Marika Ronty

Expert inom medvetet ledarskap

Marika Ronty är leg.psykolog och grundare av Amfora Ledarintelligens. Under de senaste åren har hon ingått i en forskargrupp vid Högskolan Väst där självskattningstestet LIQ3 som avser att mäta ledarintelligens har validerats. Projektet om validering av självskattningstestet, LIQ3 avslutades i början av 2018.Testet har använts i ett flertal uppsatser och två artiklar har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom EMBA vid School of Business Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. Dessa båda modeller finns beskrivna i hennes böcker utgivna på Liber.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Följ skribent:

  • Följ Marika Ronty

Artiklar (0)

Filtrera