Menu

Pratbart #14 - Globala målen: Mission possible

Pratbart är en reflekterande, inspirerande och tänkvärd podcast där fokus ligger på ledarskap.

I det här avsnittet av Pratbart möter vi Parul Sharma, jurist, hållbarhetsexpert och ordförande för regeringens delegation för genomförandet av de nya FN-målen och Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells. De samtalar med Marie Alani och Helena Timander om hur vi som företag och individer kan arbeta med de globala målen i den konkreta vardagen. Du som lyssnar får kunskap om de utmaningar vi står inför - såväl globalt som i det lilla. Alla steg som tas i rätt riktning är viktiga för en hållbar jord nu och i framtiden. Och för att resan ska lyckas behöver vi modiga ledare med den etiska kompassen påslagen i alla frågor.

Helena Timander har en bakgrund inom marknadsföring, ekonomi och HR och Marie Alani inom varumärke och kommunikation. Den gemensamma faktorn är en passion för entreprenörskap, kreativitet och utveckling. Tillsammans driver de konsultbolaget och förlaget Vision Takeoff och hjälper företag att använda sin kultur som hävstång för bättre affärer. De är även författare och flitigt anlitade föreläsare och workshopledare.

Ladda ned som podcast eller lyssna online!

Ett kort sammandrag av poddens innehåll hittar du här:

I Pratbart #14 hör du Marie Alani och Helena Timander samtala kring de Globla målen och hur individer och företag kan arbeta med dessa för att hjälpa världen mot fred och hållbarhet. Gäster i studion är Parul Sharma som är människorättsjurist. Tdag jobbar hon hos Advokatfirman Vinge som rådgivare och är ordförande för regeringens delegation för Agenda 2030, och Pär Larshans som har jobbat 20 år med hållbarhetsfrågor och har den sociala dimensionen och miljöaspekten nära hjärtat. Idag är han hållbarhetschef på Rang-Sells.

Marie Alani inleder avsnittet med att ge en kort bakgrund kring de Globala målen.

- De globala målen – 17 stycken med 169 delmål - antogs 2015 av världens stats- och regeringschefer vid FN’s toppmöte i New York. Syftet är att fram till 2030 ta oss till en fredligare och mer hållbar värld. Målen är framtagna med tre dimensioner i åtanke – den sociala, ekonomisk och miljömässig.

Hur bryter vi ner målen för att kunna använda dem i våra verksamheter och företag? Och vad betyder de här målen på företagsnivå?

- De betyder framförallt att alla företag kan skapa samhällsnytta genom att mappa sin egen verksamhet mot målen och verkligen bidra och ta ansvar för sin egen del. Vad kan just din verksamhet vara med och påverka? Var kan vi göra mest nytta? Målen hjälper oss också att förstå att det här ansvaret måste tas av alla länder. Vi pratar inte längre om utvecklingsländerna, som det handlade om när Milleniemålen sattes. Det här handlar om alla länder i världen, säger Pär Larshans.

- Det måste också till en väsentlighetsanalys som gör att bolagen kan se vitsen och relevansen med de 17 målen i sin verksamhet. Alla målen kommer ju inte att vara tillämpliga i alla företag. Företagen kan ha ett tvåfaldigt intresse i att jobba mot målen – det handlar om att se hur vi kan bidra och vad som är vårt ansvar. Hur kan vi bidra till en hållbar värld i vardagen och hur tar vi ansvar i alla våra processer? Ansvarsdelen är inte alltid lika charmig att prata om när det gäller hållbarhetsmålen, säger Parul Sharma.

Målen är ganska nyligen satta – men hur står sig Sverige i detta? Hur medvetna är vi idag?

- Jag upplever att svenska företag är väldigt skarpa när det gäller miljö- och klimatfrågan och där sker också mycket innovation. Däremot upplever jag att Sverige ligger långt efter när det gäller mänskliga rättigheter och antikorruptionsfrågor. Vi har oerhört liten stabilitet i de frågorna och mycket begränsad kunskap på området, fortsätter Parul Sharma.

- Sverige som nation måste synkronisera regler och praktik på ett bättre sätt. Regeringen presenterande nyligen en strategi för hållbar konsumtion och produktion enligt mål 12. Det är bra men i strategin nämns knappt svenskarnas avtryck utanför landets gränser, dvs när vi reser eller exporterar, fortsätter Parul.

Pär Larshans visar med hjälp av olika storlekar på burkar hur det svenska avtrycket ser ut – från individnivå till export och tillverkning. Den absolut största delen av vår miljöpåverkan sker i export och när vi flyttar vår produktion till andra länder.

- Inga medborgare eller nationer kan idag tänka isolerat. Ansvaret tar inte slut för att vi lämnar vårt vardagliga liv och sysslor. Det måste vi prata öppet och ärligt om. I hela vår produktion finns massa saker som vi inte ser och inte riktigt förstår som svenskar. Förtryckande system som är flera hundra år gamla, korruption osv. Bara för att vi sätter en svenska flagga någonstans i världen så innebär inte det att allt sånt försvinner, säger Parul.

Hur ska vi bli bättre på det vi inte är så bra på?

- Under rådande förutsättningar har vi gjort mycket inom nationen Sverige, men vi måste fundera på hur vi kan skapa ett ledarskap som kan säkerställas även inför framtiden. Kan vi garantera att de här förutsättningarna får fortsätta gälla? Där är ledarskapet oerhört viktigt för att bibehålla den yngre generationens engagemang. Ibland blir jag lite orolig att det ”äldre” ledarskapet vi ofta ser idag dämpar utvecklingen. At unga människor ska kasta in handduken för att man ser att ledarskapet inte håller, säger Parul.

- Det handlar mycket om värderingar och ett ledarskap som driver på förändring. Det är jätteviktigt. Det är dessutom det absolut billigaste sättet att rekrytera på. Vi vill visa att vi är med och löser samhällsproblem, det blir en positiv entreprenörsanda och i slutänden slår det självklart även på affären, säger Pär.

- Hållbarhet måste också tillämpas i praktiken. Ett exempel på något som fallerar ganska ofta är work-life-balance. Det här med att jobba övertid, göra mycket representation och komma hem sent till familjen – är det hållbart? Är det gott ledarskap? I värsta fall slår det mot barnen och då svarar vi inte upp mot barnkonventionen. Det handlar om att väga och mäta mot det företagen säger sig vara. Det här är också hållbarhetsfrågor. När vi kommer ner på den här nivån så handlar det om ganska jobbiga saker, men de här frågorna måste också bevaras, säger Parul.

- Målen symboliserar av en ring och det är ju dit vi vill komma – till ett cirkulär ekonomisk hållbarhet. Idag läggs många strategier utifrån motsatsen - ett linjärt tankesätt för att hela tiden putta ekonomin framåt. Vi måste tänka om där. Vi kommer att behöva ett systemskifte. Och alltid ställa oss frågan: Vad är min del i ett cirkulärt flöde? Företag och politik måste sätta sig ner vid samma bord och prata. Annars blir det ”jag löser problemet jag ser” inte det som behöver lösas, säger Pär.

Hur kan då mindre och mellanstora företag göra för att börja?

- Det är en ledarskapsfråga även där. Som mindre företag kan du jobba med filantropi och stötta organisationer. Man ska också titta på hur företaget påverkar i de lika 17 målen. Hur kan du mitigera din påverka? Har du mycket resor, till exempel - finns det möjlighet att dra ner på dem? Finns det något i era resor som inte uppfyller de sociala målen? Det är också viktigt att titta på bidragssidan – hur kan vi aktivt agera för att bidra? Men för små företag, i första hand, skulle jag säga att det är allra viktigast och mest effektivt att genast titta på hur du kan påverka i det du redan gör i din produktionskedja osv. Alla individer påverkar exempelvis mål 15 – vi gör alla ett ekoavtryck på individuell nivå. Hur kan jag som individ minimera det? Vad är vi beredda att uppoffra?, säger Parul och Pär.


Du kanske även gillar

Downshifting - trenden som utmanar arbetslinjen. Fenomenet downshifting har flera olika nivåer och dimensioner. Det mest...

Alla gillar att göra gott Företag som tar ansvar i samhället blir allt vanligare och det ä...

Läkarmissionens satsning Sånger för Livet samlar pengar till Place of Restoration. Intresset för kör och körsång är stort i Sverige idag...

FN:s Globala mål - Mission Possible. Intervju med Anders Lindqvist på Swedish Hydro Solutions. FN:s Globala mål, hur kan du och ditt företag strategiskt arbeta f...

"Kulturdriven rekrytering handlar inte om att alla ska vara stöpta i samma form. Tvärtom – mångfald och olika typer av erfarenheter är otroligt värdefullt för alla företag." Många pratar om ”culture fit” – att hitta kandidater...

Michel Issa har munkens visdom, entreprenörens drivkraft och välgörarens patos. Han är supertalangen som vägrar att lyssna när folk säger...

Sveriges mest hållbara arbetsplats ska utses i tävlingen Green Tenant Award 2013. Jobbar du på Sveriges mest hållbara arbetsplats? I så fall...

Årets VD 2016, små företag: Liza Jonson, SPP Fonder. Liza Jonson har varit VD på SPP Fonder i knappt sex år. Under den...

Monica Lingegård, VD Samhall, håller frukostseminarium den 16 september: ”Hållbarhet handlar i grunden om allt som bygger lönsamhet.” Samhalls VD Monica Lingegård utsågs till Årets VD i kategorin...

För 150 kronor kan du bidra till en trygg förlossning för en kvinna på Panzisjukhuset i östra Kongo. Här i Sverige är sjukvård vid förlossningar en sjä...

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

Partners

Webbkurser

Litteraturtips