Marika Ronty

Expert inom medvetet ledarskap

Marika Ronty är leg.psykolog och grundare av Amfora Future Dialogue. Under de senaste åren har hon ingått i en forskargrupp vid Högskolan Väst där hennes teori om Ledarintelligens ansetts som innovativ och därför validerats och delvis finansierats av Innovationskontoret vid Chalmers. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom EMBA vid School of Business Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hennes ledarskapsmodell har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal som beskrivits i ett antal böcker utgivna på Liber.

Följ skribent:

  • Följ Marika Ronty

Artiklar (0)

Filtrera