Jonas Roth Sjöblom och Sara Sjöblom

Jonas Roth Sjöblom & Sara Sjöblom

Våra experter inom facilitering

Jonas Roth Sjöblom har en Master i Molekylärbiologi och en Doktorsexamen i Organisationsteori. Han är Master Certified Professional Facilitator, Certified Virtual Facilitator och Assessor med rätt att certifiera facilitatorer. Med mer än 25-års erfarenhet av ledarpositioner från små start-ups till stora internationella organisationer är Jonas mission att vidga nuet och skapa utrymme för meningsskapande utveckling och genuina relationer. Mer om Jonas på LinkedIn.

Sara Sjöblom är beteendevetare med fil. kand. i både Arbets- och organisations-psykologi och Hälsopedagogik samt Certified Professional Facilitator.  Med en lång bakgrund som organisations- och ledarskapskonsult är Saras mission att öka medvetenheten så att människor kan stå i sin fulla kraft och på ett närvarande och kärleksfullt sätt möta varandra och världen. Mer om Sara på LinkedIn.

Tillsammans driver Jonas och Sara företaget Vindöga. De är några av Sveriges mest erfarna och anlitade facilitatorer och faciliterar ofta förändringar i företag och organisationer. De brinner för att sprida kraften i facilitering, utbildar och utvecklar andra faciltatorer och skapar och driver forum för lärande och växande med andra branschkollegor i ämnet.

Följ skribent:

  • Följ Jonas Roth Sjöblom & Sara Sjöblom

Artiklar (0)

Filtrera