Så här framtidssäkrar du ditt ledarskap

Axaltior_logotype.png

Öppen utbildning

Kort om: Så här framtidssäkrar du ditt ledarskap

Längd:
10 månader
Kostnad:
33 500 kr per deltagare ex moms
Arrangör:
Axaltior
Talare:
Erfarna ledare och coacher med licens för Birkman & Farax360°
Kategori:
Ledarskap , Coaching , Kommunikation

Så här framtidssäkrar du ditt ledarskap

Beståndsdelarna i ett emotionellt intelligent, hållbart, utvecklande och resultatdrivande ledarskap.

Som ledare använder du dig själv som verktyg. Med hjälp av ny och djupgående självinsikt, en ökad förmåga att läsa av människor runt dig, träning på att hantera konkreta ledarsituationer och utmanande feedback stärker du ditt ledarskap, blir tryggare i rollen och får en bättre balans i livet.

Vi använder flertalet vetenskapligt baserade undersökningar och tester för att optimera våra deltagares inlärning och utveckling. Specifikt för att öka deras självkännedom.

Till detta adderar vi teoretiska utbildningspass. Innehållet i dessa pass kopplas sedan till konkreta träningar inom de praktiska ledarskapsmomenten:

  • kommunikation,
  • förmågan att anpassa sitt ledarskap till individen och gruppens mognadsgrad
  • effektiva möten
  • målstyra personal
  • svåra samtal

Vill du läsa mer om Ledarutvecklingsprogrammet

Axaltior

Gustavslundsvägen 151 C
167 51 Bromma

+46 70 299 80 68
kontakt@axaltior.se
www.axaltior.se

Följ företag:

  • Följ Axaltior

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får tips, inbjudningar till seminarier/webinarier och andra event om ledarskap och resultat.