Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Organisationen hjälper bland annat barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen och barnfamiljer i kris. Ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt samt alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk. Stockholms Stadsmission kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar sin verksamhet utifrån de behov de möter – både akuta och långsiktiga.

Stockholms Stadsmission

Adress

Stortorget 3
Box 2266
103 17 Stockholm

Telefon

Tel: 08 78 78 600
Fax: 08 78 78 653

Stöd oss

Plusgiro: 90 03 51-8
Bankgiro: 900-3518

info@stadsmissionen.se
www.stadsmissionen.se

Följ företag:

  • Följ Stockholms Stadsmission
Facebook