Menu

Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

Oavsett hur effektiv ledningsgruppen har varit historiskt, så finns det en central fråga som alla företag bör ställa sig: Vad behöver ledningsgruppen framöver för att skapa största möjliga värde i en allt mer komplex värld med en accelererande förändringstakt och tilltagande oförutsägbarhet?

Tillsammans med Läkarmissionen har vi på Motivation.se tagit fram en film som visar hur tre företag i tre olika branscher jobbar strategiskt med FN’s globala mål i fokus. Vi har alla ansvar för att förflytta oss framåt på ett hållbart sätt och de globala målen fungerar som en bra kompass för företag som lever och verkar i en föränderlig värld. Att inte uppnå målen är inte ett alternativ – så låt oss tillsammans göra det till ett mission possible!

Boken 179 år av ensamhet är sprungen ur ett skriande behov av att lyfta berättelser som sällan får höras. Antologin speglar tio kvinnors historier, tankar och strategier för att ta sig fram i den manliga bastionen Handelshögskolan. Under produktionen av boken var 32 av 35 professorer vid Handelshögskolan män - vilket också speglar hur det ser ut på chefsnivå ute i näringslivet. Hur kan vi bryta det mönstret? Vad tar man sig till när möjligheten att göra karriär är så begränsad? Hör redaktörerna till 179 år av ensamhet - Jenny Lantz och Linda Portnoff - samtala med Helena Timander och Marie Alani om boken, drivkraften bakom dess tillblivelse och hur vi kan påverka samtiden för att förändra framtiden.

Arbetsmöten kan kännas både kreativa, inspirerande och energigivande. Men den positiva känslan är ingen garanti för att mötet verkligen leder till konkret handling. För att det som sägs på mötet verkligen ska omsättas i praktiken krävs två saker: dokumentation och ansvarsfördelning. Det är bara genom en tydlig kommunikation som ni kan undvika stress och frustration, och samtidigt försäkra er om att mötets momentum verkligen tas tillvara.

Efter muthärvan i början av 2000-talet insåg ledningen för Systembolaget att något behövde göras för att återupprätta förtroendet för organisationen. Man satte som mål att bli bäst på kundnöjdhet – men för att lyckas med det var man tvungen att uppdatera sin syn på medarbetarskap och prestation. Om medarbetarna ska trivas och vilja göra ett bra jobb så måste man utgå från de grundvillkor och basbehov som enligt forskningen är avgörande för prestation. Tobias Frohm är HR-direktör på Systembolaget och nominerad till årets HR-chef 2016. Hör hans berättelse om de senaste årens hårda arbete som givit ett märkbart gott resultat - ända ut i kundledet.

”Om ingen flyger skulle inget lyfta, men om alla flyger var för sig skulle heller inget större uppstå.” Erik Ringertz, vd på Netlight, talade på Årets VD och berättade om hur han lyckats skapa en självorganiserande organisation utan chefer och utan titlar. Metoden kallar han för Boid, ett begrepp som kan appliceras på fågelflockar som flyger i grupp och som organiserar sig löpande i en böljande rörelse på himlen. Vem som leder växlar utifrån omständigheter, kompetenser och förutsättningar. Alla är en del av helheten och alla är lika viktiga för framåtrörelsen. Hör en föreläsning som andas framtid, lustfyllt företagande och äkta mänsklighet.

De innovativa informationsteknolgiska och starka företag som leds med unik framgång idag har tydliga gemensamma nämnare: De är organiska, öppna för förändring, flexibla - och oerhört fokuserade på människorna i verksamheten. Det, och mycket mer, har forskaren Annika Steiber sett i sina studier av bland annat Google, LinkedIn och andra innovativa företag i framkant. Se och hör hennes innehållsrika föreläsning från höstens upplaga av Årets VD. "The Silicon Valley Model är raka motsatsen till standardisering. Man arbetar med automatisering och IT-system för att frigöra människans tid till innovation och kreativitet.”

Svaren från VD Barometern 2015 som presenterades på Årets VD, visar något vi redan visste – att stress och tidsbrist är de största utmaningarna för VD:ar idag. Vi kan se att VD:ar skapar alltför lite tid till reflektion och eftertanke – något som riskerar att leda till försämrade beslut och begränsad förmåga att få perspektiv på verksamheten och omvärlden. Något förvånande visar undersökningen också att hållbarhetsarbete kommer långt ned på agendan för många företagsledare. Jag hittar här ett nyckelord som verkar prägla sättet som de svenska företagen drivs på idag: kortsiktighet. Har vi råd med det? Och då pratar jag både pengar och människor…

Efter att ha jobbat med fler än 200 ledningsgrupper har min kollega Per Malmberg och jag sett flera ”röda-trådar”. Dessa har vi delat med oss av i ett antal VD-seminarier med temat ”Den dolda potentialen i ledningsgruppen”. Vid vårt senaste seminarie fick jag en intressant fråga som jag grubblat på sedan dess och som jag tänkte utveckla. 

På eventet Årets VD i höstas presenterade Motivation.se, i samarbete med Ledarskaparna, resultatet av undersökningen VD Barometern 2014. 90 tillfrågade vd:ar hade besvarat ett antal frågor om hållbarhet, lönsamhet och arbetsbelastning i vardagen. Bland annat visade svaren ett intressant glapp i relationen mellan tillväxt och medarbetarengagemang, men också att många inte tycker sig se en given koppling mellan hållbarhet och lönsamhet. Mats Frid, en av initiativtagarna bakom undersökningen, ville veta mer: hur kan man hitta goda exempel på vd:ar som jobbar framgångsrikt med hållbarhet på ett konstruktivt sätt? Han djupintervjuade ett antal vd:ar från skilda branscher, men som har en gemensam nämnare: alla var nominerade till Årets VD 2014. Hans intressanta slutsats är att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och kreativitet…

I det sjunde avsnittet av Pratbart samtalar Margareta Neld, vd för Neld International Consulting och Louise Torstensson, civilekonom, före detta styrelsetrainee och numera verksam hos PwC om styrelsens utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Intervjuar gör som vanligt våra expertskribenter Helena Timander och Marie Alani från VisionTakeoff. Är styrelsevärlden en homogen ankdamm? Vad har ägarna för ansvar? Och hur ska vi bli modiga nog att tänka mer mångfald? Handlar det om bolagens framtid - vinna eller försvinna?

Vår förmåga att känna engagemang påverkar vardagens alla inslag. Varför är det så mycket lättare att känna engagemang i saker och aktiviteter som ligger utanför jobbet? Sitter det i ledarskapet…? Varför är det så få som lyckas skapa ett högt engagemang i sina organisationer? De frågorna ställer sig vår gästskribent Claudia Lindström.

Kicki Theander, grundare av Middagsfrid och Niklas Axelsson, vd och medgrundare av Bioteria - två driftiga entreprenörer med många tankar om ledarskap i snabbväxande organisationer. Hur bibehåller man företagskulturen i en tillväxtfas? Hur viktigt är tydliga värderingar? Och hur påverkas verksamheten när fler människor – med nya synsätt– kommer in? "Det är händelser och beteenden inom företaget som är kulturen. Och det förändras hela tiden." Hör två erfarna entreprenörer samtala kring rekrytering, växtvärk och värderingar.

Partners

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram