Menu

Intelligens – ett missförstått begrepp

Marika Ronthy: Hög tid för ett intelligent – medmänskligt – ledarskap.
Intelligens – ett missförstått begrepp

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

Hur skulle det kunna vara?

Vi kan tala hur mycket som helst om betydelsen av ett kommunikativt, värdebaserat och coachande ledarskap, men om inte förutsättningarna ges för att träna och kultivera dessa kompetenser skapas än mer stress, frustration och en känsla av otillräcklighet. Det är oansvarigt. Intentionerna är ofta goda, men tyvärr saknas medvetenhet om vad som krävs för att skapa en kultur där den kommunikativa och coachande chefen ges utrymme för att utöva ett ledarskap för nästkommande generationer. Yttre förutsättningar är att ge utbildning och handledning i kombination och sedan tidsutrymme för en process som leder till ökad medvetenhet. Det tar tid att utvecklas till en medveten chef - och det måste få ta tid.

Det meningslösa kan omvändas till det meningsfulla

Det är vår inställning till omvärlden som avgör om vi upplever något som meningslöst eller meningsfullt. Eftersom människan i grunden är meningssökande är det inte mer än rätt att låta henne få utforska vad som ger mening i livet och i arbetslivet.

En av världens främsta neuropsykologer, Richard Davidson, anser att en av hörnstenarna för människans välmående är hennes strävan efter mening i och syfte med sitt liv. Han menar vidare att idag kan vi med säkerhet säga att alla människor har en medfödd förmåga och vilja att verka för det goda och önskan att uppnå gott samarbete. Tre viktiga begrepp som kan utvecklas med daglig träning är: vänlighet, kärlek och uppskattning. Med hjälp av den moderna forskningens teknologi har det visat sig att endast 8 minuters meditation per dag med inriktning mot de tre begreppen vänlighet, kärlek och uppskattning ger resultat. Vi vill alla öka vårt välbefinnande och slippa lida, och vi vill alla vara lyckliga, men som så mycket annat måste vi vårda vårt inre, och det hela tiden.

Intelligent - inte ”smart”

”Är du dum eller”..? Så sa man förr om den som inte ansågs vara intelligent. Ja, så fel tolkar många begreppet intelligens än idag. En kvarleva från en svunnen tid. Definitionen på intelligens enligt professor Steinberg är: ”En persons förmåga att anpassa sig till omvärlden och att lära sig av erfarenheter”. Den intelligente ser till helheten och lägger sitt ego åt sidan. Den smarte vill uppnå sina egna syften. Ointelligent med andra ord.

Den ledarintelligente chefen har insett att det medmänskliga och det relationella är det primära. Och den ledarintelligente chefen har insett att hen snart inte behövs som förr.

Den ledarintelligente chefen odlar och vårdar sina kompetenser som har sin hemvist i själen, hjärtat och hjärnan. Tre intelligenser som ska integreras för att skapa en helhet ur vilken den verkliga intelligensen kan spira. Med betoning på det jag kallar emotionell och själslig intelligens utvecklas ett medmänskligt ledarskap. Dessa kompetenser kan även alla medarbetare utveckla parallellt, i ett samspel, för att skapa en framgångsrik och välmående organisation.

Ledarrollens två intelligenser

Idag är det vedertaget att emotionell intelligens är en viktig aspekt av ledarskapet.
Den emotionellt intelligenta chefen har förmågan att hantera sina egna och andras känslor genom självkontroll. Hen har även tillgång till sin empati och sitt inlyssnande och kan tack vare detta utveckla goda relationer.

Det finns ytterligare en dimension som har med vår existens att göra, själens intelligens. Den dimensionen är större än vårt intellekt och våra känslor. Vi har lärt oss att det som kan mätas är det objektivt sanna. Vi har glömt det vi redan har som en stor källa till visdom, nämligen vår subjektivitet. I tusentals år har erfarenhet (subjektivitet) varit visdomens källa som är lika sann som det objektivt mätbara. Det är precis det som Dalai Lama vill bevisa genom alla de neuroforskare som han knutit till sig genom Mind & Life Institutet. Två av de främsta forskarna är Richard Davidson och Daniel Goleman.

Själslig intelligens och människans innersta kärna

”Själen har fått egna öron för att kunna höra saker som huvudet inte kan förstå”

Rumi

Det är laddat att tala om själen och det är även laddat att tala om själslig intelligens då många förknippar själen med religion, vilket är extra känsligt i ett sekulariserat land som Sverige. I själen finns essensen till vår existens. Vad innebär det?

Jag är övertygad om att alla mänskliga varelser någon gång haft en djup kontakt inifrån med en känsla av att tillhöra något större. Det kan vara en naturupplevelse, en musikupplevelse, en upplevelse med ett litet barn, med ett kärt husdjur eller genom en upplevelse vid en dödsbädd. Utöver detta kan upplevelsen av det djupt subjektiva, det själsliga uppstå under en meditation eller i stilla försjunkenhet. Med detta menar jag att vi har en källa till visdom inom oss om vi bara ger oss tid för att lyssna. Vår rationella värld har krympt det djupt mänskliga. Om vi börjar lyssna mer till signaler från vår andra ”hjärna”, som är hjärtat, blir vi mer autentiska och ökar därigenom vårt välbefinnande både inom oss och mellan oss.


Du kanske även gillar

Goda ledare utvecklar meningsfulla mål Vi har i tidigare artiklar beskrivit att goda ledare skapar en inspirerande...

Vi fokuserar för mycket på chefsrollen och för lite på ledarrollen, visar ny studie. I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig...

Men mansdominansen är fortfarande mycket stor i börsbolagens ledningar, visar Allbrights rapport. Andelen kvinnor i företagens ledningsgrupper har ökat jämfö...

Stöd från den egna chefen är viktigt för stressade ledare, visar ny undersökning. Kvinnliga chefer i Stockholm är dubbelt så stressade som sina...

Vilken sorts ledare är Stefan Löfven? Har Jan Björklund ledaregenskaper för att klara en motgång? Kan Fredrik Reinfeldt motivera sitt parti till en tredje valseger? Annie Lööf har sitt elddop som partiledare just nu. Hennes ledarskap...

Hampus Svenblad, innovationsledare IL Recycling: ”Att få agera detektiv, analytiker, strateg, ekonom och workshopledare på daglig basis är få förunnat i en arbetsroll.” Hampus Svenblad är innovationsledare på företaget IL Recycling...

Christer Isaksson skriver om det minskade intresset för livsmedelsproduktion i Sverige: "För alliansen och de rödgröna handlar det om att visa politiskt ledarskap och klargöra vad de vill på dessa områden". Låt oss anta att det finns uppemot 15 breda politikområden som m...

Marie Alani och Helena Timander om vad en företagskultur egentligen är och varför vi ska bry oss om det? IKEA har det, H&M har det och Kinnevik-bolagen har det också. En f...

Jan Boström på Gaia Leadership: ”Utveckling är inte mer och mer av samma sak, det är att våga ta steget över i något nytt, utforska det okända och finna de möjligheter som döljer sig i utmaningen.” Vi människor bär en enorm skaparkraft inom oss, men för att den...

Göran Persson som statsminister - "goda nerver och kallt stål". Göran Persson tycker inte om plakatpolitiker och har aldrig backat fö...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.