Menu

Intelligens – ett missförstått begrepp

Marika Ronthy: Hög tid för ett intelligent – medmänskligt – ledarskap.
Intelligens – ett missförstått begrepp

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

Hur skulle det kunna vara?

Vi kan tala hur mycket som helst om betydelsen av ett kommunikativt, värdebaserat och coachande ledarskap, men om inte förutsättningarna ges för att träna och kultivera dessa kompetenser skapas än mer stress, frustration och en känsla av otillräcklighet. Det är oansvarigt. Intentionerna är ofta goda, men tyvärr saknas medvetenhet om vad som krävs för att skapa en kultur där den kommunikativa och coachande chefen ges utrymme för att utöva ett ledarskap för nästkommande generationer. Yttre förutsättningar är att ge utbildning och handledning i kombination och sedan tidsutrymme för en process som leder till ökad medvetenhet. Det tar tid att utvecklas till en medveten chef - och det måste få ta tid.

Det meningslösa kan omvändas till det meningsfulla

Det är vår inställning till omvärlden som avgör om vi upplever något som meningslöst eller meningsfullt. Eftersom människan i grunden är meningssökande är det inte mer än rätt att låta henne få utforska vad som ger mening i livet och i arbetslivet.

En av världens främsta neuropsykologer, Richard Davidson, anser att en av hörnstenarna för människans välmående är hennes strävan efter mening i och syfte med sitt liv. Han menar vidare att idag kan vi med säkerhet säga att alla människor har en medfödd förmåga och vilja att verka för det goda och önskan att uppnå gott samarbete. Tre viktiga begrepp som kan utvecklas med daglig träning är: vänlighet, kärlek och uppskattning. Med hjälp av den moderna forskningens teknologi har det visat sig att endast 8 minuters meditation per dag med inriktning mot de tre begreppen vänlighet, kärlek och uppskattning ger resultat. Vi vill alla öka vårt välbefinnande och slippa lida, och vi vill alla vara lyckliga, men som så mycket annat måste vi vårda vårt inre, och det hela tiden.

Intelligent - inte ”smart”

”Är du dum eller”..? Så sa man förr om den som inte ansågs vara intelligent. Ja, så fel tolkar många begreppet intelligens än idag. En kvarleva från en svunnen tid. Definitionen på intelligens enligt professor Steinberg är: ”En persons förmåga att anpassa sig till omvärlden och att lära sig av erfarenheter”. Den intelligente ser till helheten och lägger sitt ego åt sidan. Den smarte vill uppnå sina egna syften. Ointelligent med andra ord.

Den ledarintelligente chefen har insett att det medmänskliga och det relationella är det primära. Och den ledarintelligente chefen har insett att hen snart inte behövs som förr.

Den ledarintelligente chefen odlar och vårdar sina kompetenser som har sin hemvist i själen, hjärtat och hjärnan. Tre intelligenser som ska integreras för att skapa en helhet ur vilken den verkliga intelligensen kan spira. Med betoning på det jag kallar emotionell och själslig intelligens utvecklas ett medmänskligt ledarskap. Dessa kompetenser kan även alla medarbetare utveckla parallellt, i ett samspel, för att skapa en framgångsrik och välmående organisation.

Ledarrollens två intelligenser

Idag är det vedertaget att emotionell intelligens är en viktig aspekt av ledarskapet.
Den emotionellt intelligenta chefen har förmågan att hantera sina egna och andras känslor genom självkontroll. Hen har även tillgång till sin empati och sitt inlyssnande och kan tack vare detta utveckla goda relationer.

Det finns ytterligare en dimension som har med vår existens att göra, själens intelligens. Den dimensionen är större än vårt intellekt och våra känslor. Vi har lärt oss att det som kan mätas är det objektivt sanna. Vi har glömt det vi redan har som en stor källa till visdom, nämligen vår subjektivitet. I tusentals år har erfarenhet (subjektivitet) varit visdomens källa som är lika sann som det objektivt mätbara. Det är precis det som Dalai Lama vill bevisa genom alla de neuroforskare som han knutit till sig genom Mind & Life Institutet. Två av de främsta forskarna är Richard Davidson och Daniel Goleman.

Själslig intelligens och människans innersta kärna

”Själen har fått egna öron för att kunna höra saker som huvudet inte kan förstå”

Rumi

Det är laddat att tala om själen och det är även laddat att tala om själslig intelligens då många förknippar själen med religion, vilket är extra känsligt i ett sekulariserat land som Sverige. I själen finns essensen till vår existens. Vad innebär det?

Jag är övertygad om att alla mänskliga varelser någon gång haft en djup kontakt inifrån med en känsla av att tillhöra något större. Det kan vara en naturupplevelse, en musikupplevelse, en upplevelse med ett litet barn, med ett kärt husdjur eller genom en upplevelse vid en dödsbädd. Utöver detta kan upplevelsen av det djupt subjektiva, det själsliga uppstå under en meditation eller i stilla försjunkenhet. Med detta menar jag att vi har en källa till visdom inom oss om vi bara ger oss tid för att lyssna. Vår rationella värld har krympt det djupt mänskliga. Om vi börjar lyssna mer till signaler från vår andra ”hjärna”, som är hjärtat, blir vi mer autentiska och ökar därigenom vårt välbefinnande både inom oss och mellan oss.


Du kanske även gillar

Det ”föräldrasmarta” ledarskapet tillvaratar individens fulla potential. Rörelsen från den traditionella chefen till den visionäre...

Motivation.se inleder en serie artiklar som dyker ner i de nya forskningsresultaten kring motivation, ledarskap och människans beteenden. Den gamla modellen har slutat fungera – vad ersätter vi den med? Forskningen kring vår hjärnas förmåga och potential...

Pratbart är en reflekterande, inspirerande och tänkvärd podcast där fokus ligger på ledarskap. Den andra delen i serien handlar om vd-rollens utveckling och ledarskapets...

John Maxwell: ”Vissa relationer förstärker våra värderingar och lyfter oss, medan andra underminerar våra övertygelser och dränerar oss.” Ben Franklin skrev en gång, "Jag vill hellre att det sägs att...

Christer Isaksson: "Att vara duktig under en mandatperiod ger inte fördel under nästa". När vi närmar oss valdagen i september 2014 kommer väljarna p...

"De chefer och ledare som lär sig vad hjärnan behöver för att leverera på topp får ett försprång gentemot konkurrenterna". I min roll som coach, där jag ofta träffar mellanchefer som dignar...

"Budskapen har inget egenvärde om de inte används, och helst konsistent av alla engagerade". Att kunna förmedla tydliga engagerande värdebudskap i mötet med...

100 nominerade har blivit 18 slutkandidater. De 18 slutkandidaterna till utmärkelsen Årets vd har nu valts ut av...

HR-året 2013, del 1: En jämnare maktfördelning. 2013 blir året då kvinnorna tar kampen för de högsta...

Ewa Braf: Motstånd vid förändring, del 1 av 2. När organisationer genomför förändringar aktualiseras ofta...

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”

 • Hälsa

Den är ständigt uppe till debatt, den allestädes närvarande stressen. Vad den kostar samhället, hur många offer den skördar, vad vi ska göra åt problemet. Är det nya lagar som behövs eller hårdare regler för arbetsgivarna? Eller ska vi fokusera på vår andning?

 • Ledarskap

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

 • HR

Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet har en stor negativ inverkan på människors produktivitet. Nästan alla har någon gång upplevt den typen av problem på sin arbetsplats. Forskning har visat att 80 procent har förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dåliga jobbrelationer. Men hur hanterar man relationen till kollegor vars beteende får en att tappa lusten och motivationen?

 • Ledarskap

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanade uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

 • Kommunicera

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

 • HR

Kontakthinder riskerar att skapa stora besvär för både chefen själv och för medarbetare och kunder. I den här artikeln ska vi titta närmare på tre av de 11 typer av hinder som har identifierats i forskning. Vi konstaterar också att kontakthinder lätt smittar av sig och blir en del av kulturen. Att lära sig förstå och åtgärda dessa hinder är därför essentiellt i modern ledarskapsutveckling.

 • Motivera

Detta är min hyllning till huvudlösheten. Jag syftar nu inte på den huvudlöshet som får människor att vara tanklöst destruktiva eller alldeles i onödan åsamka skada. Jag syftar på den ljuvliga, livgivande, närande huvudlösheten.

 • Ledarskap

Ulrika Sedell är ledarskapsutvecklaren som agerar för att bidra till integration av de som upplever utanförskap i dagens Sverige. Hon är frustrerad över bristen på flexibilitet, saknar en idédiskussion och hoppas kunna inspirera till förmåga att sätta målet främst.

 • Ledarskap

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

 • Ledarskap

Samarbete och teamkänsla lyfts ofta fram som viktiga faktorer i skapandet av en bra arbetsplats. Detta naturligtvis med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda?
En ny undersökning visar att högpresterande medarbetare riskerar att bli illa behandlade på arbetsplatser som lägger stor vikt vid kollektivets sammanhållning.

 • Motivera

Hur bryter man en dålig vana? Vi människor har en tendens att fastna i vanor och beteenden som vi vet att vi inte mår bra av, ändå kan det kännas nästan omöjligt att bryta mönstret. Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det dock en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. Med hjälp av mindfulness och medveten nyfikenhet kring vad som händer kan vi ta kontrollen över beteendet, och övervinna det.

 • Kommunicera

När journalister beskriver hur de upplever företagens krishantering är det "att sanningen inte kommer fram direkt" som rankas högst. Det visar en undersökning från Aalund. Men sanningen är sällan så enkel. Den är inte svart eller vit, och kan oftast inte beskrivas med ett enkelt “ja” eller “nej”. Verkligheten som utspelar sig bakom kulisserna är i själva verket för komplex för att kunna sammanfattas i en oneliner.

 • Ledarskap

När man talar om organisation handlar det ofta om saker som linje-stab, styrning, kontroll, projekt, lean och agility. Möten pratar man inte om. Många lägger mer än halva sin arbetstid på möten, men tar dem för givna. Vad händer om vi börjar se möten som en organisationsform, den mest grundläggande av dem alla?

 • Projektleda

Uttrycket ”Elefanten i rummet” kommer ursprungligen från engelska språket. Det är ett bildligt uttryck för något som tar stor plats och är påtagligt för alla människor i en grupp. Trots detta undviker man att prata om det. Alla vet, men ingen säger något.
”Kejsarens nya kläder” kan användas på liknande tema. Här handlar det om HC Andersens figur som hade kläder av ett magiskt tyg som man inte kan se. I själva verket låtsas alla som att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken. Ett litet barn utbrister till slut: "Han har ju inga kläder på sig!". Alla vet, men ingen säger något. Vi anpassar oss till gruppen trots att det är uppenbart att gruppen har fel.

 • Coacha

Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak från nästan alla mina klienter, och det är meningen ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”
Att inte veta vad man vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att man inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.