Menu

Grundad i trygghet och sväva högt i tanken

Evelina Wahlqvist: "Uppvuxen i Sverige var det med fascination jag, under mina första resor till andra delar av världen, förstod att jag mötte de största leendena bland de fattigaste barnen".

Det tas för givet av många. Samtidigt efterlängtas det av andra. Hemmet. Det finns något så essentiellt och universellt i att vilja höra hemma någonstans att hemmet som fundament förenar oss alla. Det spelar egentligen ingen roll om det har en fysisk grund, är rörligt eller rent utav ett sinnestillstånd. Detta hemmahörande är lika viktigt oavsett färg, form eller förhållanden.

Växer man upp under goda förhållanden är det lätt att ta detta hem för givet; bostaden, hemmahörandet, gemenskapen, vilsamheten, tryggheten. Kanske blir det då till och med nyttigt att någon gång ryckas upp ur den invanda jorden och prova på att slå rot någon annanstans för att se, förstå och uppleva värdet av det hemmahörande som ditintills tagits för givet. Det kan vara bra att gå vilse för att hitta hem på nytt. Vi människor tycks vara experter på just detta.

Så finns det förstås de som växer upp utan dessa grundläggande byggstenar som bostad, trygghet, och gemenskap. För att inte tala om de som ofrivilligt rycks upp ur den trygghet de känt för att flytta eller fly, i hopp om nya hem. Den frivilliga resan är alltid lättare än den påtvingade. Vetskapen om att man har möjlighet att återvända gör det lättare att resa. Avsaknaden av denna möjlighet gör avresan så definitiv. Förlusten från. Längtan till. Längtan från. Drömmen till. Rädslan från. Önskan om.

Känslorna kopplade till och från hemmet är många. 

Uppvuxen i Sverige var det med fascination jag, under mina första resor till andra delar av världen, förstod att jag mötte de största leendena bland de fattigaste barnen, den största gästfriheten bland de fattigaste föräldrarna och den största värmen bland människor i konfliktdrabbade områden.

Vad var det vi hade missat här hemma i Sverige? Kontraster föder varandra i denna relativa värld. Vi behöver ofta uppleva hur vi inte vill ha det innan vi medvetet kan välja hur vi vill skapa och forma våra liv. Och är vi bara välsignade med vilja, verktyg och värdighet så kommer vi ganska långt. Med det mesta.

Jag talar gärna om värdigheten. Det är viktigt att vi alla känner oss värdiga det goda livet, trots och kanske tack vare alla våra upplevelser av kontraster och skillnader mellan de som inte har och de som har. I medvetenhet om min och alla andras värdighet blir det lättare att skapa sig sin dröm. Drömmen om det goda hemmet. Hur än, var än och när än det skapas. Hemmet och hemmahörandet är dessutom, likt allt annat väsentligt i livet, en skapandeprocess. En process där vi väljer, skapar, omprövar, formar och omvärderar hemmets varande och varför. 

”Det tar lika lång tid att skapa ett hem som det tar att bygga en katedral”, sa en man i vars antikvitetsbutik jag gärna botaniserade efter vackra ting. Jag tänker på min kära farmor och farfar som gjorde både villa och sommarhus till livslånga projekt i skapande av skönhet, inredning, gemenskap och hemmahörande. De lärde mig innebörden av affektionsvärde och det gläder mig enormt då jag annars kanske hade varit en inbiten medlem i IKEA-generationen där ett hem kan rivas ned och byggas upp över en helg. Smidigt men själlöst och ganska trist. Hur vi värderar hem och ting förändras med generationer, med situationer, med önskemål och med platsers förutsättningar.

Hur värderar vi då resurser, som tid och pengar, samt allt det där som är viktigt bortom pengar? När vi avser att skapa vårt hem är det viktigt att komma i kontakt med våra grundläggande värderingar och ställa oss själva frågan: Vad är viktigt för mig? Vad kännetecknar hemma för mig? Enligt vilka värden skapar jag det? Ibland är frågan högst personlig, ibland handlar den om vi och oss. Det kan röra alltifrån vilka livskomponenter som är viktiga för mig, till ett hushålls välmående eller en hel stads utveckling.

Hemmahörandet är lika viktigt oavsett skala.

Så varför längtar vi då ibland bort? Äventyret har flera förtjänster. Ibland behöver vi se något annat för att bli uppmärksam på vad vi faktiskt har. Ibland behöver vi resa långt för att faktiskt hitta hem. Reser jag till? Eller reser jag från? I båda fall; vad? Frågorna är bra att ställa sig själv. Svaren är vägskyltar; de ger mening och riktning på vägen åter.

Resandet bekräftar hemmets existens. Hemmet blir resans utgångspunkt. Vi färdas antingen till eller ifrån. Ibland är vi ute efter äventyret. Ibland är vi ute efter att hitta hem.

Själv vill jag höra hemma och vara fri på samma gång. Jag vill ha jord att stå på och en stjärnhimmel att blicka upp i. Jag vill vara grundad i trygghet och sväva högt i tanken. Hemma för mig är en plats där jag kan ge näring åt både rötter och vingar. Därför är att vara hemma också ett förhållningssätt. Att vara hemma är för mig möjligheten och förmågan att vara här och nu och vara fullkomligt tillfreds. I hjärta, kropp och sinne.

Därför tar jag mig själv på allvar de stunder i livet då jag känner en själfull längtan. Då lyssnar jag uppmärksamt på denna längtans viskning efter sammanhang, mening, glädje, kärlek, lätthet och självklarhet. När viskningarna blir till rop, då fullbordar jag min vandring. Då vänder jag tillbaka.

Den plats i livet där lyckan ler mot mig som bäst, där hör jag hemma allra mest.

Så, vad säger ditt hjärta? Vart längtar din själ?


Du kanske även gillar

Dr. Steven J. Stein, psykolog och författare: ”Talyahs ökade självkännedom gjorde att hon kunde fatta bättre beslut kring sin framtida karriär – hon kunde nu använda sig av sina känslor i beslutsprocessen, istället för att reagera känslomässigt på olika situationer.” Genom att lära dig förstå och hantera dina känslor kan du...

Sara Hammarkrantz och Katarina Blom, författarna till boken Lycka på fullt allvar, vill ge begreppet ny innebörd och berätta hur positiv psykologi kan göra skillnad - på riktigt. ”Egentligen tror vi inte på lyckan”. Så inleds fö...

Martin Ström, Senior Trainer, The Potential Project: ”Precis som vi blir vassa på en utvald labyrint vi följer gång på gång, kan vi bli grymma på vissa förhållningssätt – om vi tränar”. 100-timmars arbetsveckor var Martin Ströms vardag i den heta IT-branschen...

Förtroende för närmaste chefen väldigt viktigt för motivationen, visar ny undersökning. Det finns en tydlig koppling mellan motivationen och förtroendet för...

Upplevelsen av lönen och löneprocessen är viktigare för medarbetarnas motivation än den faktiska lönenivån, säger Sacos Karin Karlström. Lönesättning är i allra högsta grad en fråga om...

Åtta hemligheter för framgång, del tre: Fokus. Förmågan att fokusera är någonting som de flesta framg...

Lena Mangell: Ha ett utvecklingssamtal med dig själv. Under mina 25 år som psykolog och coach har jag hört samma sak fr...

Användbara tips i snabbformat: som Silver- och Guldmedlem får du Daniel H. Pinks bok "Det är mänskligt att sälja" i koncentrerad form. För inte alls länge sedan levde vi i en värld där bara n...

Johnny Sundin: "När vi pratar om kreativitet och idéskapande så är det i slutändan förmågan att INTE använda de vanliga vägarna och synapserna. Att hitta nya kopplingspunkter. Förmågan att ha ett rörligt tänk." Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa v...

Johan Grip, vd Gaia Leadership: ”Ledare som har förmågan att skapa gemensamma visioner och mål och som ser sitt företagande som en del i ett större livsperspektiv skapar också uthålliga resultat.” Strategiska frågor är inte längre enbart en ledningsfråga...

 • Motivationsbloggen

Ofta när någon tar ställning för inkludering inom idrottsvärlden så hörs ändå upprörda röster om att sport och politik inte bör blandas. Det har bland annat kommit upp när supporters på fotbollsmatcher hållit upp banderoller som rört invandring och stöttat rörelser som till exempel Refugees welcome. Det här intresserar mig.

 • Coacha

Känns det trögt och omotiverat att sätta igång igen efter sommarens semester?
Har du varit mobilfri, fri från mailen, fri från att fatta beslut och prestera hela tiden? Kanske har du legat i hängmattan och inte gjort så mycket, kanske har du tagit promenader på stranden eller strosat runt i naturen. Och funderat på dagens viktigaste fråga: ”Vad ska vi ha till middag idag?”
Du har varit i nuet och din hjärna har lugnat ner sig och fått kontroll på tankarna.
Möjligen har du till och med haft lite tråkigt på slutet av semestern och känt behov av att göra någonting.
Du kanske har fått nya idéer och tankar om ditt liv och arbete?

 • Planera

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid vi spiller på att leta efter digitala dokument, men klart är att letandet bland filerna utgör ett synnerligen oönskat avbrott i vårt arbete. Nog går det att betrakta också detta som en distraktion. Vi är i färd med att få en sak gjord men blir hindrade i vår framfart bara för att vi inte hittar det där dokumentet vi söker. Frustrerande är ordet. Men att få ordning bland sina filer är lättare än du tror.

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.