NextLVL

Organisationens utveckling sker genom medarbetarens utveckling.

Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens är en nyckelfråga för alla verksamheter. Nutidens medarbetare efterfrågar ett kommunikativt ledarskap där kunskap och kontinuerlig kompetenstillförsel är en självklarhet.

Digitaliseringen har skapat behov av nya metoder för kompetensutveckling av medarbetare och individer. Möjligheter till utbildning online som är mätbar och följer en strategi blir allt viktigare.

NextLVL är ett LMS - Learning Management System - en komplett lösning för att bygga, marknadsföra, sälja och genomföra kurser digitalt.

Motivation.se jobbar med kunskapsspridning varje dag genom redaktionellt innehåll och samarbeten med kunskapsleverantörer.
Vår e-learningplattform har funktioner som gör det roligt att skapa blended learning och gå kurser. NextLVL är ett verktyg för dig som vill nå ut bredare, skala upp er verksamhet och jobba med kunskap i den digitala samtiden.

Läs mer om NextLVL här!

NextLVL

Nybrokajen 7, 4tr
111 48 Stockholm

Tel: 08-410 223 40

info@nextlvl.se
www.nextlvl.se

Dela:

Våra kurser


Grundläggande styrelseutbildning

I denna helt webbaserade styrelseutbildning, kan du i lugn och ro gå igenom de viktigaste grunderna inom styrelsearbetet. Du kommer att få stifta bekantskap med Aktiebolagslagen, personligt ansvar och mycket ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


Utvecklingsdialog - En ny generation utvecklingssamtal för chefer

Kursen Utvecklingsdialog är en modern ny form av utvecklingssamtal som ger dig ett verktyg att starta en meningsfull dialog process med dina medarbetare. Du kan med fördel bjuda in dina ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


Självledarskap - motivation, inspiration & visioner

Kursen som hjälper dig att hitta inspiration, motivation och strategier till att nå dina drömmar, mål och visioner. Lär dig se vad du behöver förändra och utveckla för att ta ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


Konflikthantering

Konflikter är vanligt förekommande på arbetet. De kan uppstå av många orsaker och kan ta sig många olika uttryck. I denna kurs ska du få en inblick i några vanliga ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


3 veckor; Fokus - en byggsten för hjärnan

För att vår hjärna ska kunna prestera och leverera på topp krävs fokus. Fokus är också en viktig byggsten för den utveckling som hela tiden sker i hjärnan. Dessutom märker ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


Värderingskompassen- Få insikt om dina drivkrafter i arbetet och i livet

Detta är kursen för dig som vill hitta dina inre karriärdrivkrafter, din motivation ,inre motor och vill känna meningsfullhet i både arbetet och livet. Vet du vad som är viktigt ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


9 veckor; Mental Ergonomi för prestation och välmående

Hjärnans arbetsminne är hårt utsatt i dagens brusande samhälle. I kursen får du träna på att hjälpa din hjärna på traven genom att organisera din arbetsdag utifrån hjärnans behov och ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


Utvecklingssamtal med dig själv- Ta reda på vad du vill och få ökad livskvalitet

Om du inte vet vad du vill är denna kurs en hjälp för dig att komma vidare. Detta är en kurs för dig som vill ta ledarskapet över din egen ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


7 veckor; Mindfulness & uppmärksamhetsträning

Några minuter om dagen som kan förändra ditt liv. Det finns mängder av forskning som visar att uppmärksamhetsträning, typ mindfulness, förändrar hjärnan på nervcellnivå och ger oss tillgång till förstärkta ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


Bli en löpare du också!

Löpning som träningsform är populärare än någonsin och att springa är ett enkelt sätt att röra på sig. Tiden är knapp för många, men att ge sig ut på en ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


Öka fokus med hjälp av en tomat. Snabbkurs i Pomodoro-metoden.

Du vill undvika distraktioner och arbeta mer fokuserat. Pomodoro-metoden är enkel och hjälper dig att snabbt komma igång med ett nytt arbetssätt. Öka din effektivitet och ta vara på de ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


Medarbetardialog - En ny generation utvecklingssamtal för medarbetare

Kursen Medarbetardialog är en kort genomgång av En Ny Generation utvecklingssamtal för en generation som vill vara delaktig, som vill engagera sig och som vill utveckla ett självledarskap.

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


3 veckor; Planera utifrån hur hjärnan vill ha det

Ta vara på den stora kunskap vi har om hjärnan idag och lär dig planera på ett Mentalt Ergonomisk sätt. Tidigare resultat av träningen visar att deltagarna får lättare att ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs


3 veckor; Chilla - din hjärna kommer att tacka dig

Hjärnan blir trött och behöver pauser. Särskilt när vi arbetar mycket utifrån tanken. I den här träningen får du lära dig olika sätt som hjälper din hjärna till återhämtning. Det ...

Läs mer Anmäl dig Plats: Webbkurs

Sök efter Utbildningar & Events