mycket viktigt att medarbetarna ser helheten och har förmågan att sätta sig in i de övergripande frågorna. Och ledningen måste förstå vilka operativa frågor som får implikationer på strategin.

Men, tänker någon, hur kan vi göra det på ett uthålligt sätt?

Varför - den viktiga frågan 

Ett viktigt svar på hur vi ska åstadkomma det här, är att börja processen med att svara på frågan Varför?

Vi människor vill veta varför vi gör det vi gör. Vi köper inte ”hur vi gör något”  (strategin) eller ”vad vi gör för något” (aktiviteter) utan att ha svaret på  ”varför vi gör det vi gör”. Forskningen visar att ledare som har förmågan att skapa gemensamma visioner och målsättningar och som ser sitt företagande som en del i ett större livsperspektiv har större förmåga att skapa uthålliga resultat. 

Det gäller att: 1) engagera sina medarbetare och få dem att identifiera sig med den övergripande bilden för organisationen 

och samtidigt 

2) utmana sina medarbetare att hitta sin inre drivkraft och matcha den mot organisationens vision.

Alla är ledare och alla har kunder

Ett företags förmåga att konkurrera på marknaden står i direkt proportion till dess förmåga att skapa ledare i organisationen.

Det innebär att inte bara cheferna ska vara ledare utan alla måste kliva fram och ta ansvar för helheten, även medarbetarna.

Ett sätt att åstadkomma detta är att börja se sin chef som kund och sig själv som en proaktiv och konkurrensmässig leverantör, eller partner. Då behöver jag verkligen sätta mig in i min kunds situation och förstå hans eller hennes behov. Vilka frågor sitter min kund med? Vad är viktigast? Genom att utmana sina underställda chefer eller medarbetare att börja fundera på det här sättet kan vi skapa en gemensam bild av helheten och undanröja silobeteenden i organisationen.  

När alla förstår vad de kan bidra med för att uppnå den gemensamma visionen och strategierna skapas ansvarstagande och engagemang i organisationen som blir hållbart över tid.

Användbara tips!

 • Skapa en gemensam vision
 • Fokusera på skapande istället för styrning och kontroll
 • Svara på frågan Varför
 • Kommunicera den övergripande visionen löpande
 • Utmana medarbetare att se sig själv som partner/leverantör
 • Var nyfiken på medarbetarens drivkrafter och hur kan de användas i hela organisationen
 • Som chef är det kvaliteten i dina frågor som avgör framgången, inte briljansen i dina svar
 • Stå ut med ovisshet och komplexitet, där svaret inte finns
 • Värdera själva sådden (skapandeprocessent), snarare än att alltid fokusera på skörden (utfallet/resultatet)
 

Du kanske även gillar

Påverkar både personalens arbetsmiljö och elevernas studieresultat. Hur rektorn leder arbetet på en skola påverkar såväl l...

Att vara sig själv är att ständigt förändras och uppdatera sin identitet. Det må vara sant att det bara finns en av dig och en av mig, men det...

Må bättre genom att: Motionera, spela instrument eller studera språk, vara föreningsaktiv samt träffa en coach. Självhjälpstips väller över oss varje dag, det ena kä...

Åsa Helldén Ruocco, Nordisk Kommunikation: "Viktigt att utgå ifrån mätningar när man utvecklar kommunikativt ledarskap." En ledares kommunikativa förmåga är av avgörande vikt f...

"All förändring kommer inifrån. Det är bara vi som individer som kan åstadkomma en förändring och göra det som krävs för att nå dit." Om vi tror på idén om att vi lär oss mest av det vi gör...

Christer Isaksson: "Den stora euroepiska – och mänskliga - framtidsfrågan blir därmed: Med vilka ledare vill vi leva i Europa?" Flyktingkrisen sätter Europa på prov. Vilken typ av ledare vill vi...

Ambiverta personer är sociala och utåtriktade - men kan också ta ett steg tillbaka. På senare år har det pratats mycket om att människor är...

Högt uppsatta ledare har lägre kortisolhalter och mindre ångest än andra anställda. Bilden av den superstressade ledaren kan vara en myt. Det hävdar forskare...

En magisk kväll med fyra magiska vinnare! Idag har Årets VD och Årets Unga VD utsetts. Vinnaren i kategori...

Arbetsmotivationen sjunker och den psykiska arbetsmiljön är problemfylld, visar nya Jobbhälsobarometern. Hur står det till med det svenska arbetslivet? Inte så bra, av den...

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.