Menu

Är emotionell intelligens en nödvändig ledarskapsförmåga?

Ewa Braf: ”Att verkligen förstå vad EQ och dess olika komponenter innebär är viktigt av det skälet att en ledare kan ha en utvecklad förmåga inom vissa områden men svag inom andra.”
Är emotionell intelligens en nödvändig ledarskapsförmåga?

Om jag i skrivandet stund tillåter mig svara spontant på frågan i rubriken så skulle jag säga att emotionell intelligens (EQ) är en oumbärlig förmåga i och för ett gott ledarskap. Men även om frågan synes enkel och svaret självklart, så kanske jag inte ska vara så snabb och definitiv. Svaret beror på många parametrar såsom vad är EQ, ”nödvändig” i relation till vad och vem frågar vi? Så låt oss utforska begreppet, dess innebörd och utveckling för att se var vi då landar.

”Emotionell intelligens” är idag ett flitigt använt begrepp i både vetenskapen och annan media, men konceptet som sådant har inte så lång historia. Begreppet myntades 1990 av psykologiprofessorerna John D Mayer och Peter Salovey som menar att EQ handlar om förmågan att uppfatta egna och andras känslor, att förstå de signaler som känslor skickar om våra relationer, samt att hantera egna och andras känslor.

Efter begreppets tillblivelse inom det psykologiska vetenskapsfältet tog det nästan ett decennium innan Daniel Goleman hade etablerat en förståelse för vikten av EQ inom ramen för ledarskap i en organisatorisk kontext. I en artikel – “What Makes a Leader” – i Harvard Business Review, 1998, hävdar Goleman otvetydigt betydelsen av EQ:

The most effective leaders are all alike in one crucial way: They all have a high degree of what has come to be known as emotional intelligence. It’s not that IQ and technical skills are irrelevant. They do matter, but… they are the entry-level requirements for executive positions. My research, along with other recent studies, clearly shows that emotional intelligence is the sine que non of leadership. Without it, a person can have the best training in the world, an incisive, analytical mind, and an endless supply of smart ideas, but he still won’t make a great leader.

Fem komponenter

För att tydliggöra innebörden av EQ, beskriver Goleman fem komponenter som möjliggör för individer att uppmärksamma, skapa kontakt med och lära av sina egna och andras känslomässiga tillstånd:

•    Self-awareness
•    Self-regulation
•    Motivation (i betydelsen, en passion som går bortom pengar och status)
•    Empathy for others
•    Social skills (i betydelsen skicklighet att skapa och vidmakthålla relationer och nätverk)

Att verkligen förstå vad EQ och dess olika komponenter innebär, är viktigt av det skälet att en ledare kan ha en utvecklad förmåga inom vissa områden (komponenter) men svag på andra, vilket sammantaget inte ger den EQ som behövs för ett effektivt ledarskap. Som ett exempel, ledaren kan ha god självkännedom (self-awareness) och en stark passion (motivation), men brista i sin förmåga att bygga nätverk (social skills) och visa empati (empathy for others). En sådan ledare kommer, utifrån Golemans resonemang, halta i sin emotionella förmåga och sannolikt inte vara lika effektiv i jämförelse med en person som har en mer utvecklad EQ.

Efter sitt initiala genombrott fortsatte Goleman att utforska EQs olika komponenter, och kunde visa på kopplingen mellan ledares EQ och deras företags finansiella framgångar (se t ex Primal Leadership, 2001; Social Intelligence and the Biology of Leadership, 2008). Golemans arbete lade även grunden för många andra studier inom EQ. Tillsammans representerar dessa en växande mängd bevis som tyder på att effektiva ledare behöver såväl rationella som emotionella förmågor.

Slutsatser ifrågasätts

Men som sig bör, när ett forskningsområde når en viss mognadsfas, så börjar röster med motargument göra sig hörda. Adam Grans, en Wharton-professor, hävdar i sin forskning att det inte finns någon korrelation mellan EQ och affärsresultat, och Mayer själv har uttalat sig om att EQ inte är den allenarådande vägen till att utveckla framgångsrika ledare.

Likväl, utifrån den kontext nutida företag och organisationer befinner sig i – med en ökande komplexitet, ovisshet och mångfald (se tidigare artikel En annan verksamhetslogik – ett annat sätt att leda); därmed ett ökat behov av gemensam problemlösning och utveckling – torde det vara en mer hållbar strategi att bygga goda relationer och samverkan och därigenom utveckla och använda den emotionella förmågan, än att ignorera den.

Denna syntes bekräftas även av Peter Senge (fadern inom Organisatoriskt Lärande och de Fem Disciplinerna) som i en intervju underströk vikten av EQ: We simply have to get better at working together…


Du kanske även gillar

Eva-Carin Banka Johnson är innovationsledare på Future Homes, IKEA. Innnovation är ett teamwork, säger Eva-Carin Banka Johnson Project...

David Garpenståhl, ledare, entreprenör och projektledare: ”Ledarskapet är det som verkligen får projekt att flyga och företag att ta fart.” Dataspel är så mycket mer än bara tidsfördriv. Det är...

Ewa Braf: ”Vi pratar mycket om vikten av feedback. Men varför är det viktigt? I vilket syfte ger vi feedback? Och inte minst, hur tar vi emot feedback?” Feedback är en gåva. Det är en återkoppling vi ger till n...

Hur vet man att en passion verkligen är "äkta"? I en tid då alla strävar efter självförverkligande har...

John C. Maxwell: Fem steg för reflekterande tänkande kring begångna misstag. ”Älta inte i det förflutna." Hur många av oss har...

Chip Conley: "Vi är alla människor, oavsett vilken roll vi har på jobbet". Som ledare är det är lätt att fokusera på det konkreta,...

Två svenskar på listan över världens 50 främsta tänkare inom management. Harvardprofessorn Clayton Christensen är världens främsta t...

Christer Isaksson: "Å ena sidan kan Stefan Löfven beskrivas som en politiker med mycket stark förankring i sitt parti. Å andra sidan antyder en rad svar att han lutar åt vänster". Det är inte så himla långt till nästa val och det bö...

Ägaren är största tillgången och samtidigt den största riskfaktorn i ägarledda bolag. Hur gör man för att släppa taget? När media rapporterar om näringslivet så handlar det till st...

”Goda ledare skapar vägledande värderingar för sig själva och de organisationer de leder” De värden och värderingar som du som ledare står för,...

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.

 • Ledarskap

Ofta har jag undrat över varför vi talar så mycket om ledarskap utan att tala om människan bakom chefen. Människan är i ständig tillblivelse - om hon vill. Det betyder att ditt ledarskap också kan vara i ständig tillblivelse - om du vill. I det ögonblick du sagt ja till en chefsbefattning med personalledaransvar ligger din största framgång i hur du leder dig själv och dina medarbetare, vilket ligger i ledarrollen. Så vem är människan bakom dig som chef och ledare?

 • HR

Det sägs ofta att det är svårt att hitta rätt människor att rekrytera. Det talas också om att det råder kandidatbrist. Men är det verkligen så eller är det bara vi som tänker fel?  Vår gästskribent Tove Nylin reflekterar över frågan, och tror att kompetensen nog finns där om vi bara vågar se bortom ytan.

 • Ledarskap

Simon Elvnäs forskning om ledares beteende har fått stor uppmärksamhet. I hans studier framkommer att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. På Projektnärings vårträff den 5 maj kommer han att berätta om dessa resultat, vad de får för konsekvenser för arbetslivet – och hur man kan minska glappet mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag. Men redan nu har Motivation.se tagit tillfället i akt att ställa några frågor till KTH:s industridoktorand.

 • Ledning

Oavsett hur effektiv ledningsgruppen har varit historiskt, så finns det en central fråga som alla företag bör ställa sig: Vad behöver ledningsgruppen framöver för att skapa största möjliga värde i en allt mer komplex värld med en accelererande förändringstakt och tilltagande oförutsägbarhet?

 • Hälsa

Det är lätt att tro att kreativa människor är de som är lite ”låt gå” och inte så ordningsamma eller disciplinerade. I själva verket kan det vara precis tvärt om – disciplin och målmedvetenhet är en förutsättning för att lyckas med det kreativa arbetet och i bästa fall uppnå flow.

 • Motivera

Var inte rädd för smärtan. Den är en naturlig del av livet. Lika naturlig som glädjen, kärleken och sorgen. Faktum är att dessa är nära sammanflätande i livets väv. De är alla väsentliga delar av livets helhet. Och för att känna mig hel som människa behöver jag välkomna känslorna. Det tog mig tid att komma hit, men i dag är jag tacksam för att jag ocensurerat vågar känna alla mina känslor. De är en rikedom. De är nyanserna i livets dans. De gör mig mänsklig. Jag känner, därför är jag. Det är fundamentet i det mänskliga varandet. Utan känslan vore jag levande död. Oupplevd. Med känslan upplever jag. Livet. Mig själv. Mötet med dig.

 • Motivera

Vi människor vet ofta vad vi behöver göra för att bli lyckliga och leva ett gott liv. Problemet är bara att vi inte gör det. Du vet att du mår bäst av att vara aktiv och kreativ, ändå väljer du att titta på TV eller slösurfa på datorn. Det kallas för ”lyckans paradox”, och är ett gissel för många människor. Varför gör vi inte sådant som får oss att må bra?

 • Motivera

De flesta av oss människor strävar efter ett hälsosamt och lyckligt liv. Men vad krävs egentligen för att bli lycklig? Många söker det goda livet genom att jaga pengar, framgång och kändisskap, men ingen av dessa faktorer är avgörande för en människas lyckonivå. Psykiatrikern Robert Waldinger från Harvard University berättar här om en unik studie där hundratals amerikanska män har följts under hela sin livstid. Studien, som inleddes för 75 år sedan och fortfarande pågår, visar att det faktiskt finns ett ganska entydigt svar på vad människor behöver för att kunna leva ett gott liv.

 • Motivationsbloggen

Just nu befinner vi oss i ett samhällsskifte. Från Industrialism till en ny samhällsform. I media har det nya samhället kallats vid många namn, exempelvis Postmateriella samhället eller Postindustrialism. För enkelhets skull kallar jag det för det digitala samhället. Så, vad händer när man befinner sig i ett samhällsskifte? Jo, det är kaos…

 • Motivationsbloggen

När jag gick i grundskolan på 1100-talet nötte vi glosor, insjöar, huvudstäder, periodiska system och allt annat mellan himmel och jord. Nötandet var en del av vardagen. Jag minns fortfarande att slaget vid Hastings ägde rum 1066 och att den kemiska beteckningen för Klor är Cl. En del sitter kvar, men rätt mycket har lossnat, om jag ska vara ärlig. Nu är det modern times. Mina ungar lär sig fortfarande sjöar och huvudstäder och franskaglosor - men på nya sätt. När jag ser dem hänga över sina skol-appar, fantasifulla lärspel och klickar och swajpar tänker jag på forntidens nötande. Och så tänker jag att de är lyckans ostar som fått kliva in i en helt annan kunskapsvärld redan från start

 • Motivationsbloggen

Med dagens digitala samhälle och ungdomarna som växt upp i det, är förväntningarna höga på att IT-system fungerar som de ska. De måste vara effektiva och hjälpa användaren att förstå hur de fungerar. App- och speltillverkare blir sågade väldigt snabbt om något är fel, särskilt av andra utvecklare som anser sig veta hur enkelt olika buggar går att lösa. Företagssidor uppdateras också kontinuerligt på marknaden för att ha en bra användarvänlighet så att du som besökare enkelt hittar fram dit du vill och konverteras till att bli kund.