Menu

Läkarmissionen

Läkarmissionen

Sedan 1958 har Läkarmissionen arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. De första insatserna handlade om hälsovård - därav namnet Läkarmissionen.

Idag genomförs hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Social omsorg, utbildning, självförsörjning och humanitärt bistånd är de prioriterade områdena. Läkarmissionen arbetar med lokala partners och förmedlar över 100 miljoner kronor varje år till våra olika ändamål.

Merparten av pengarna är skänkta av privatpersoner i Sverige. Läkarmissionen har 90-konto och låga administrativa kostnader. Våra räkenskaper kontrolleras regelbundet av auktoriserade revisorer och Svensk Insamlingskontroll.