GoalEnvision

GoalEnvision


GoalEnvision - Vi förenklar och effektiviserar

GoalEnvision - Vi förenklar och effektiviserar

Vi förenklar och effektiviserar

GoalEnvision tillgodoser små och medelstora företags behov av konsulttjänster och systemstöd för ledning och styrning, till konkurrenskraftiga priser och med hög servicegrad och verksamhetsnytta. Med vår specialistkompetens och vårt nätverk av experter, kompetensutvecklar och stödjer vi VD och ledningsgrupp.
Vi hjälper våra kunder förbättra samarbete och ledarskap, effektivisera möten, förbättra beslutskraft, måluppfyllnad och resultat.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att kreativt leverera uppskattat lönsamhetsfrämjande konsultstöd och rådgivning. Vi har noga utvalda verktyg och metoder samt en unik egenutvecklad modell GoalEnvision.com. GoalEnvision är ett molnbaserat verktyg som effektivt hjälper och stödjer våra kunder med beslutsstöd, att genomföra beslut och nå sina mål.

Det finns flera faktorer som i vår erfarenhet leder till ett förbättrat samarbete och effektivt genomförande av beslut i ledningsgruppen:

  • Gemensam syn på den långsiktiga inriktningen affärsidé vision och strategi
  • Kunskap om den aktuella situationen dvs kvaliteten i uppföljningen
  • Tydlig överenskommen och accepterad ansvarsfördelning mellan samtliga medlemmar
  • Allsidig rapportering och regelbunden uppföljning från det olika ansvarsområdena
  • Effektiva ledningsgruppsmöten där man inte fastnar i detaljfrågor
  • Tillit och förståelse för de andra kollegornas sätt och kommunikationsstil och för individuella olikheter

Det räcker inte att kunna bocka av en eller ett par punkter, utan man bör kunna svara ett tydligt JA på alla. Om inte finns en stor uppsida och potential att se fram emot. GoalEnvision hjälper er med detta.

Våra kunder är framför allt VD och ledningsgrupper i små och medelstora företag i tillväxtorienterade branscher, men våra erfarenheter och metoder fungerar utmärkt även för avdelningar eller affärsområden i större organisationer.

GoalEnvision

Adress:
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

goalenvision.com

Följ företag:

  • Följ GoalEnvision