Jenny Claesson

Bloggar om normer och strategisk jämställdhet

Jenny Claesson är normingenjör och delägare på Add Gender som grundades 2008 och arbetar med affärsinriktad jämställdhet. Jämställdhet och genus handlar om så mycket mer än om kvinnor och män, det handlar framförallt om normer. Därför skapades titeln normingenjör. Normingenjörer undersöker och utvecklar gällande normer ur ett organisations- och samhällsperspektiv. Deras uppgift är sedan att bidra till att förändra normer som är exkluderande till att bli inkluderande. Detta med organisationens visioner och målsättningar samt samhällets förutsättningar som sin utgångspunkt.

hej@addgender.se

Följ skribent:

  • Följ Jenny Claesson

Artiklar (0)

Filtrera