Podium

Podium på Motivation.se är en arena för meningsutbyte och debatt.  
Här kan gäster och experter dela analyser och opinionsmaterial inom ämnet ledarskap i artikelform.

För oss handlar ledarskap inte om en position eller en titel - det handlar om inflytande och viljan att påverka utvecklingen i det sammanhang där du är för skapa värde för din verksamhet samt för samhället. Utmaningen är att förstå oss själva tillräckligt väl för att upptäcka hur och var vi kan använda våra ledarskapsgåvor. Titta gärna under rubriken Ämnen i vår meny för att se de ämnesområden vi sorterar in under ledarskap.

Texten måste vara exklusivt skriven för Motivation.se, inte vara digitalt publicerad någon annanstans tidigare och inte heller publiceras digitalt någon annanstans efter. Det går däremot bra att på annan digital plattform använda rubrik och ingress från texten och sedan länka till oss.

Redaktionen på Motivation.se förbehåller sig rätten att göra slutbedömningen kring publicering. Vi bistår med enklare korrekturläsning och hjälp med rubrikval.

Vi vill att du som skriver:

  • Driver en tes och låter den landa i ett förslag eller en slutsats. Den absoluta kärnan i artikeln ska vara ett subjektivt påstående eller en tes som man kan vara för eller emot.
  • Skriver med god ton, relevanta fakta och goda argument. 
  • Undersökningar som genomförts kan vara av intresse om urval av respondenter och frågor är av hög kvalité likväl som analysen. Vi vill se undersökningen så kolla gärna av med oss innan det skrivs något.
  • Skriv helst i Word och spara i .doc(x)-format.
  • Texten bör vara mellan 3000 och 8000 tusen tecken lång inklusive mellanslag, rubrik, deck och ingress.
  • Lägg gärna in/skicka med relevanta länkar som kan publiceras som fördjupning av texten.
  • Presentera dig med en text på ett par meningar samt porträttfoto. Detta kommer att publiceras i direkt anslutning till artikeln.

Maila texten till redaktionen@motivation.se

Repliker till Podium

Om du vill replikera på en text i Podium ange tydligt vilken text du replikerar på och följ textanvisningarna ovan.