Menu

Grundad i trygghet och sväva högt i tanken

Evelina Wahlqvist: "Uppvuxen i Sverige var det med fascination jag, under mina första resor till andra delar av världen, förstod att jag mötte de största leendena bland de fattigaste barnen".

Det tas för givet av många. Samtidigt efterlängtas det av andra. Hemmet. Det finns något så essentiellt och universellt i att vilja höra hemma någonstans att hemmet som fundament förenar oss alla. Det spelar egentligen ingen roll om det har en fysisk grund, är rörligt eller rent utav ett sinnestillstånd. Detta hemmahörande är lika viktigt oavsett färg, form eller förhållanden.

Växer man upp under goda förhållanden är det lätt att ta detta hem för givet; bostaden, hemmahörandet, gemenskapen, vilsamheten, tryggheten. Kanske blir det då till och med nyttigt att någon gång ryckas upp ur den invanda jorden och prova på att slå rot någon annanstans för att se, förstå och uppleva värdet av det hemmahörande som ditintills tagits för givet. Det kan vara bra att gå vilse för att hitta hem på nytt. Vi människor tycks vara experter på just detta.

Så finns det förstås de som växer upp utan dessa grundläggande byggstenar som bostad, trygghet, och gemenskap. För att inte tala om de som ofrivilligt rycks upp ur den trygghet de känt för att flytta eller fly, i hopp om nya hem. Den frivilliga resan är alltid lättare än den påtvingade. Vetskapen om att man har möjlighet att återvända gör det lättare att resa. Avsaknaden av denna möjlighet gör avresan så definitiv. Förlusten från. Längtan till. Längtan från. Drömmen till. Rädslan från. Önskan om.

Känslorna kopplade till och från hemmet är många. 

Uppvuxen i Sverige var det med fascination jag, under mina första resor till andra delar av världen, förstod att jag mötte de största leendena bland de fattigaste barnen, den största gästfriheten bland de fattigaste föräldrarna och den största värmen bland människor i konfliktdrabbade områden.

Vad var det vi hade missat här hemma i Sverige? Kontraster föder varandra i denna relativa värld. Vi behöver ofta uppleva hur vi inte vill ha det innan vi medvetet kan välja hur vi vill skapa och forma våra liv. Och är vi bara välsignade med vilja, verktyg och värdighet så kommer vi ganska långt. Med det mesta.

Jag talar gärna om värdigheten. Det är viktigt att vi alla känner oss värdiga det goda livet, trots och kanske tack vare alla våra upplevelser av kontraster och skillnader mellan de som inte har och de som har. I medvetenhet om min och alla andras värdighet blir det lättare att skapa sig sin dröm. Drömmen om det goda hemmet. Hur än, var än och när än det skapas. Hemmet och hemmahörandet är dessutom, likt allt annat väsentligt i livet, en skapandeprocess. En process där vi väljer, skapar, omprövar, formar och omvärderar hemmets varande och varför. 

”Det tar lika lång tid att skapa ett hem som det tar att bygga en katedral”, sa en man i vars antikvitetsbutik jag gärna botaniserade efter vackra ting. Jag tänker på min kära farmor och farfar som gjorde både villa och sommarhus till livslånga projekt i skapande av skönhet, inredning, gemenskap och hemmahörande. De lärde mig innebörden av affektionsvärde och det gläder mig enormt då jag annars kanske hade varit en inbiten medlem i IKEA-generationen där ett hem kan rivas ned och byggas upp över en helg. Smidigt men själlöst och ganska trist. Hur vi värderar hem och ting förändras med generationer, med situationer, med önskemål och med platsers förutsättningar.

Hur värderar vi då resurser, som tid och pengar, samt allt det där som är viktigt bortom pengar? När vi avser att skapa vårt hem är det viktigt att komma i kontakt med våra grundläggande värderingar och ställa oss själva frågan: Vad är viktigt för mig? Vad kännetecknar hemma för mig? Enligt vilka värden skapar jag det? Ibland är frågan högst personlig, ibland handlar den om vi och oss. Det kan röra alltifrån vilka livskomponenter som är viktiga för mig, till ett hushålls välmående eller en hel stads utveckling.

Hemmahörandet är lika viktigt oavsett skala.

Så varför längtar vi då ibland bort? Äventyret har flera förtjänster. Ibland behöver vi se något annat för att bli uppmärksam på vad vi faktiskt har. Ibland behöver vi resa långt för att faktiskt hitta hem. Reser jag till? Eller reser jag från? I båda fall; vad? Frågorna är bra att ställa sig själv. Svaren är vägskyltar; de ger mening och riktning på vägen åter.

Resandet bekräftar hemmets existens. Hemmet blir resans utgångspunkt. Vi färdas antingen till eller ifrån. Ibland är vi ute efter äventyret. Ibland är vi ute efter att hitta hem.

Själv vill jag höra hemma och vara fri på samma gång. Jag vill ha jord att stå på och en stjärnhimmel att blicka upp i. Jag vill vara grundad i trygghet och sväva högt i tanken. Hemma för mig är en plats där jag kan ge näring åt både rötter och vingar. Därför är att vara hemma också ett förhållningssätt. Att vara hemma är för mig möjligheten och förmågan att vara här och nu och vara fullkomligt tillfreds. I hjärta, kropp och sinne.

Därför tar jag mig själv på allvar de stunder i livet då jag känner en själfull längtan. Då lyssnar jag uppmärksamt på denna längtans viskning efter sammanhang, mening, glädje, kärlek, lätthet och självklarhet. När viskningarna blir till rop, då fullbordar jag min vandring. Då vänder jag tillbaka.

Den plats i livet där lyckan ler mot mig som bäst, där hör jag hemma allra mest.

Så, vad säger ditt hjärta? Vart längtar din själ?


Du kanske även gillar

Lyckans paradox – varför gör vi inte det vi mår bra av? Vi människor vet ofta vad vi behöver göra för att bli...

John Maxwell: ”När jag förbereder mig för ett möte med någon, tillbringar jag tid åt att tänka över vilka frågor jag vill ställa.” Att lära sig ställa rätt frågor är ett utmärkt s...

Stefan Graff-Lonnevig, Centigo: "GTD-metoden gör att man med kan lita på sitt intuitiva beslut om vad som ska göras – och inte göras." Varför har vi människor så svårt att få saker...

Caroline Eriksson, skönlitterär författare, berättar om vägen från idé till bokhandlarnas skyltfönster. Som skönlitterär författare är man helt utlämnad...

Moment Projektkonsult rankas som en av Sveriges bästa arbetsplatser: "Motivation och engagemang extra viktigt i konsultbranschen." Efter en målmedveten satsning på motivation och...

Tydlig delegering och löpande coachning ger önskat resultat. Hur delegerar du på ett effektivt sätt? Tydlighet i överlä...

Motivation.se träffade Dolph Lundgren när han var i Stockholm för att signera sin nya bok ”Fit forever - Träning som livsstil" Han är ett av landets största namn utomlands och har visat sig vara...

Motivation.se fyller fyra år i mars. Vd och chefredaktör Per Winblad: ”Fler och fler företag och organisationer inser att det finns en enorm outnyttjad kraft i engagerade medarbetare.” I mars 2011 slog Motivation.se upp sina webbportar för omvärlden. Det...

Evelina Wahlqvist: ”Våra barn behöver bli sedda, hörda och hållna i handen. De behöver bli tagna på fullaste allvar för att de också ska få utrymme att dansa lekande lätt med sommarvinden.” Ibland går jag tillbaka i minnet till den tid och plats då allting...

Upplevelsen av lönen och löneprocessen är viktigare för medarbetarnas motivation än den faktiska lönenivån, säger Sacos Karin Karlström. Lönesättning är i allra högsta grad en fråga om...

 • Kommunicera

Kan du vara dig själv på jobbet eller behöver du spela en roll för att lyckas? Jag funderar en del på detta för jag hör ganska ofta att vi har olika roller i livet, att det är viktigt att ha det. Att det är en roll att vara chef eller ledare, en roll att vara förälder, en roll att ställa sig på en scen och presentera något för andra… Att om man ikläder sig en roll för sina olika åtaganden så går det så mycket lättare att hantera. Samtidigt som de flesta av oss inte har den skådespelartalang som krävs för att leverera våra olika roller trovärdigt om de ligger för långt ifrån oss själva. För tänk om det är så att detta rollspelande, som många av oss håller på med för att vi tror att vi borde, i själva verket är det största kommunikationshinder vi har i vårt samhälle?

 • HR

Vi har alla olika typer av kontakthinder - en del fler eller större, andra färre eller mindre. När något av dessa hinder får växa sig för stort påverkar det vårt sätt att tänka och utföra vårt uppdrag som chef väldigt negativt. De påverkar företagskulturen, hur vi ser på saker och hur vi agerar i affärslivet. Skillnaden i storlek och antal hinder kan vara det som vänder ett företag från att vara som alla andra till succé på marknaden. Det går att identifiera och åtgärda hinder, och att arbeta med detta på individ-, grupp- eller organisationsnivå är oftast mycket lönsamt.

 • Ledarskap

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

 • Motivera

Att uppnå bestående förändring är något av det svåraste som finns. Podcastprofilen Eric Zimmer vet det bättre än de flesta – han har genomgått en av de svåraste beteendeförändringar man över huvud taget kan tänka sig. I det här korta föredraget berättar han om sina erfarenheter, och förklarar – med utgångspunkt från sällskapsspelet ”Risk” – vilka tre grundläggande strategier man bör använda för att lyckas nå sitt mål och åstadkomma en varaktig förändring i sitt liv.

 • Ledarskap

“Det var en gång en man som bodde i en stuga i skogen. Där levde och arbetade han. Varje morgon klev han upp, klädde sig varmt och gick ut i skogen som fortfarande var mörk och kylig för att samla ved. Väl hemma igen tände han en eld i spisen och väntade tålmodigt på att värmen skulle sprida sig i stugan.
En dag kände han att han fick nog och ställde sig framför spisen och sa:
 – Okej spisen, under alla dessa år har jag varit ute i mörker och kyla om morgonen och samlat ved innan du gett mig någon som helst värme. Nu är det din tur att ge mig något först. Nu sätter jag mig här och väntar tills du har gett mig lite värme innan jag beger mig ut och samlar ved. Du får helt enkelt lita på mig, jag kommer ge dig ved men först måste jag få värme av dig”.

 • Kommunicera

En konferens erbjuder fantastiska möjligheter för en organisation att utvecklas och att möta utmaningar. I en väl planerad och genomförd konferens kan vi hantera komplexa kommunikationsutmaningar, arbeta med verkligt lärande, komma vidare i förändringsprocesser, vara innovativa och skapa genuint engagemang. Samtidigt är konferenser alltid mycket kostsamma, inte minst när man räknar in produktionsbortfallet och effekter av missade målsättningar som en dålig konferens riskerar att medföra. Trots att potentialen med en bra konferens är enorm och kostnaderna skyhöga så planeras många konferenser på rutin och med utgångspunkt från förlegade föreställningar om hur en konferens går till.

 • Ledarskap

Behöver det vara så svårt att visa vem man är? Vet alla vem de är? Tror vi att vi är autentiska, men har en omedveten mask? Vem bestämmer när jag tagit av mig masken? Kommer vi någonsin ta av oss masken helt? Detta är några av de frågor jag fick utifrån min förra artikel ”Släpp sargen och av med masken” – varmt tack för inspiration till fortsatt reflektion.

 • Ledarskap

Begreppet medarbetarskap figurerar numera ofta på våra arbetsplatser. Många gånger utifrån ett tämligen ensidigt perspektiv, det vill säga att arbetsgivaren kräver att medarbetare ska ta ett allt större ansvar och förväntas hantera allt större och mer komplexa utmaningar. Och visst är det så. Gränserna luckras upp mellan det som tidigare var chefens jobb och det som nu medarbetaren bör hantera. Men vad krävs av ledarskapet i och med denna förändring?

 • Ledarskap

Ett grundläggande problem vid allt beslutsfattande är att många människor har en inneboende överdriven självsäkerhet. Många tror att de är bättre på att fatta beslut jämfört med andra individer. Det är detta fenomen som kallas för överkonfidens eller övertro. Detta skapar förstås ett avgörande problem vid alla typer av beslut. Det påverkar nämligen vår vilja att be om hjälp och att samarbeta med andra i teamet eller utanför teamet. Vi tror oss klara av beslut och beslutsfattande på egen hand.

 • Ledarskap

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

 • Ledarskap

Jag är alltid fascinerad av hur snabbt spädbarn och barn lär sig. Deras sinnen är öppna, de är så ivriga, så redo att absorbera information. Jag tittar på mina barnbarn när de försöker lära sig någonting ena dagen och behärskar det redan den andra dagen. Om bara vår inlärningskurva fortsatte vara lika brant när vi åldras.

 • Ledarskap

Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg för ett nytt steg i karriären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen. Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Vem och hur skulle hon vara i ledningsgruppen för att passa in? Anna kämpade på och blev mer och mer ambitiös i att leva upp till de förväntningar hon trodde fanns på henne i den nya rollen. Hon tog på sig en mask varje gång hon klev in i ledningsgruppen. Men masken fungerade inte. Tvivlet ökade och därmed stressen. Hon var nära att stiga av.

 • Motivera

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik? Intelligens och talang, skulle nog många säga. Psykologen Angela Lee Duckworth menar dock att det finns en annan egenskap som är minst lika viktig: Ihärdighet. Duckworth bygger sin teori bland annat på sina erfarenheter som lärare och sina studier av framgångsrika människor inom en rad olika områden. Hittills har det inte forskats tillräckligt mycket om det här ämnet, förklarar hon - men genom att öka vår kunskap om hur man bygger upp ihärdighet kan vi ge människor de rätta verktygen för att nå sina mål.

 • Projektleda

Just nu träffar jag väldigt många människor som är bekymrade, stressade och frustrerade över att inte hinna klart allt som måste vara klart. Innan semestern.
Varje år är det många som beklagar sig över att maj månad och tiden fram till midsommar går så fort. Att det är för många lediga dagar. Att det är för många saker som händer samtidigt. Samtidigt med avslutningar i föreningar och skolor så vill vi ju också hinna njuta. Hinna ta den där lunchen, eller gå på det där grillpartyt.

 • Motivera

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

 • Ledarskap

”Vi har gjort personlighetstester i vår arbetsgrupp. Det var så bra för att förstå hur olika vi egentligen är. Det blev sååå tydligt att jag är en extrem XYZ och Olle är en typisk ABC och det blir alltid lite svårt när vi ska jobba ihop. Jag vill att det ska hända saker snabbt och är väldigt drivande. Olle är så noga med att analysera allt innan han gör något. Jag har inte alls ro att gå in i detaljer så där som han gör…”