Menu

Intelligens – ett missförstått begrepp

Marika Ronthy: Hög tid för ett intelligent – medmänskligt – ledarskap.
Intelligens – ett missförstått begrepp

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

Hur skulle det kunna vara?

Vi kan tala hur mycket som helst om betydelsen av ett kommunikativt, värdebaserat och coachande ledarskap, men om inte förutsättningarna ges för att träna och kultivera dessa kompetenser skapas än mer stress, frustration och en känsla av otillräcklighet. Det är oansvarigt. Intentionerna är ofta goda, men tyvärr saknas medvetenhet om vad som krävs för att skapa en kultur där den kommunikativa och coachande chefen ges utrymme för att utöva ett ledarskap för nästkommande generationer. Yttre förutsättningar är att ge utbildning och handledning i kombination och sedan tidsutrymme för en process som leder till ökad medvetenhet. Det tar tid att utvecklas till en medveten chef - och det måste få ta tid.

Det meningslösa kan omvändas till det meningsfulla

Det är vår inställning till omvärlden som avgör om vi upplever något som meningslöst eller meningsfullt. Eftersom människan i grunden är meningssökande är det inte mer än rätt att låta henne få utforska vad som ger mening i livet och i arbetslivet.

En av världens främsta neuropsykologer, Richard Davidson, anser att en av hörnstenarna för människans välmående är hennes strävan efter mening i och syfte med sitt liv. Han menar vidare att idag kan vi med säkerhet säga att alla människor har en medfödd förmåga och vilja att verka för det goda och önskan att uppnå gott samarbete. Tre viktiga begrepp som kan utvecklas med daglig träning är: vänlighet, kärlek och uppskattning. Med hjälp av den moderna forskningens teknologi har det visat sig att endast 8 minuters meditation per dag med inriktning mot de tre begreppen vänlighet, kärlek och uppskattning ger resultat. Vi vill alla öka vårt välbefinnande och slippa lida, och vi vill alla vara lyckliga, men som så mycket annat måste vi vårda vårt inre, och det hela tiden.

Intelligent - inte ”smart”

”Är du dum eller”..? Så sa man förr om den som inte ansågs vara intelligent. Ja, så fel tolkar många begreppet intelligens än idag. En kvarleva från en svunnen tid. Definitionen på intelligens enligt professor Steinberg är: ”En persons förmåga att anpassa sig till omvärlden och att lära sig av erfarenheter”. Den intelligente ser till helheten och lägger sitt ego åt sidan. Den smarte vill uppnå sina egna syften. Ointelligent med andra ord.

Den ledarintelligente chefen har insett att det medmänskliga och det relationella är det primära. Och den ledarintelligente chefen har insett att hen snart inte behövs som förr.

Den ledarintelligente chefen odlar och vårdar sina kompetenser som har sin hemvist i själen, hjärtat och hjärnan. Tre intelligenser som ska integreras för att skapa en helhet ur vilken den verkliga intelligensen kan spira. Med betoning på det jag kallar emotionell och själslig intelligens utvecklas ett medmänskligt ledarskap. Dessa kompetenser kan även alla medarbetare utveckla parallellt, i ett samspel, för att skapa en framgångsrik och välmående organisation.

Ledarrollens två intelligenser

Idag är det vedertaget att emotionell intelligens är en viktig aspekt av ledarskapet.
Den emotionellt intelligenta chefen har förmågan att hantera sina egna och andras känslor genom självkontroll. Hen har även tillgång till sin empati och sitt inlyssnande och kan tack vare detta utveckla goda relationer.

Det finns ytterligare en dimension som har med vår existens att göra, själens intelligens. Den dimensionen är större än vårt intellekt och våra känslor. Vi har lärt oss att det som kan mätas är det objektivt sanna. Vi har glömt det vi redan har som en stor källa till visdom, nämligen vår subjektivitet. I tusentals år har erfarenhet (subjektivitet) varit visdomens källa som är lika sann som det objektivt mätbara. Det är precis det som Dalai Lama vill bevisa genom alla de neuroforskare som han knutit till sig genom Mind & Life Institutet. Två av de främsta forskarna är Richard Davidson och Daniel Goleman.

Själslig intelligens och människans innersta kärna

”Själen har fått egna öron för att kunna höra saker som huvudet inte kan förstå”

Rumi

Det är laddat att tala om själen och det är även laddat att tala om själslig intelligens då många förknippar själen med religion, vilket är extra känsligt i ett sekulariserat land som Sverige. I själen finns essensen till vår existens. Vad innebär det?

Jag är övertygad om att alla mänskliga varelser någon gång haft en djup kontakt inifrån med en känsla av att tillhöra något större. Det kan vara en naturupplevelse, en musikupplevelse, en upplevelse med ett litet barn, med ett kärt husdjur eller genom en upplevelse vid en dödsbädd. Utöver detta kan upplevelsen av det djupt subjektiva, det själsliga uppstå under en meditation eller i stilla försjunkenhet. Med detta menar jag att vi har en källa till visdom inom oss om vi bara ger oss tid för att lyssna. Vår rationella värld har krympt det djupt mänskliga. Om vi börjar lyssna mer till signaler från vår andra ”hjärna”, som är hjärtat, blir vi mer autentiska och ökar därigenom vårt välbefinnande både inom oss och mellan oss.


Du kanske även gillar

Gör dig av med gamla övertygelser som håller dig tillbaka! – Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ! I många år...

Gästskribenter Katarina Moberg och Hélène Karlsson, AS3 - Medarbetarskap, del 2 av 2: Så stärker du medarbetarskapet i praktiken. I del 1 tittade vi närmare på medarbetarskap som teoretiskt begrepp...

"Det är min innerliga önskan att fler och fler vill mata sina vargar med lite mer fokus, dagliga små återhämtningspauser, skratt, avspänning och vänlig interaktion med andra." Går det att lära gamla hundar att sitta? Kan man till exempel f...

Svenska chefer bäst i Europa på att ge beröm, enligt en undersökning från StepStone. För att känna sig motiverad att höja sin prestationsförm...

Johan Grip, vd Gaia Leadership: ”Ledare som har förmågan att skapa gemensamma visioner och mål och som ser sitt företagande som en del i ett större livsperspektiv skapar också uthålliga resultat.” Strategiska frågor är inte längre enbart en ledningsfråga...

Microsoft Sveriges vd om ett ledarskap som får medarbetarna att trivas och utvecklas: ”Om vi pratar om en ny generation arbetstagare så måste vi även prata om en ny generation arbetsgivare, eller hur?”. Sveriges bästa arbetsplats - flera år i rad. Det finns säkert...

Ewa Braf: "Positioneringstanken påminner om vikten av att reflektera över vår dagliga kommunikation. Som chef (och icke chef) finns det flera relevanta frågor du kan ställa dig: Hur blir jag positionerad i detta samtal?". Om vi leker med tanken att ett styrkebaserat förhållningssätt...

Smarta tips när du funderar på extern eller intern rekrytering. En arbetsanalys ger dig god insikt och fördjupad kunskap kring din egen...

Magnus Dalsvall och Kjell Lindström om framtidens organisationer: ”Att kunna hantera relationer kommer att vara det allra viktigaste för framtidens ledare.” Vad är det som händer i vår samtid? De stressrelaterade...

Lennart Almstedt: "De företag som är duktiga på att positionera sig på ett tydligt sätt, internt och externt, och som lever som man lär får det enklare att nå fram till kunden, partners och andra intressenter". En bra positionering vinner inga affärer av sig själv. Men med en bra...

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.