Axaltior

Axaltior_logotype.png Påbörja resan mot starkare resultat.

Påbörja resan mot starkare resultat.

Vi hjälper företag att ta tillvara sin viktigaste resurs – personalen! Att helt enkelt omvandla deras inneboende potential till konkreta handlingar varje dag på jobbet.

Medarbetarengagemang bygger framgångsrika företag

Att ta tillvarata den outnyttjade potential som finns i alla organisationer genom att på djupet och förädla och lyfta individer, grupper och ledare frigör mycket kraft. Denna kraft kan mätas i form av engagemang.

Fokus på ekonomiska resultat

Engagerade ledare/team/företag når kontinuerlig tillväxt, gemensamma mål och starka resultat.

Vår ambition är att lämna varje kund vi arbetat med på ett bättre ställe, där ledarna har större självinsikt och empatisk förmåga, är bättre rustade för kommunikation, kan ta tillvara på personalens potential samt som skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och ser fram emot varje dag på jobbet. Det är meningsfullt för oss och skapar konkreta resultat för våra kunder.

Vår utvecklingsmetodik

Vår utvecklingsmetodik vilar på:

  • vetenskapligt grundade tester & analyser,
  • utbildning,
  • omfattande praktisk träning med verkliga situationer som grund och
  • utmanande coaching

Vi använder flertalet vetenskapligt baserade undersökningar och tester för att optimera våra deltagares inlärning och utveckling. Specifikt för att öka deras självkännedom och förmåga att läsa av andra.

Till detta adderar vi teoretiska utbildningspass med utgångspunkt i forskning inom området.

Innehållet i dessa pass kopplas sedan till konkreta träningspass för respektive utvecklingsområde. Passen baseras på konkreta situationer hämtade ur verkligheten och bygger så långt som möjligt på deltagarnas egen situation.

För ledarprogrammet kan det exempelvis vara:

  • förtroendeingivande kommunikation,
  • förmågan att anpassa sitt ledarskap till individen och gruppens mognadsgrad
  • effektiva möten
  • målstyra personal
  • svåra samtal

Konkreta och ibland krävande utmaningar med kontinuerlig feedback och coaching syftar till att låta deltagarna utforska och träna sina förmågor och personliga färdigheter med oss. Utmaningarna fordrar betydande ansträngningar från individen men är samtidigt attraktiva att utföra då de skapar omedelbara, relevanta och bestående erfarenheter. Något som fordras för och leder till utveckling.

Undersökningar och tester

Vetenskapligt baserade tester och undersökningar för att optimera inlärning och utveckling.

Läs mer

Utvecklingsprogram

Träning, feedback, repetition och coaching som ökar er utveckling och stärker era resultat.

Läs mer

Företagscoach

Mentorskap med en erfaren företagscoach. Anpassat efter era unika behov.

Läs mer

Konflikthantering & Avveckling

Snabba och säkra metoder för de kanske svåraste delarna i ledarskapet.

Läs mer

Axaltior

Gustavslundsvägen 151 C
167 51 Bromma

+46 70 299 80 68
kontakt@axaltior.se
www.axaltior.se

Följ företag:

  • Följ Axaltior

Våra utbildningar


Så här framtidssäkrar du ditt ledarskap

Vill du framtidssäkra ditt ledarskap och bli en ledare som engagerar, stärker samarbetsklimatet och får tillfredsställelsen att se din personal växa och utvecklas? Vill du ha verktyg för att bygga …

Läs mer Anmäl dig

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får tips, inbjudningar till seminarier/webinarier och andra event om ledarskap och resultat.