Menu

”What do you think?”

Tom Peters uppmanar ledare att ställa den viktiga frågan.
See video

Den amerikanska författaren och ledarskapsföreläsaren Tom Peters, pratar kort och kärnfullt om fyra ord som kan förändra engagemanget bland dina medarbetare. Enligt honom är det de viktigaste orden för att få en organisation att fungera. Vågar du använda dem?