Menu

Varför är begreppet ”varför” så viktigt?

Marika Ronthy reflekterar över om det system vi byggt upp i vårt samhälle och våra organisationer är förenligt med mänskliga strävanden.

VEM är den arbetande människan till för? Är de så att den kollektiva medvetandenivån nu har nått en nivå där de riktigt viktiga frågorna får sin förtjänta plats?

Jag vill börja med att bjuda på mina varför-frågor. VARFÖR engagerar jag mig i olika frågor? VARFÖR läser jag böcker? VARFÖR vill jag inte sluta att jobba? VARFÖR menar jag att det jag lärt mig genom studier och erfarenheter är viktigt att dela med mig av till nästa generation? VARFÖR ägnar jag timmar åt att meditera? VARFÖR bryr jag mig överhuvudtaget? VARFÖR finns just jag här på jorden? Den frågan är stor. Går inte att svara på just nu eller aldrig. Varför har ordet varför figurerat inom mig de senaste 15 åren? Det är något jag på djupet vill förstå. Och det är viktigt.

Ordet varför blev än mer centralt för mig när jag ville förstå mysteriet med vad ledarskap är, eftersom det är på den arenan jag arbetat under flera decennier.

Med mitt utforskande genom att lyssna in vad chefer på olika nivåer brottades med bidrog det till att min förståelse av begreppet ledarskap klarnade alltmer, trodde jag men till slut har det krackelerat helt.

Det handlar ju om MÄNNISKAN och om SAMMANHANGET och vad sammanhanget kräver och vill av människan i hens olika ROLLER.

Vad vill de av mig?

Men vad vill jag? Och VARFÖR?

Det är något som inte stämmer

Min grundfråga just nu är: Är det system vi byggt upp i vårt samhälle och våra organisationer förenligt med mänskliga strävanden?

Ja och nej beroende på vilken sida jag står på. Solsidan av mig är att jag vill medverka till det högsta goda. Det betyder att jag klättrar upp på själens stege och ser till att jag lever efter mina goda intentioner att vilja väl, att vara generös att visa medkänsla och utifrån min empatiska förmåga möta människor där de står. Utan att förvänta mig direkt uppskattning och erkännande. Det senare har jag jobbat med och idag befinner jag mig nära att kunna acceptera att just så måste det vara.

Skuggsidan är att gå ner för stegen, bort från mitt ansvar, bejaka egots begär och kanske till och med leva i en tro att jag är ett offer för en massa omständigheter och hat och hämnd är en framkomlig väg. Det senare ser vi för mycket av just nu. Å andra sidan är det en reaktion på att något inte stämmer.

För att begränsa mig just nu vill jag att vi betraktar det som sker på våra företag utifrån, hur vi betraktar arbete och lönsamhet, hur vi ser på ledarskap och inte minst hur vi vill se på den arbetande medarbetargruppen som inte har en chefsbefattning. De flesta med andra ord.

VEM är den arbetande människan till för? En fråga jag ställde i en liten grupp häromsistens.

Lisa svarar: ”Jag arbetar här för att jag måste få ihop till mat, hyra och kläder. Jag är här för min egen skull utifrån mina behov just nu. Jag råkade hamna här, här är jag kvar och jag gör mitt jobb så gott jag kan.”

Anna svarar: ”Utöver att jag måste ha en lön för min överlevnad är jag här för att jag vill bidra till vår verksamhet, som jag tycker är intressant. Det jag gör känns meningsfullt eftersom de kunder jag trots allt är till för får hjälp med att inte gå vilse i försäkringsdjungeln.”

”För mig är det självklart att jag är till för kunden och jag utsätter mig för dagliga utmaningar här på jobbet.” säger Anders.

Olle svarar: ”Ja DET har jag undrat länge.. jag är till för våra aktieägare och det känns inte alls meningsfullt.”

Från Svante kommer: ”Den arbetande människan är till för att hålla konsumtionen uppe. Och jag är en del av det.”

Linda funderar: ”Hon är till för att hålla hela maskineriet igång, men nu verkar det som om många kuggar har rostat och vad händer då med kugghjulet? Jag vill hoppa av.”

Belinda svarar: ”Den arbetande människan, ja vem är hon? För vem jobbar jag egentligen? För vad jobbar jag? Är det ok att jobba utifrån att det ska vara meningsfullt bara för mig? Ja det är väl just det, det måste vara, men jag vill också bidra till att vi alla här ska känna att det är meningsfullt det vi gör.  Jag har under det senaste året alltmer börjat ifrågasätta den väg vi valt. Det känns inte rätt inom mig men jag vet inte riktigt vad det är. Ju mer jag grubblar desto mer orolig blir jag över att vi håller på att spåra ut. Allt handlar om att vara effektiv, uppkopplad, snabb och nå våra orealistiska mål. Och vi har dålig inblick i vårt stora sammanhang. Jag tror att kapitalismen går mot sitt slut. Det jag har indoktrinerats till att tro på tror jag inte på längre nu när jag ser alla negativa konsekvenser. Vilken utmaning vi står inför.”

Med detta lilla axplock av röster kommer jag in på begreppet MENING.

Människan strävar efter mening

I alla tider och världen över har människan alltid ställt sig frågan om mening och meningsfullhet. Det har dock visat sig att den frågan blir mer aktuell när hon hamnar i personlig kris. Antingen genom sjukdom, förlust av anhörig eller när hon tappat tron på framtiden (Vos, 2016).  Jag har noterat att meningsfrågan allt oftare dyker upp i olika sammanhang. Det talas också ofta om att hitta sitt högre syfte. Kan detta vara ett symtom på att det är något som inte stämmer. Har människor tappat tron på framtiden? Det är något som ligger i det kollektivt omedvetna som framträder och blir synligt för oss, och det tar sig olika uttryck. Är de så att den kollektiva medvetandenivån nu har nått en nivå där de riktigt viktiga frågorna får sin förtjänta plats?

Mening är en subjektiv upplevelse och definitionen av begreppet kan bli lika omfattande som antalet individer. Låt oss ändå stanna upp och reflektera över begreppet och dess innebörd.

Nietzsche menade: ”He who has a why to live for, can deal with almost any how.”

Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors menar att den mänskliga hjärnan är byggd för att söka efter betydelser och sammanhang. Eftersom det är så blir det okontroversiellt att påstå att människan är meningssökande. Då kan vi stanna upp vid det och gå vidare. Låt oss utforska vad som ger oss mening i det vi gör på våra arbeten. Det som är meningsfullt i mitt privata liv är förhoppningsvis lättare att beskriva och det styr jag över själv. På jobbet där tillåts jag inte att styra över frågan. Det kan bli ett hot mot en ledning om man släpper frågan fri. Häromdagen talade jag med en lärare på en av våra högskolor som uttryckte något jag blev glad över att höra: ”Vi lyssnar numer mycket på våra studenter och vi märker att de ifrågasätter en del företag så pass att de inte ens kan tänka sig att söka anställning där efter att de avlagt sin examen”. Vad betyder det för er undrade jag? ”Vi är mycket öppna för att söka nya vägar och leta efter nya forskningsinriktningar som passar en ny värld, det måste kännas meningsfullt för både studenterna och oss.”

Peter Gärdenfors menar att den primära betydelsen av mening rör handlingar. Det finns en mening med vad någon gör. Det människan gör har en betydelse och ett syfte.

Om mitt syfte är att utifrån min erfarenhet och kunskap hjälpa människor att hitta sin mening i tillvaron och att jag genom mitt förhållningssätt (handlingar) kan få dem att se och förstå sin tillvaro bättre då upplever jag det som meningsfullt och det ger mig mening. Jag har valt ett arbete som tjänar människan och det ger mig mening. Genom att vara tjänande, vara till för någon annan blir det jag gör och vill göra, meningsfullt.  Det är applicerbart på varje arbetsplats.  Alla har kunder, kund i bemärkelsen ”jag är till för dig”.

Boken ”Livet måste ha mening” skrev Viktor E. Frankl under sina tre år i koncentrationsläger under andra världskriget. Han var psykiater och professor i psykologi och med sina prövande år i koncentrationsläger blev han en tongivande röst inom den existentiella psykologin. Han menade att människans sökande efter mening är en primär kraft inom henne. Meningen måste sökas och förverkligas av individen själv. Människan är enligt Frankl i stånd att både leva och dö för sina ideal och värden. Viljan till mening är ett faktum, inte något man tror att de kanske har.

Jag avslutar min blogg här och ber dig gå tillbaks till mina varför-frågor och ber dig leta fram dina VARFÖR-frågor. Hoppas att du upptäcker något.


Du kanske även gillar

Gästskribent Lennart Koskinen: Arbetslivskvalitet, del 2 av 2. Särskilt i större företag och organisationer där besluten...

Brainstorming fungerar inte - ta en tupplur eller lös ett korsord istället. Brainstorming är en överskattad metod för att komma upp med nya...

Självhjälpsrevolutionen, del 1: Livskraft istället för lycka. Alla vill bli lyckliga. Rätten att sträva efter lycka är till...

Färre kvinnor än män tillåts jobba på distans, enligt en ny undersökning. Den nya tekniken håller på att förändra arbetslivet, och...

Men personer under 30 presterar sämre än genomsnittet, visar tysk forskningsrapport. Anställer ditt företag idel unga människor i hopp om att de...

"Meningen finner du i det du gör, i sättet du gör ditt jobb. Om det skulle vara sant så skulle vi kanske spendera mindre tid åt att finna ett meningsfullt jobb, och istället ägna mer tid åt att göra jobbet meningsfullt." När min son fyllde sex år fick han en bok – med titeln ”...

TCO-rapport visar att högutbildade kvinnliga tjänstemän med anställning inom landsting och kommun har svårast att koppla av. Var fjärde kvinnlig och var femte manlig anställd tjänsteman...

Kontorslandskapet kan vara både bra och dåligt - beroende på dess utformning, menar forskare. Kan kontorslandskapets utformning påverka medarbetarnas hälsa,...

Åtta av tio unga vill fortsätta jobba efter 65 år. Statsminister Fredrik Reinfeldts utspel om att svenskarna borde arbeta lä...

Gästskribent Lennart Koskinen: Arbetslivskvalitet, del 1 av 2. Vi har en märkligt dubbel syn på arbetet i vår kultur. Arbetet...

 • Ledning

Att anställa en extern ledare kan vara en svår och riskfylld process, både för bolaget och för den tilltänkta personen. Förbereder man ledarskiftet väl och tar rätt steg i rätt ordning finns det en fantastisk tillväxtpotential för företaget. Hastar man igenom och inte tar uppgiften på allvar väntar det motsatta. 

 • Motivera

Naturen gav oss den fantastiska möjligheten att tänka och skapa våra virtuella tankevärldar med hjärnan. Denna härligt röriga och smarta kombo av 100 miljarder neuroner där alla våra kalkyleringar, planeringar och livsfunderingar bor. Ett med tiden alltmer personligt inrett huvudkontor där vi kan bygga scenarier om framtiden och relatera till dåtiden. Och där allt annat som kommunikation, överlevnadsstrategier, statusmarkörer och personligt ledarskap knådas och bearbetas. Rädslor, glädje och eufori. Ditt eget du!

 • Ledarskap

Som chef har du hela tiden medarbetare runt omkring dig: Någon pockar på uppmärksamhet. Någon vill stämma av något. Någon vill ha hjälp att prioritera. Någon vill ha ett klargörande. Detta är ju själva poängen med organisationen... som ledare kan du inte fullfölja verksamhetens uppdrag på egen hand, utan ska snarare ha fokus på att styra, leda och följa upp i syfte att säkerställa att medarbetarna gör rätt saker på ett effektivt sätt så att ni tillsammans skapar största möjliga nytta och värde för kunden. Med andra ord, du är inte ensam, men innebär det att du aldrig känner dig ensam?

 • Hälsa

Vi kan lika bra slänga ut tanken på balans med badvattnet. Det skapar bara stress att sträva efter den perfekta balansen i livet, hur många kurser vi än går på. Det är vettigare att finna en balans i obalansen. Att ständigt jaga perfektion är både ohälsosamt och ineffektivt.

 • Ledarskap

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

 • Projektleda

”Det du förväntar dig är det du upplever…” Visste du att du avgör om ditt projekt kommer att ha väl fungerande kommunikation med intressenterna eller inte? I rollen som projektledare har vi ofta fokus på förväntningar – det vill säga de förväntningar som finns hos projektets intressenter. Det är inte alltid lätt att hitta rätt; frågor som kommer upp är till exempel vad som är möjligt och hur långt man kan, och borde, sträcka sig i form av anpassningar. Det här är frågor vi som projektledare brottas med dagligen. Tänk om det faktiskt finns en silver bullet för detta? Visst vore det häftigt?

 • Kommunicera

Ofta har du publikens intressse från första början - men hur behåller du människors uppmärksamshet hela vägen? Anna Bellman ger användbara råd kring hur du håller energin uppe när du pratar inför större grupper. Bland annat får du lära dig knep såsom tresekundersregeln... Här ser du andra delen i hennes videoserie om presentationsteknik där hon delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Motivationsbloggen

Är det okej att arbeta med en sak och tycka något annat på fritiden? Polisen har sitt välkända fall med Göran Lindberg som enligt hans Wikipediasida ”var en drivande kraft för att uppmärksamma problem kring könsdiskriminering, sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, särskilt bland poliser” men som dömdes för bland annat grov våldtäkt och sexköp. Det är ett drastiskt och olagligt, extremt exempel, men tv-rutan symboliserar det du gör utanför arbetet. Vilka tv-program väljer du att se? Engagerar du dig i någon förening? Är du politiskt aktiv? Hur ser din familj ut?

 • Motivera

Hade du tänkt att lägga om din diet, gå upp en timme tidigare varje morgon eller sluta röka? Att pröva någonting nytt i 30 dagar kan vara ett smart och enkelt sätt att utmana sig själv utan att sätta ribban alltför högt. En månad är tillräckligt lång tid för att den nya vanan ska fastna - men ändå inte längre än att experimentet känns överkomligt.

 • Kommunicera

Att vara pirrig när du ska tala inför större grupper är bra, att vara förlamad av nervositet är riktigt dåligt. Känner du igen dig? Det är det många som gör... Men det finns metoder för att minska stresspåslaget och bli kompis med rampljuset. Första delen i Anna Bellmans serie om presentationsteknik foksuerar på det som drabbar så många: nervositet. Anna delar med sig av tips och tricks som gör dig säkrare i din roll som presentatör och möteshållare.

 • Coacha

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

 • Projektleda

– Jamen, jag vet ju att jag inte är kreativ!
I många år var jag helt övertygad om att jag inte är kreativ. Så fort en uppgift uttryckligen krävde kreativitet och nytänkande så låste det sig. Ibland utan att jag ens märkte det. Men innerst inne ”visste” jag ju att jag inte var kreativ, att jag var urdålig på att skapa och tänka nytt.

 • Ledarskap

Det tog Sara Lund drygt 50 år att komma ut ur garderoben. Under dessa år hade Sara hållits gömd och dold för omgivningen, detta trots att hon var en central del av Claes Schmidt. Claes hade inte vågat visa upp henne av rädsla för vad andra skulle tycka och tänka. Men från den dagen Claes visade upp Sara har han aldrig mött det han var så rädd för – snarare tvärtom.

 • Hälsa

Slår du ihjäl en mygga i sommar gör du av med mindre hjärnenergi än när du vilar. Det är lätt att inbilla sig att hjärnan får vila när vi slappar, till exempel under semestern. Men hjärnan är komplex och går inte alltid att förstå utifrån våra vanliga föreställningar. Neurologisk forskning visar att viloläge för kroppen inte betyder vila för hjärnan. Det är till och med så att hjärnan arbetar för högtryck när vi lämnar den ifred.

 • Motivationsbloggen

Under många år arbetade jag som brevbärare i en lokal under Kungliga Tennishallen på Gärdet. Lokalen var stor och vi hade en bastu vilket kändes lyxigt, men det som utmärkte den var att den saknade fönster. Det är konstigt att inte se väder och dygnet skifta. Den fönsterruta jag tar upp här är dock en metafor så det hade fungerat alldeles utmärkt att knalla in där och se hur vår fönsterruta såg ut.

 • Kommunicera

... inställningen är lika främmande som vanlig. Allt för många tror att när de har kommunicerat något, så är ansvaret att förstå budskapet hos mottagaren. Ingenting kan vara mer fel. Men ändå är det så vanligt.

Webbkurser

E-bokstips

Litteraturtips