Menu

Är ditt jobb meningsfullt?

Dina personliga drömmar och mål är viktiga. Men att vara till nytta för andra människor är viktigare.

De flesta människor drömmer om att bli framgångsrika i karriären och i livet. Men vad är egentligen framgång? Är det att nå exakt den position man alltid har drömt om? Är det att tjäna mest pengar, nå den högsta maktpositionen och bli beundrad av omgivningen? Eller är det någonting annat?
Många forskare menar att vi fokuserar för mycket på framgång i konventionell bemärkelse, och för lite på meningsfullhet. Oavsett om du når dina karriärmål eller inte så finns det en stor risk att du uppfylls av en tomhetskänsla – om ditt jobb inte ger dig en känsla av mening. Och känslan av mening uppstår ofta när vi vet att vi gör skillnad i andra människors liv.

Vi lever i individualismens tidsålder. Under de senaste decennierna har vi alla fått lära oss att vi är fria individer i en värld full av valmöjligheter, och vi ska därför ägna livet – och arbetslivet – åt att förverkliga oss själva. Lyckas man så heter det att man är framgångsrik. Det innebär i regel att man har hög inkomst och en yrkestitel som imponerar på omgivningen.

Frågan är emellertid om vi verkligen har en sund bild av vad framgång egentligen är och hur det uppnås. Kan det vara så att individualismen och drömmen om självförverkligande har drivits lite för långt?

För att trivas i arbetslivet behöver vi känna att jobbet är meningsfullt. Och vi vet, både från forskning och av erfarenhet, att känslan av mening ofta uppstår när vi kan bidra positivt till andra människors liv. Hur väl rimmar det med det ständiga pratet om självförverkligande?

Man kan förvisso förverkliga sig själv och samtidigt hjälpa andra. Kanske är det till och med så att en genuin vilja att göra skillnad i andra människors liv är en förutsättning för självförverkligande. Att bara fokusera på sina egna drömmar, utan att fråga sig hur man kan vara till nytta i samhället, är en återvändsgränd. http://www.motivation.se/motivera/karriar/folja-sin-passion-eller-tillfora-varde

För att trivas med sitt jobb och sitt liv måste man alltså känna att man har en roll att spela i samhället. Forskning från psykologiprofessorn Adam Grant visar dessutom att de flesta människor som når framgång (i traditionell bemärkelse) är ”Givers” snarare än ”Takers”. http://www.motivation.se/hr/ledarskap/giver-taker-eller-matcher-vad-ar-du
Så även om du tycker att ”konventionell” framgång är ett viktigt mål, måste du fråga dig själv vad du kan göra för andra människor – vad du har att ge.

Gör jag nytta?
Men, för att återgå till frågan om meningsfullhet i arbetslivet; vad ska man göra om man upplever att ens jobb inte är tillräckligt meningsfullt? Om man inte tycker att det man gör är till särskilt stor nytta för andra människor?

De flesta jobb och yrken förbättrar andra människors liv på ett eller annat sätt, men ibland är distansen mellan den som gör arbetet och den som har nytta av det helt enkelt för stor. Det har naturligtvis en negativ inverkan på vår motivation skriver den tidigare nämnda Adam Grant i en artikel i tidningen Huffington Post. Detta har också visat sig i forskningen; exempelvis har man sett att när radiologer på sjukhus får ett foto av patienten tillsammans med röntgenplåtarna så skriver de 29 procent längre rapporter och gör 46 procent mer korrekta diagnoser. Känslan av mening, att göra nytta för någon annan, påverkar alltså inte bara vår egen trivsel på arbetet, utan också kvaliteten på själva arbetsinsatsen.

Sedan finns det förstås arbeten som kan kännas mindre meningsfulla, även om man minskar distansen till slutkunden. Hur ska man förhålla sig till detta?

En lösning kan förstås vara att byta jobb. Men om man inte kan eller vill det så föreslår Adam Grant en metod som kallas för job crafting. Begreppet är svårt att översätta rakt av till svenska, men innebörden är att medarbetaren själv ska omforma och utveckla sitt jobb för att bibehålla motivation och kreativitet. Om ditt jobb inte är av det slaget att det har en stor inverkan på andra människors liv, så kan du själva omdefiniera din roll i syfte att göra den mer meningsfull.

Gör ditt jobb meningsfullt
Konkret handlar det om att (i samråd med sin chef) titta på de arbetsuppgifter och relationer man har på jobbet, och ta fram en plan för hur dessa kan omformas och utvecklas för att man ska få möjlighet att ha en positiv inverkan på andra människors liv. Som exempel på detta brukar man nämna städare på sjukhus som har tagit på sig uppgiften att vara till hjälp och stöd för patienter och anhöriga. De är fortfarande städare, men har lyckats addera en arbetsuppgift som är till stor nytta för andra samtidigt som den skänker städarna själva en känsla av mening.

Andra exempel är att man som exempelvis specialist, säljare eller liknande kan ta på sig en roll som mentor, coach eller lärare för andra medarbetare, och på så vis bidra till andra människors karriärutveckling. Flera kända företag – bland annat Google – har använt sig av job crafting som metod för att medarbetarna ska bibehålla sin motivation och öka känslan av att göra någonting meningsfullt. Själva grundtanken är att vi inte ska ha en statisk syn på vad en viss yrkesroll har för möjligheter och begränsningar – vi kan hela tiden ompröva synen på arbetet, och revidera arbetsuppgifterna och relationerna för att se om de kan bli mer meningsfulla.

Låt oss nu återknyta till diskussionen om framgång. Vi har alla drömmar och mål i livet, men i sanningens namn så når de flesta av oss inte hela vägen fram. Vi blir helt enkelt inte så framgångsrika som vi hade hoppats. Man kan välja att antingen vara besviken och bitter över detta, eller att istället vända blicken bort från sig själv och fråga sig om man kan hitta meningen i arbetet i någonting annat än status, makt och pengar. Kan jag göra skillnad i andra människors liv?

Om du vet att du har bidragit till andra människors välmående så är chansen stor att du känner dig nöjd med din insats den dag du slutar arbeta - trots att du aldrig fick det där drömjobbet eller den där tjusiga titeln. Du kanske gick bet på dina drömmar, men hittade någonting ännu större istället: en känsla av mening.


Du kanske även gillar

Hängivenhet till målet gör resan dit effektivare. Det är lätt att skjuta på saker, även livsavgörande...

Lyckans paradox – varför gör vi inte det vi mår bra av? Vi människor vet ofta vad vi behöver göra för att bli...

Goda framtidsprognoser för akademiker - men humanister kan få det tufft, visar ny arbetsmarknadsprognos. Framtiden ser ljus ut för personer med akademisk utbildning. Det...

Del två i John Maxwells artikelserie: Nyckeln till att maximera din tid och prestation. I min förra artikel delade jag med mig av mitt favoritsätt att...

Visa att du som ledare är öppen för att lära nytt. Hur ska man veta hur man uppfattas, om man aldrig får höra det fr...

Ewa Braf: Våga visa ditt riktiga jag på jobbet. Anna var en framgångsrik och omtyckt mellanchef och hade banat väg f...

Åtta hemligheter för framgång, del 2: Hårt arbete. Talang är överskattat. Visst kan medfödd begåvning vara en...

Intervju med psykologerna Maria Forsgren och Annika Strömsten – om OBM, beteenden och organisationsutveckling. ”Mål och planer behövs, men vi får inte glömma att vi lever i vardagen där mycket annat påverkar vårt beteende.” KBT - Kognitiv Beteendeterapi - har många hört talas om....

Yngre anställda känner sig mindre motiverade - och tycker inte att deras åsikter respekteras. Yngre trivs sämre på jobbet och känner sig mindre motiveade...

World Values Day ska göra människor medvetet värderingsdrivna. Värderingar handlar om vad som är viktigt för oss som mä...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.