Menu

Är emotionell intelligens en nödvändig ledarskapsförmåga?

Ewa Braf: ”Att verkligen förstå vad EQ och dess olika komponenter innebär är viktigt av det skälet att en ledare kan ha en utvecklad förmåga inom vissa områden men svag inom andra.”
Är emotionell intelligens en nödvändig ledarskapsförmåga?

Om jag i skrivandet stund tillåter mig svara spontant på frågan i rubriken så skulle jag säga att emotionell intelligens (EQ) är en oumbärlig förmåga i och för ett gott ledarskap. Men även om frågan synes enkel och svaret självklart, så kanske jag inte ska vara så snabb och definitiv. Svaret beror på många parametrar såsom vad är EQ, ”nödvändig” i relation till vad och vem frågar vi? Så låt oss utforska begreppet, dess innebörd och utveckling för att se var vi då landar.

”Emotionell intelligens” är idag ett flitigt använt begrepp i både vetenskapen och annan media, men konceptet som sådant har inte så lång historia. Begreppet myntades 1990 av psykologiprofessorerna John D Mayer och Peter Salovey som menar att EQ handlar om förmågan att uppfatta egna och andras känslor, att förstå de signaler som känslor skickar om våra relationer, samt att hantera egna och andras känslor.

Efter begreppets tillblivelse inom det psykologiska vetenskapsfältet tog det nästan ett decennium innan Daniel Goleman hade etablerat en förståelse för vikten av EQ inom ramen för ledarskap i en organisatorisk kontext. I en artikel – “What Makes a Leader” – i Harvard Business Review, 1998, hävdar Goleman otvetydigt betydelsen av EQ:

The most effective leaders are all alike in one crucial way: They all have a high degree of what has come to be known as emotional intelligence. It’s not that IQ and technical skills are irrelevant. They do matter, but… they are the entry-level requirements for executive positions. My research, along with other recent studies, clearly shows that emotional intelligence is the sine que non of leadership. Without it, a person can have the best training in the world, an incisive, analytical mind, and an endless supply of smart ideas, but he still won’t make a great leader.

Fem komponenter

För att tydliggöra innebörden av EQ, beskriver Goleman fem komponenter som möjliggör för individer att uppmärksamma, skapa kontakt med och lära av sina egna och andras känslomässiga tillstånd:

•    Self-awareness
•    Self-regulation
•    Motivation (i betydelsen, en passion som går bortom pengar och status)
•    Empathy for others
•    Social skills (i betydelsen skicklighet att skapa och vidmakthålla relationer och nätverk)

Att verkligen förstå vad EQ och dess olika komponenter innebär, är viktigt av det skälet att en ledare kan ha en utvecklad förmåga inom vissa områden (komponenter) men svag på andra, vilket sammantaget inte ger den EQ som behövs för ett effektivt ledarskap. Som ett exempel, ledaren kan ha god självkännedom (self-awareness) och en stark passion (motivation), men brista i sin förmåga att bygga nätverk (social skills) och visa empati (empathy for others). En sådan ledare kommer, utifrån Golemans resonemang, halta i sin emotionella förmåga och sannolikt inte vara lika effektiv i jämförelse med en person som har en mer utvecklad EQ.

Efter sitt initiala genombrott fortsatte Goleman att utforska EQs olika komponenter, och kunde visa på kopplingen mellan ledares EQ och deras företags finansiella framgångar (se t ex Primal Leadership, 2001; Social Intelligence and the Biology of Leadership, 2008). Golemans arbete lade även grunden för många andra studier inom EQ. Tillsammans representerar dessa en växande mängd bevis som tyder på att effektiva ledare behöver såväl rationella som emotionella förmågor.

Slutsatser ifrågasätts

Men som sig bör, när ett forskningsområde når en viss mognadsfas, så börjar röster med motargument göra sig hörda. Adam Grans, en Wharton-professor, hävdar i sin forskning att det inte finns någon korrelation mellan EQ och affärsresultat, och Mayer själv har uttalat sig om att EQ inte är den allenarådande vägen till att utveckla framgångsrika ledare.

Likväl, utifrån den kontext nutida företag och organisationer befinner sig i – med en ökande komplexitet, ovisshet och mångfald (se tidigare artikel En annan verksamhetslogik – ett annat sätt att leda); därmed ett ökat behov av gemensam problemlösning och utveckling – torde det vara en mer hållbar strategi att bygga goda relationer och samverkan och därigenom utveckla och använda den emotionella förmågan, än att ignorera den.

Denna syntes bekräftas även av Peter Senge (fadern inom Organisatoriskt Lärande och de Fem Disciplinerna) som i en intervju underströk vikten av EQ: We simply have to get better at working together…


Du kanske även gillar

10-80-10 – principen som är nyckeln till att maximera din tid och prestation. Folk frågar mig hela tiden hur jag får så mycket gjort. F...

Balansera dina roller Skapa en balans i livet mellan arbete, familj, vänner och personliga...

Cecilia Giertta, VD för Sveriges Bryggerier, tror på delaktighet som skapar engagemang hos medarbetarna. Kommunikation är lika viktigt för en VD som affärsmässiga m...

Gästskribent Per Malmberg, Ledarskaparna: De flesta företag kommer inte lyckas utveckla en innovativ kultur. Alla vill vara innovativa. Alla vill lyckas utveckla ett innovativt fö...

Vilken sorts ledare är Stefan Löfven? Har Jan Björklund ledaregenskaper för att klara en motgång? Kan Fredrik Reinfeldt motivera sitt parti till en tredje valseger? Annie Lööf har sitt elddop som partiledare just nu. Hennes ledarskap...

Förtroende för närmaste chefen väldigt viktigt för motivationen, visar ny undersökning. Det finns en tydlig koppling mellan motivationen och förtroendet för...

Kliv ur komfortzonen och börja kommunicera. ”Man behöver inte klä av sig hela kostymen, men man kan kasta kavajen…”. Kommunikation är grundläggande för all typ av ledarskap. En...

”…när hon ber om min uppmärksamhet hummar jag ett svar som om jag lyssnar, men i själva verket är jag inte där. Och jag inser att jag agerar likadant i många situationer, både på jobbet och privat.” En av de absolut viktigaste aspekterna i framgångsrik kommunikation...

"De chefer och ledare som lär sig vad hjärnan behöver för att leverera på topp får ett försprång gentemot konkurrenterna". I min roll som coach, där jag ofta träffar mellanchefer som dignar...

John Maxwell: ”Under en timmes samtal vid en middag kan du nästan alltid hitta vad det är som får en annan person att gå igång genom att ställa tre enkla frågor." Tvärtemot vad vissa anser kan en ledare faktiskt inte motivera andra. Som...

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.