Emma Stenmark

Emma Stenmark

Vår expert på grupputveckling och effektiva team

Emma Stenmark är organisationsutvecklare och har i mer än 20 år arbetat med att utveckla grupper och organisationer på bland annat Sida, Amnesty, Brilliant och Add Insight. De senaste 6 åren har hon arbetat som konsult med fokus på teamutveckling, ledninsgruppsutveckling, utbildningar för ledare, coaching och föreläsningar i både Sverige och utomlands.

Emma Stenmark har en Fil.mag. i Sociologi och är diplomerad coach på Humanova med inriktning på psykosyntes, med fokus på den egna viljan. Hennes intresse för hur individen och organisationen kan fungera på bästa sätt tillsammans har varit hennes fokus både som konsult och som anställd i en rad olika organisationer.

Hon jobbar på både små och stora organisationer, statliga och privata. Hon har arbetat utomlands i bland annat USA, Ukraina och Vietnam och har ett starkt internationellt intresse. Emma har inga problem att jobba på engelska om så önskas.

Följ skribent:

  • Följ Emma Stenmark

Artiklar (0)

Filtrera