InnerBrand

InnerBrand InnerBrand

InnerBrand

InnerBrand i korthet

Vi startade InnerBrand, med olika bakgrund och erfarenheter, men med en gemensam nämnare, nämligen en tro på att det är kulturen och människorna som är varumärket och att starka, hållbara varumärken byggs inifrån och ut. Vi hjälper företag att stärka sin konkurrenskraft genom insatser inom kommunikation, ledarskap och personal branding, de områden som idag är helt avgörande för framgång. Vi korsbefruktar beprövade metoder från ledarskaps- och personlig utveckling med vår långa erfarenhet från varumärkes- och kommunikationsarbete.

Vad vi gör

  • Vi talartränar chefer och nyckelpersoner inför större framträdanden.
  • Vi tränar personer på alla nivåer att kommunicera och presentera på ett sätt som inspirerar, inger förtroende och får andra att vilja agera på det som sägs.
  • Vi tränar personer på alla nivåer att stärka sina personliga varumärken och öka sitt inflytande, till exempel som en del av ett talang- eller ledarskapsprogram. Det handlar om självledarskap 3.0
  • Vi genomför ledarskapsprogram med utgångspunkt från chefsvarumärket -– vem är du som chef? Vilket avtryck vill du lämna?
  • Vi hjälper team att öka sitt inflytande – att gå från att vara en ”bra att ha-funktion” till att uppfattas som en viktig del av affären. 
  • Vi hjälper till att identifiera företagets, teamets eller individens syfte och hjärtefrågor, och att hitta historierna som stärker varumärket.
  • Vi genomför workshops och seminarier för att hitta och definiera innebörden av era värderingar och hur dessa ska visa sig i attityder och beteenden. Vi arbetar också med faktiska händelser från er vardag för att träna på hur ni bör agera ur ett värderingsperspektiv.

Passion, Purpose & People

Ledarskapet, kommunikationen och varumärket är de tre hörnstenarna i vår verksamhet, och egentligen handlar allting om det. Nu behövs tydliga och inspirerande stamkulturer som ser bortom att tjäna pengar och som vill gör nytta för många människor eller samhället i stort. Nu behövs tydliga och synliga ledare som ger sina medarbetare de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Nu behövs företag som vågar och vill lyfta fram sin viktigaste resurs – människorna. Den övertygelsen ligger till grund för vår företagsidé, InnerBrand.

Om oss

Pia Lanneberg är journalistutbildad och har över 20 års erfarenhet av ledarskap, kommunikation och varumärkesarbete. Efter många år som VD på en nordisk kommunikationsbyrå är hon nu delägare i konsult- och utbildningsföretaget InnerBrand. Pia är en av Sveriges mest erfarna konsulter och utbildare inom personal branding och presentationsteknik. Hon är också ICF-certifierad affärscoach samt talarcoach på TEDx Stockholm.

Kristina Bexelius är journalistutbildad statsvetare och kommer närmast från ett arbete som PR- och kommunikationschef på ett utbildningsföretag. På InnerBrand, där hon också är delägare, är hon vår expert på kommunikation och personal branding. Hon är också diplomerad affärscoach (ICF).

InnerBrand

Innerbrand AB
Besöksadress:
Epicenter
Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Pia Lanneberg
pia@innerbrand.se
+46 708 995 508

Kristina Bexelius
kristina@innerbrand.se
+46 735 186 163

Margareta Almbring
margareta@innerbrand.se
+46 705 153 292

www.innerbrand.se

Följ företag:

  • Följ InnerBrand

Partner till

Årets VD
Facebook