Ledarintelligens

Ledarintelligens Ledarintelligens – ett ledarskap i balans genom integrering av själ, hjärta och hjärna

Ledarintelligens – ett ledarskap i balans genom integrering av själ, hjärta och hjärna

Ledarintelligens är företaget som vill medverka till att människor blir medvetna om sina inneboende resurser för välbefinnande. Vi följer och lyssnar på hur omvärlden förändras och vi med den. Vår ambition är att ligga i framkant och låta oss inspireras av områden som bidrar till en god utveckling av verksamheter och människor. Våra metoder för personlig utveckling, ledarutveckling och dialog är insiktsskapande och bestående.

Inget vi gör är statiskt och instrumentellt. Vi lever som vi lär och vi utgår från vår modell som innebär att integrera själ, hjärta och hjärna. Vår modell för ledarskap och dialog har prövats i ett flertal akademiska uppsatser och även använts i ett antal vetenskapliga publikationer.

Med en gedigen empiri bakom oss som stöd är vi mycket praktiska i vårt arbete. Vi vill medverka till insikt och många ”aha” upplevelser. Vi vill medverka till att människor bättre ska kunna hantera den yttre verkligheten som blir alltmer komplex och svårnavigerad.

Vi erbjuder:

  • Handledning i ledarutveckling
  • Grundutbildning i Ledarintelligensmodellen som innebär att förena själ, hjärta och hjärna för att balansera chefs- och ledarrollen
  • Kontemplativt Ledarskap för dig som vill ledas genom en inre process för en ökad medvetenhet
  • Certifierings utbildning i LQ coaching för redan etablerade coacher
  • Dialogträning för chefer och medarbetare

Läs Marika Rontys artiklar här

Ledarintelligens

Kontakt

E-post: marika@ledarintelligens.se
E-post: jennie@ledarintelligens.se

ledarintelligens.se

Följ företag:

  • Följ Ledarintelligens

Våra utbildningar


Webbkurs Ledarintelligens

Framtidens medarbetare kommer kräva nya ledarkompetenser med en stark betoning på det mellanmänskliga. Ledarintelligensmodellen ger dig en bra introduktion till det nya ledarskapet. Kursen ger dig en praktisk vägledning i …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Webbkurs

Webbkurs Utvecklingsdialog

Kursen Utvecklingsdialog är en modern ny form av utvecklingssamtal som ger dig ett verktyg att starta en meningsfull dialogprocess tillsammans med dina medarbetare. Du får tips om hur du kan …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Webbkurs

Webbkurs Utvecklingsdialog Medarbetare

Kursen Utvecklingsdialog Medarbetare är en modern ny form av utvecklingssamtal som ger dig ett verktyg att starta en meningsfull dialogprocess tillsammans med dina medarbetare. Du får tips om hur du …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Webbkurs

Mer Ledarintelligens?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Ja, tack!