MotivationsKonsult AB

Vi arbetar sedan 1982 med att stödja företag och organisationer att ta tillvara på mer av varje medarbetares potential och därmed stärka förmågan att skapa positiva resultat.

Vi menar att medarbetarnas motivation är en nyckelfaktor för framgång. Hög motivation ger medarbetare som:

 • tar aktivt ansvar för arbetsuppgifter och uppsatta mål
 • ser förändring som viktiga steg till utveckling och lärande
 • bidrar till att förbättra verksamhetens resultat genom förbättrade prestationer

Medarbetarnas motivation vilar på fyra hörnstenar:

 1. 1. INSIKT OM HELHETEN
 2. 2. DELAKTIGHET
 3. 3. UTVECKLING
 4. 4. FEEDBACK

Det handlar om att utveckla verksamheten och medarbetarna mot framtiden:

 • att utveckla starka ledare
 • att bygga utvecklingsorienterade team
 • att arbeta med vision och värdegrund för långsiktig framgång

MotivationsKonsult AB

Postadress

Box 56073
102 17 Stockholm

Besöksadress

Nybrokajen 7, 4 tr
Stockholm

per.winblad@motivation.se

Följ företag:

 • Följ MotivationsKonsult AB

Dela: